zaterdag 27 december 2008

Dubbele zaken

De ontwikkelingen in Marokko zijn niet altijd even helder. Net als in Nederland. Hier heeft Wilders het dubbele paspoort op de agenda gezet vanwege de benoemingen van de staatssecretarissen Aboutaleb uit Marokko en Albayrak uit Turkije. Kort geleden heeft het PvdA-kader besloten om toch in te stemmen met een kabinetsplan om het dubbele paspoort op de helling te zetten. En nu is de Marokkaanse staatssecretaris voor buitenlandse zaken, Ahmed Lekhrif, ontslagen omdat Spanje zo vriendelijk is geweest om hem het Spaans staatsburgerschap te gunnen. Daar hebben mensen die zijn geboren in de Spaanse Sahara, zoals Ahmed Lekhrif, namelijk nog steeds recht op. Dat dubbele paspoort kán écht níet voor overheidsdienaren van de Sultan, zo blijkt nu uit deze Spaanse praktijktest.

Hoewel... Volgens Carlos Ruiz Miguel kan het dubbele paspoort moeilijk de werkelijke reden zijn geweest voor het ontslag omdat er ook andere Marokkaanse hoogwaardigheidsbekleders zijn met meerdere paspoorten. Hij vermoed dat het mensenrechtenrapport van Human Rights Watch een rol speelt. Daarin wordt de Sultan van Marokko te kijk gezet als leugenachtig. Ahmed had deze internationale blunder moeten voorkomen.

Het Spaanse gebaar is overigens opvallend omdat de Spaanse minister-president Zapatero kortgeleden een belangrijke overeenkomst heeft getekend met zijn Marokkaanse collega El Fassi. Daarbij heeft Zapatero heel toegeefelijke woorden gesproken over de Marokkaanse bezetting van de Westelijke Sahara, die veel verontwaardiging hebben opgewekt. Bij dezelfde gelegenheid bleek El Fassi onbuigzaam over zijn eis tot overgave van de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla.

dinsdag 23 december 2008

Een structurele vergissing

Het pas uitgebrachte rapport van Human Rights Watch knaagt aan de legitimatie van de Marokkaanse bezetting van de Westelijke Sahara. Het onderzoek naar de mensenrechten van de Saharaanse vluchtelingen in de Algerijnse opvangkampen weerspreekt de beschuldigingen van het Marokkaanse staatshoofd Mohammed VI.

Het Marokkaanse staatshoofd Mohammed VI heeft in een toespraak ter gelegenheid van de dag van de mensenrechten op tien december de beschuldiging geuit dat de bewoners van de vluchtelingenkampen tegen hun wil worden vastgehouden.
"The enemies of our territorial integrity are formidable abusers of human rights, as evidenced by their heinous practices in camps where people are detained against their will."
Deze koninklijke beschuldiging is structureel van aard. Bij de installatie van de Koninklijke Raad voor Saharaanse zaken in 2006 vroeg het staatshoofd om adviezen die de terugkeer van de gevangen landgenoten mogelijk zouden maken.
"I urge you to propose initiatives for the return and integration of your fellow citizens held captive in the Tindouf camps, so that they may come back to their merciful, forgiving homeland."
Het Marokkaans standpunt is dat de Sahara bij Marokko hoort en dat de bewoners daarom ook Marokkanen zijn. Dat deze "Marokkanen" liever in de vluchtelingenkampen blijven is voor Mohammed VI niet voorstelbaar en de verklaring daarvoor moet dan gevangenhouding zijn.

Het rapport van Human Rights Watch spreekt de beschuldigingen van Mohammed VI echter tegen. De bewoners van de kampen zijn vrij om te reizen.
"The Polisario does not prevent camp residents from leaving the camps on trips of limited duration or to settle elsewhere permanently. Sahrawis who seek to leave generally find a way to do so."
Het staatshoofd van Marokko maakt dus een belangrijke en structurele vergissing.

maandag 22 december 2008

Human Rights Watch rapport

Human Rights Watch heeft een rapport gepubliceerd over de toestand van de mensenrechten in het door Marokko bezette deel van de Westelijke Sahara en in de Saharaanse vluchtelingenkampen in buurland Algerije.

De Amerikaanse club (waar meneer Dittrich van D'66 tegenwoordig werkt) heeft een rapport uitgebracht met een blinde vlek: het bevrijde gebied van de Westelijke Sahara. Men vond dat gebied de moeite niet waard omdat het zo dun is bevolkt.
Het rapport gaat dus over de mensenrechten in het door Marokko veroverde gebied en over de mensenrechten in de vluchtelingenkampen in Algerije. Die liggen in een gebied waarover Algerije aan het Polisario volkomen autonomie heeft verleend. HRW kritiseert Algerije omdat het zijn verantwoordelijkheid over het gebied heeft afgestaan aan het Polisario. Het rapport richt zich voornamelijk op het Marokkaans en het Saharaans bestuur.

Eén van de aanbevelingen aan de regering van Marokko is dat er onderzoek nodig is naar de heren Ichi abou el-Hassan, Moustapha Kamouri en Aziz Annouche vanwege verdenkingen inzake marteling.

Het Polisario wordt onder andere een aantal aanpassingen aan de strafwet aanbevolen. Er wordt ook veel werk gemaakt van de slavernij-kwestie.

Verder staan in het rapport aanbevelingen voor de meeste betrokken partijen.
De VN-Veiligheidsraad krijgt van HRW te horen dat het mandaat van MINURSO (VN-missie voor het referendum in de Westelijke Sahara) moet worden uitgebreid zodat ook de mensenrechten situatie kan worden bewaakt zowel in het door Marokko bezette deel van de Westelijke Sahara als in de door het Polisario beheerde vluchtelingenkampen in Algerije.

Het is een degelijk engelstalig rapport van rond de 150 pagina's met een flinke stapel bijlagen waarvan er veel in het frans zijn.
Western Sahara Info heeft zoals zo vaak weer een uitgebreid overzicht van de reacties.

woensdag 17 december 2008

Levering Nederlandse fregatten strijdig met ontwikkelingsbeleid

Stijging Marokkaans wapenaankoopbudget valt samen met toekenning ontwikkelingssteun


Persbericht Campagne tegen Wapenhandel

Amsterdam/Groningen 17 december 2008 ­ Volgens berichten in de Marokkaanse pers zal het defensiebudget van Marokko volgend jaar stijgen tot 16% van de overheidsbegroting. Het parlement is akkoord gegaan met een bedrag van 3.11 miljard euro (34.625 miljard dirham) voor Defensie. Daar bovenop is een bedrag vrijgemaakt van 5.8 miljard euro (64 miljard dirham) voor modernisering van de krijgsmacht, waaronder de aankoop van peperdure Nederlandse SIGMA-fregatten. Ongeveer gelijktijdig werd bekend dat Marokko de komende 5 jaar meer dan een miljard euro zal ontvangen uit het EU steunfonds voor European Neighbourhood Policy, waaraan ook Nederland bijdraagt. Volgens de Campagne tegen Wapenhandel is de levering van de Nederlandse fregatten in strijd met criterium 8 van de Gedragscode Wapenexport[1] en een voorbeeld van incoherent ontwikkelingsbeleid.

Het afgelopen jaar heeft Marokko enkele zeer grote wapenorders geplaatst. In de VS heeft Marokko 24 F-16 gevechtsvliegtuigen besteld, die inclusief uitrusting en service, maar nog exclusief de bewapening, uit zullen komen op $2.4 miljard. In Frankrijk bestelde Marokko een FREMM commandofregat ter waarde van € 470 miljoen. En bij de Nederlandse scheepswerf De Schelde is een order geplaatst voor drie SIGMA fregatten met een geschatte waarde van ruim € 800 miljoen.

Het waarom van al deze wapenaankopen is onduidelijk. De enige denkbare ‘vijand’ van Marokko zou aartsrivaal Algerije kunnen zijn, door Marokko gezien als grootste struikelblok bij de internationale erkenning van haar aanspraak op de westelijke Sahara. Algerije heeft de laatste jaren flink verdient aan de gestegen olieprijs en heeft daarvan veel aan bewapening uitgegeven. Een andere reden voor de megawapenorders zou kunnen zijn, dat Marokko en de NAVO nauwer willen samenwerken, en daarvoor moet Marokko ‘NATO-compatible’ worden. Sinds 2 juni 2008 neemt Marokko officieel deel aan de NAVO operatie Active Endeavour, ingesteld na 11 september 2001, waarbij marineschepen patrouilleren in de Middellandse Zee en de Straat van Gibraltar.

Nederland stelt voor de aankoop van de drie Nederlandse fregatten een exportkredietgarantie van € 848 miljoen ter beschikking. Mocht Marokko de schepen uiteindelijk niet kunnen betalen, dan neemt de overheid de schuldvordering over.

Zie ook factsheets ‘Marokko’ en ‘Bewapening en Ontwikkeling’ op www.stopwapenhandel.org

[1] Het achtste criterium luidt: “Compatibiliteit van de wapenuitvoer met de technische en economische capaciteit van het ontvangende land, rekening houdend met de wenselijkheid dat de staten aan hun legitieme behoeften inzake veiligheid en defensie voldoen met zo gering mogelijke aanwending van menselijk en economisch potentieel voor bewapening.”

dinsdag 16 december 2008

KunstVandaag een filmpje over de installatie van het Saharaanse Paard van Troje tegenover de Marokkaanse verdedigingsmuur. (In het Paard bevinden zich de resoluties van de Verenigde Naties.) Het werk is van de Mexicaan Rolando de la Rosa.
Dit was een actie in het kader van het Culturele Festival ArTifariti 2008 dat is georganiseerd door het Saharaans Ministerie voor Culturele Zaken en de Associatie van Vrienden van het Saharaanse Volk in Sevilla.

Nick Brooks heeft de installatie beschreven op zijn blog Sand & Dust.
Op de blog van Ivo staat meer over het festival.
Foto's van Artifariti 2008 zijn te vinden bij Flickr. Meer kunst is te vinden bij Sandblast. En de website van Rolando de la Rosa kunt u hier vinden.

maandag 15 december 2008

Prachtige onderscheidingen

zijn uitgereikt aan de vrienden van de Sultan
 • Hans van Baalen heeft een mooi Marokkaans lintje "Grootofficier Wissam Al Alaoui" ontvangen voor bewezen diensten,
 • zoals Dr. Marzouk Aulad Abdellah, docent bij het Centrum voor Islamitische Theologie van de Vrije Universiteit die kreeg vanwege zijn studie.
 • Ook ex-ambassadeur Sjoerd Leenstra in Rabat heeft een fraai lintje meegekregen voor de moeite.
 • Aboutaleb kreeg een lintje omdat hij het zover heeft gebracht.
 • Adviseur van HIC-Marokko Jacob van der Vis heeft een Wissam Al Alaoui ontvangen voor zaken.
 • Ben Bot vanwege zijn beleefdheid
 • Hans Dijkstal, vanwege zijn sax?
 • Paolo De Mas, omdat hij directeur was van het Nederlands Instituut in Rabat en een nieuw pro-Marokko instituut in Nederland komt opzetten.
 • en Herman Obdeijn, prominent Marokko-kenner is door de Sultan zelf geridderd vanwege zijn onderdanige opinie over de Westelijke Sahara

zaterdag 13 december 2008

Mensenrechten volgens de Sultan

De Dag van de Mensenrechten is weer gehouden op 10 december. Amnesty International heeft stevige klachten over Marokko. Ondanks de Adviesraad voor de mensenrechten (Le Conseil consultatif des droits de l’Homme, CCDH) om Zijne Majesteit de Sultan van Marokko te helpen bij de hervormingen die men nodig vind. In deze raad zit onder andere de minister van buitenlandse zaken Mr. Taieb Fassi Fihri want het is dus ook een zaak vanwege het buitenland. (Er zijn de laatste tijd klachten over corruptie bij het Marokkaanse ministerie van buitenlandse zaken, maar dit terzijde.)

Sultan Mohammed VI heeft ter gelegenheid van mensenrechtendag een toespraak gehouden. Het staatshoofd heeft wel wat uit te leggen over de mensenrechten in Marokko en vooral in het illegaal geannexeerde West Sahara. Hij had er dit over te zeggen:
As we celebrate this historic event, which stands for justice, freedom and human dignity, we cannot but condemn the humiliation and suffering inflicted upon Moroccan citizens who are detained in the Tindouf camps, in gross violation of the basic principles of international humanitarian law. Morocco condemns the despicable, ludicrous exploitation of the lofty cause of human rights by the enemies of our territorial integrity, who are dodging responsibility by failing to respond to the unstinting efforts of the international community to reach a final political solution to the regional dispute over the Moroccan Sahara, through substantive negotiations based on realism and compromise.

Je zou je kunnen afvragen of hij gek is geworden, maar dat doet weinig terzake. De conclusie is wel dat de Sultan dus niet kiest voor de weg van redelijkheid maar voor een zeer agressieve tegenaanval. Hij wil niet aanvaarden dat de Saharanen zijn gevlucht voor de terreur van het Marokkaanse leger, nee het zijn geen Saharanen maar Marokkanen die gevangen worden gehouden door de vijanden van Marokko...

Hij vervolgde:
The enemies of our territorial integrity are formidable abusers of human rights, as evidenced by their heinous practices in camps where people are detained against their will. Whatever unspeakable violations they perpetrate, their desperate manoeuvres will not dent our firm determination to preserve individual and collective freedoms across the country, and to remain committed to open, constructive dialogue.

Dit klinkt wellicht tegenstrijdig en warrig maar de Sultan is een spiritueel leider en mag daarom best wel eens in tongen spreken. Vervolgens stelde hij :

We reiterate our solidarity with the expatriate sons and daughters of our southern provinces, wherever they may be. We shall spare no effort to enable them to exercise their legitimate right to return freely, and to lead a life of dignity alongside the overwhelming majority of their parents and relatives who are already settled in their homeland.

De Sultan is duidelijk: de Saharanen die zijn gevlucht, ongeacht waarheen, hebben geen eigen Saharaanse identiteit en zijn Marokkanen. Dit is niet alleen de illegale annexatie van een land maar zelfs van een volk! En dit ter gelegenheid van de dag van de mensenrechten! Wat zou mevrouw Arib hier van vinden? De Sultan gaf tot slot zijn oplossing:

In order to put an end to this artificial dispute which impedes the right of Maghreb peoples to integrated development, Morocco submitted a daring autonomy proposal based on respect for human rights and the release of creative energies; a proposal the international community and the United Nations system described as serious and credible because of its compatibility with international standards.

Dat de Sultan losstaat van de werkelijkheid blijkt hieruit. De internationale gemeenschap noch het "United Nations system" heeft duidelijk gemaakt dat het Marokkaans autonomievoorstel serieus is, want de hele wereld blijft aandringen op onderhandelingen. Juist vanwege de " internationale standaarden".

De Premier van Marokko heeft ook nog zijn steentje bijgedragen aan de dag van de mensenrechten volgens het MAP :
Speaking Thursday in Rabat at a meeting of the Advisory council of Human Rights (CCDH) on the occasion of the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, El Fassi recalled that men, women and children are sequestered, being tortured and live in inhumane conditions in the hands of the Algerian Military in flagrant violation of the International Humanitarian Law.
"By confiscating the freedom of our fellow citizens, not only do the Algerian authorities severely undermine the religious, historical and good neighborhood links, they also hinder the building of the Maghreb" the Prime minister said.
De beschuldigingen aan buurland Algerije zijn zwaar. De Algerijnse reactie moeten we afwachten. Dat binnenkort de grenzen tussen de twee landen gastvrij opengaan, zoals de Sultan kortgeleden nog vroeg, is nu onwaarschijnlijk geworden.

Nederland heeft overigens een mensenrechtenambassadeur die misverstanden zou kunnen helpen oplossen maar deze ambtenaar die is voornamelijk bezig met andere landen zoals Iran en China. Toch heeft het nederlands ministerie van Buitenlandse zaken zelfs een hele directie die met mensenrechten en vredesopbouw bezig is. Hoewel... ook zij hebben meneer van Walsum niet kunnen helpen.

woensdag 10 december 2008

Meer vragen over Marokkaanse spionage


De storm rond de spionage van de Rotterdamse politieagent Ré Lemhaouli die een Marokkaanse spion bleek is nog niet gaan liggen. Leefbaar Rotterdam wil voor het aantreden van de nieuwe Marokkaans-Nederlandse burgemeester Aboutaleb betere antwoorden van burgemeester Opstelten op de vragen die zijn gesteld door Marco Pastors. Ook omdat inmiddels duidelijk is geworden dat de man al eerder was afgewezen door de AIVD.

Opvallend in de nederlandse discussie is het weglaten van de West-Saharaanse zaak. In België wordt die wel genoemd. In België leven grote zorgen om spionerende diplomaten en in een vraaggesprek met Mondiaal Nieuws geeft de Belgische chef staatsveiligheid Alain Winants aan wat de spionnen hier komen doen: "Men ziet bijvoorbeeld in alle landen dat de interessepunten van de Marokkaanse diensten overal dezelfde zijn: de institutionele islam, de problematiek van de Westelijke Sahara én de evolutie van de Marokkaanse gemeenschap buiten Marokko." En hij voegt er verder op zijn Belgisch aan toe: "Zij hechten ook belang aan het vehiculeren van het Marokkaans standpunt over de Westelijke Sahara." Duidelijk is het wel.

Er wordt in België duidelijker en beter gesproken dan in Nederland. Tijdens het Kamerdebat over de activiteiten van Marokkaanse inlichtingendiensten in Nederland werd de Westelijke Sahara amper genoemd. Behalve even door Groenlinks kamerlid Dibi: "Sterker nog, ik wil mij heel graag bemoeien met de persvrijheid, de vrouwenrechten en het conflict over de Westelijke Sahara." Vervolgens hield hij zijn mond over de zaak. Totdat meneer Fritsma van de PVV erover begon: "Artikel 16 van de Marokkaanse grondwet bepaalt dat alle Marokkaanse staatsburgers zullen bijdragen aan de verdediging van dat land. Stel je voor dat Marokko in oorlog raakt, bijvoorbeeld omdat de situatie in de westelijke Sahara uit de hand loopt – de heer Dibi refereerde daar net al even aan – dan moet bijvoorbeeld de toekomstige burgemeester van Rotterdam onze havenstad verlaten, om voor Marokko te vechten in die oorlog. Dat is toch absurd?"
De heer Dibi (GroenLinks): De heer Fritsma eindigde eigenlijk beter dan ik had kunnen doen. Het is inderdaad absurd wat hij nu zegt.
De heer Fritsma (PVV): Dat is geen inhoudelijk argument, maar dat terzijde."
En dat was alles wat de Nederlandse vertegenwoordigers in het debat inbrachten over de Westelijke Sahara. De Marokkaanse ambassade kan tevreden zijn.

maandag 8 december 2008

immigranten en vluchtelingen

De positie van de Marokkaanse immigrant in Nederland is onlangs overzichtelijk beschreven door Thierry Baudet onder de kop "Handen af van onze Marokkanen".

Daarnaast is er het debat tussen Marokkaanse immigranten en Marokkaanse emigratieambtenaren.
Mevrouw Arib heeft het als immigrant gebracht tot kamerlid voor de PvdA maar zit ook in de CCDH oftewel de Koninklijke Marokkaanse Adviesraad voor de Marokkaanse Gemeenschap in het Buitenland. Zij verdedigd haar nevenfunctie als Marokkaans emigratieambtenaar in de Volkskrant. Net als haar collega in de CCDH Abdou Menebhi ontkent zij glashard dat er politieke gevangen zijn in Marokko. Zij schrijft letterlijk: "Alle politieke gevangenen werden eind jaren negentig vrijgelaten, ballingen konden eindelijk terug". De Saharaanse gevangenen tellen kennelijk niet mee en de vele tienduizenden vluchtelingen kennelijk ook niet. Hoe verachtelijk kan een politica zijn?
Ze heeft ook een verholen dreigement. Haar adviesraad is onder andere bedoeld om samen te werken op het gebied van de bestrijding van terrorisme. Als men geen last van Marokkaanse terroristen wil hebben kan men dus beter samenwerken. "Regelmatig worden cellen van moslimextremisten ontmanteld of nieuwe aanslagen verijdeld. Vaak blijkt dat hier jongeren uit Europa, met een Marokkaanse achtergrond, bij betrokken zijn. De angst voor import van extremisme en geweld in naam van de islam zit er bij Marokko goed in. Nederland en Marokko moeten samenwerken om gemeenschappelijke doelen te realiseren. Niet alleen ter bestrijding van islamextremisme, maar ook met uitwisselingsprogramma’s .."

Mohammed Benzakour is een schrijver, en immigrant, en hij dient haar van repliek in de NRC Handelsblad. "Marokko is zeker bang, maar niet voor terroristen. Democratie en internet; scheiding van machten, onkreukbare ambtenaren, transparant bestuur, onafhankelijke rechtspraak, de vrije toegang tot onderwijs en informatie – dát zijn de demonen die Marokko doen sidderen."
Benzakour laat een andere demon, de onafhankelijke Saharaanse republiek onbesproken. Want ook voor hem tellen de Saharaanse slachtoffers die zijn land maakt kennelijk niet mee. Wat kan het hem in dit emigratiedebat nou schelen dat zijn land tienduizenden heeft verjaagd. Meneer schrijft immigrantenliteratuur en geen vluchtelingenpamfletten.

Saharanen ontzet over dood van studenten


De dood van Houssein Abdessadik Alkteyif en Khaya Abdelaziz Baba, die tijdens een sit-in in de Marokkaanse stad Agadir zijn overreden door een bus, heeft veel beroering veroorzaakt. In de vluchtelingenkampen is met ontzetting gereageerd en de president van de Saharaanse republiek heeft Ban Ki Moon, de secretaris-generaal van de VN, om bescherming gevraagd voor de Saharaanse onderdanen. Hoe de VN dat zou moeten doen is wat onduidelijk, want VN waarnemers zijn wel aanwezig in de Westelijke Sahara, maar niet in Marokko, waar het incident plaats vond. De president heeft ook een dringende oproep gedaan aan Marokkaanse studenten om hun Saharaanse broeders te beschermen. Er is in de Saharaanse republiek een dag van nationale rouw afgekondigd. Er zijn steunbetuigen binnengekomen van onder andere de Algerijnse studentenvereniging en de Australische Western Sahara Association. Bij de ARSO staat een overzicht van berichten.
In Nederland is van het dramatische voorval alleen melding gemaakt door de Telegraaf en Amazigh TV, voor zover ik weet.
De Marokkaanse media gaan er uiteraard anders mee om. Volgens het staatspersburo MAP willen de families van de omgekomen studenten niet dat het tragische ongeval politiek wordt uitgebuit door de "Polisario seperatisten". De buschauffeur is volgens de MAP in hechtenis genomen in afwachting van de uitslag van het politie-onderzoek.

vrijdag 5 december 2008

Marokkaanse invloed in Mauretanië

Mauretanië had eindelijk een democratisch gekozen regering maar helaas is dit jaar weer een staatsgreep gepleegd door het leger. Maar het nieuwe regime wordt amper erkend, de Afrikaanse Unie wil dat de gekozen President Abdellahi terugkomt, de Europese Unie wil dat hij terugkeert, Rusland heeft de coup veroordeeld, Frankrijk eveneens. De Veiligheidsraad ook. President G. W. Bush heeft op 1 december ter gelegenheid van Mauretanië's onafhankelijkheidsdag de hartelijke felicitaties gestuurd aan de verdreven president. Hij voegde eraan toe dat de USA volledig achter de gekozen president blijven staan. Wie steunt deze coup dan wel?

Zo te zien hebben de putschisten wel steun van Marokko. Al eerder werd de chef van de marokkaanse veiligheidsdienst in het land gesignaleerd. En nu is er een alarmerende melding van Amnesty International. Zij rapporteren dat de nieuwe junta op grote schaal martelt en dat daarbij steun wordt verleend door Marokkanen. Hier een citaat uit het Amnesty rapport:

"Na de derde nacht, rond 10.00 in de avond, kwamen een paar Marokkanen om me ondervragen. Ze wilden me op laten biechten dat ik bij de Salafistische groep zou horen en dat ik voorstander was van Jihad ... Ze zeiden dat als ik niet zou toegeven, het me mijn leven zou kosten. Ze zeiden dat wat de Mauritaniërs tot dan toe hadden gedaan de hemel zou zijn vergeleken met wat zij me zouden aandoen .... Ze gebruikten dezelfde methoden, met inbegrip van de 'Jaguar'. Ze waren erger dan de Mauritaniërs, die van tijd tot tijd stopten, en soms zouden de Mauritaanse bewakers een beetje water naar je toe smokkelen. Bij de Marokkanen was er echter geen mededogen."

Ná de coup d'etat is er een even opzienbarende als onduidelijke aanslag geweest door Al Qaida in de Maghreb op een eenheid van het Mauretaanse leger. De soldaten werden gevangen genomen en zouden daarna onthoofd zijn. Die aanslag vond plaats in de rug van het Polisario, in het noorden van Mauretanië bij de plaats Zouerate. En nu assisteert Marokko bij de "bestrijding" van het terrorisme. Het ziet er naar uit dat zowel de coup als de Al Kaida aanslag in Mauretanië in het belang van de Marokkaanse veiligheidsdiensten is.

dinsdag 2 december 2008

Twee doden en vier gewonden bij studentenprotest

Twee Saharaanse studenten zijn vermoord, vier verwond en drie anderen gearresteerd door Marokkaanse autoriteiten die optraden tegen een vreedzame sit-in van Saharaanse studenten op een busstation in de Marokkaanse stad Agadir, zo wordt gemeld door UPES en SPS.
De Saharaanse studenten Baba Abdelaziz Khaya (22) en Lheussein Abdsadek Lakteif (20) kwamen om het leven doordat een Marokkaanse bus op een groep Saharaanse studenten inreed tijdens de politieactie tegen de sit-in. Vier anderen raakten gewond, namelijk Abouh Alkharachi die nu in coma ligt in een ziekenhuis, Ismaaili Bachri, El Qadi Mbarek en Abdslam Chtouki.
Verder werden drie Saharaanse studenten gearresteerd tijdens het Marokkaanse politie-optreden: Breiha El Hadef, El Asla Ahmed Salem en Mustapha Ben Taleb.

De Saharaanse studenten protesteerden tegen de busmaatschappij die zich niet aan haar afspraak hield om te zorgen voor voldoende zitplaatsen voor studenten die naar huis wilden ter gelegenheid van het Offerfeest.

Sinds 2005 zijn al minstens zeven Saharanen overleden ten gevolge van Marokkaans politieoptreden.
 • Drie Saharaanse grijsaards, namelijk Laamar Sidi Brahim, Taleb Oul en Mohamed Ali Menna Lehsen Sidi Brahim werden gedood toen een Marokkaanse militaire truck op hen inreed in de bezette stad Dakhla.
 • In 2005 werden Lembarki Hamdi en Likhlifi Abba Cheikh vermoord door de Marokkaanse politie in El Aaiun en Tan Tan.
 • In 2007 overleed Dada Ali Ould Hamma Ould Nafaa in een kliniek in Agadir nadat hem medische zorg werd onthouden.
 • In september 2007 stierf de jonge Saharaan Sidha Ould Abdelaziz Ould Lehbib in een auto op weg naar een psychiatrisch centrum in Agadir.

Update 3 december: Bij de ASVDH staat inmiddels een verslag met meer details.

Saharanen en Marokkanen in de USA

De JFK mensenrechtenprijs is uitgereikt aan de Saharaanse Aminatou Haidar. Zij leeft in het door Marokko bezette deel van de Westelijke Sahara en is een belangrijke leider in het verzet. Daardoor heeft zij veel leed ondervonden maar ook de bijnaam "Saharaanse Gandhi" gekregen. In Foreign Policy in Focus is een heel goed artikel over haar verschenen. Ook het tijdschrift Forbes heeft een uitstekend artikel over de zaak. Een Marokkaanse website in de USA spreekt over een public relations black eye. Uit de reacties bij het artikel wordt duidelijk hoe zeer de Marokkaanse gemeenschap in de maag zit met de kwestie West Sahara.

Maar de Marokkaanse propaganda heeft nu een opsteker want de fastfoodketen Mcdonalds heeft publiekelijk verontschuldigingen aangeboden. Wat was er aan de hand? Mcdonalds verspreidde in zijn "happy meal" voor kinderen een snuisterij waarop de kaart van Marokko correct stond afgebeeld dus zonder de Westelijke Sahara. Na een klacht daarover van een Marokkaans-Saharaanse Associatie heeft men excuses aangeboden.
Correctie: het gaat niet om Mcdonalds in de USA maar om vestigingen in Marokko zelf. Zie ook: SWS

maandag 1 december 2008

Studenten opgepakt in Casablanca

Het Algemeen Dagblad heeft nieuws over gevechten tegen Saharaanse studenten maar geeft geen bronvermelding. Focus beroept zich op het AFP voor de mededeling dat er knokpartijen zijn geweest tussen studenten uit Rabat, Marrakesh, Agadir en Settat en studenten van de Hassan II Universiteit van Casablanca. Beiden melden dat alle arrestanten van Saharaanse afkomst zijn. De bron van het bericht is de Marokkaanse veiligheidsdienst zoals ook blijkt uit een bericht op de franstalige Marokkaanse site Yawatani.
Van Saharaanse zijde is er nog slechts een bericht van UPES over de arrestatie van de Saharaanse student Hassan Maarass. Deze student is woensdag opgepakt in de rechtenfaculteit van Agadir door agenten in burger en naar een onbekende plaats afgevoerd waar hij is mishandeld om tenslotte te worden opgesloten in een politieburo van die stad. Zijn familie heeft bij het politieburo geen reden voor de arrestatie te horen gekregen.
Binnenkort zal er vast meer nieuws over de gebeurtenissen verschijnen.

zaterdag 29 november 2008

Marokkaans hof op bezoek

Hare koninklijke hoogheid prinses Lalla Meryem van Marokko bezocht zaterdagmiddag de El Kabir moskee in Amsterdam. Morgen, 30 november, gaat ze naar de Ahoy in Rotterdam om de manifestatie 'Maroc Plus' feestelijk te openen. Correctie: In 2005 is ze hier ook al geweest. Gisteren was zij op bezoek bij de Koningin in Den Haag.

Prinses Meryem is de zus van sultan Mohammed VI en de oudste dochter van Hassan de Tweede.
Na het bezoek in het Haagsche Bosch heeft zij namens Mohammed VI een diner aangeboden waaraan hotemetoten aanzaten als minister Piet Hein Donner, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans, de eerste ondervoorziter van de 2e Kamer Ten Hoopen, de eerste ondervoorzitter van de 1e Kamer Heleen Dupuis, en vele anderen waaronder ook het hoofd van de Marokkaanse diplomatieke dienst in Nederland, Khadija Hassan Al-Lawati, en rechters van het International Court of Justice.
Wat zou er op het menu hebben gestaan? In ieder geval geen kameel á la Tindouf.

donderdag 27 november 2008

Verhagen spreekt duidelijke taal

Volgens het Saharaans Persburo SPS heeft onze minister van Buitenlandse Zaken zijn steun uitgesproken voor de pogingen van de UN om het recht op zelfbeschikking van de Saharanen uit te voeren.


"Nederland steunt de secretaris generaal van de UN in zijn streven om een politieke oplossing te bereiken die voorziet in zelfbeschikking voor de Westelijke Sahara" verklaarde Verhagen tijdens een gezamelijke persconferentie in Algiers met de Algerijnse minister van buitenlandse zaken Mr. Mourad Medelci.

Hij voegde eraan toe dat "een duurzame oplossing van het conflict niet alleen goed is voor de Westelijke Sahara en Marokko maar ook de deuren zal openen voor samenwerking in de Maghreb regio".

Volgens minister Verhagen heeft hij in Rabat hetzelfde gezegd. Volgens het Marokkaans persburo MAP echter niet.

dinsdag 25 november 2008

De Marokkaans - Belgische tango

In de Belgische krant de Morgen konden we lezen dat eind juli een brief is geschreven door de Belgische chef van de Staatsveiligheid aan de baas van de Direction Générale des Etudes et de la Documentation (DGED), een offensieve Marokkaanse geheime dienst die opereert buiten de grenzen van Marokko. De Belg vroeg om drie agenten van de DGED onmiddellijk terug te roepen die werken onder de cover van diplomaat bij de ambassade van Marokko in Brussel. Zij zouden de Belgen hebben tegengewerkt. "Ze gedragen zich niet volgens de geplogenheden en dit op een manier die niet aanvaardbaar is voor de veiligheid van ons land", zo was de klacht. Maar de Marokkaanse spionnen weigeren te vertrekken. In Nederland hoefde een ontmaskerde spion toch ook niet te vertrekken?

En nu is er opeens de Jihad-terreurdreiging tegen België met als reden solidariteit met de Afghaanse broeders in de vorm van een professioneel gemaakte dvd met afzender Aljazeera.

De samenwerking van de Belgen, en Nederlanders, met Marokko op het gebied van inlichtingen en veiligheid is intensief en wordt gevoed door de "Jihad" in de lage landen. De laatste tijd was het rustig op dat gebied. Onmiddellijk laait in België de discussie op of België zijn troepen moet terugtrekken uit Afghanistan. Maar het is nog maar de vraag of dit werkelijk om Afganistan draait. Waarom juist nu dit dreigement? Je zou bijna gaan denken dat de heren van de DGED zich wat in de steek gelaten voelen en op deze wijze om aandacht, en respect zeuren. Gaan de Belgen nu bij de Marokkaanse collega's vragen of zij met inlichtingen kunnen helpen bij deze zaak?

De Belgische pers doet dat in ieder geval wel. De man die het woord krijgt en het vuurtje opstookt is op dit moment Claude Moniquet. Tevens bekend als directeur van een inlichtingenbureautje dat werkt onder de hallucinante naam van "European Strategic Intelligence and Security Center". Dit bureautje staat bij Saharanen bekend als onderaannemer van de Marokkaanse propaganda die de Saharaanse vrijheidsstrijd tegen de Marokkanen probeert te koppelen aan terreurdreiging tegen het Westen.

Update: De terreur-dvd is nu ook bezorgd bij het Nederlandse televisieprogramma Netwerk dat er vanavond natuurlijk aandacht aan zal besteden.
Update 27-11-08 : Er zijn in België huiszoekingen gedaan en arrestaties verricht in verband met de zaak Belliraj. Er zou geen verband zijn met de terreur-dvd.

maandag 24 november 2008

Minister Verhagen in Marokko

Minister Verhagen brengt een bezoek in Marokko en er is veel aandacht voor. De NOS meldt dat Marokko de "integratie niet wil belemmeren". Echt niet. De NRC brengt het nieuws dat Nederlanders van Marokkaanse afkomst hun kinderen geen naam van de Marokkaanse namenlijst meer hoeven te geven en dat het systeem van geldverkeer voor migranten volledig wordt geliberaliseerd. Verder is er erkenning voor het feit dat Nederland en Marokko het oneens zijn over de kwestie van het dubbele paspoort. Volgens Telegraaf wil men samenwerken op vele terreinen, zoals economie, handel, sociale zaken, defensie en onderwijs. De Telegraaf schrijft ook dat is afgesproken dat Marokko illegalen zonder papieren zal terugnemen.
Grote successen dus voor de Nederlandse diplomatie. Maar toch vooral voor de Marokkaanse die de inhoud heeft weten te bepalen en wederom succesvol de illegale annexatie van de Westelijke Sahara van de agenda heeft gehouden. Of zou daar achter de schermen nog wel iets aan gebeuren? Misschien. De minister heeft in zijn gevolg zogenaamde young professionals. De Telegraaf citeert één van de jongeren : "Het credo van Brussel is dat samenwerking alleen kan door soevereiniteit af te staan”, zegt Baudet, die een proefschrift schrijft over nationale soevereiniteit." En dat raakt de kwestie in de roos. Thierry Baudet heeft een reisverslagje gemaakt.

(Dit is overigens niet de groep jonge professionals van Marokkaanse afkomst die een toekomstvisie voor Nederland willen ontwikkelen waarover de Volkskrant in maart schreef.)
De minister heeft een twitternieuws pagina waarmee hij zelf reisnieuws kan verspreiden.

zondag 23 november 2008

Waar men schiet op vreemde vogels

Lepelaars zijn vogels die reizen tussen de Waddenzee en de Mauretaanse wadden. De werkgroep Lepelaar heeft er een paar gevangen en uitgerust met spionage-apparatuur waarmee ze in de gaten worden gehouden. De lepelaar die Matthijs was gedoopt door Natuurmonumenten vliegt niet meer. Het signaal van de GPS-zender die hij had meegekregen komt al een hele poos van dezelfde plaats in de Westelijke Sahara. Andere vogels zijn later wel goed aangekomen in Mauretanië, zo bericht RTV-Noord. Er wordt gesuggereerd dat Matthijs zijn reis niet goed heeft ingedeeld en met te weinig reserves aan de oversteek van de Sahara is begonnen. Maar de vraag blijft of zijn electronische apparatuur een rol heeft gespeeld. Hij arriveerde als eerste van de gezenderde vogels in het gebied. In de Westelijke Sahara heerst een gewapende rust en als die wordt verstoord door een onbekend rondvliegend signaal kan men verwachten dat er een reactie volgt. Dat is eerder gebeurd.

donderdag 20 november 2008

InmengingDe beïnvloeding door Marokkaanse diensten van Nederlandse politici en de publieke opinie duurt voort. Zo wordt door de Encemo op 30 november een studiedag in Egmond aan Zee en op 1 december een debat in Felix Meritis georganiseerd. De Encemo is die club van Abdou Menebhi die op televisie mocht beweren dat er geen politieke gevangenen zijn in Marokko. Het onderwerp van het debat is de Marokkaanse politiek en men praat over álles maar niet over de Westelijke Sahara. Want er komen gasten uit Marokko. Hoge gasten van de Marokkaanse regering.

In andere landen zijn er ook wel eens irritaties over de kleffe Marokkaanse bemoeizucht. Zoals in Frankrijk.

En in België zit men opgescheept met Marokkaanse spionnen die desgevraagd niet willen ophoepelen, volgens de Morgen.

Maar dat is niet het enige nieuws uit het zuiden. Er zijn namelijk Belgen op bezoek geweest in de Westelijke Sahara. Leest hier het verslag van de Incidentrijke studiereis!
Aanvulling: Een verklarend achtergrondverhaal staat bij de SZS.

dinsdag 11 november 2008

"Verbondenheid met Marokko is evident en legitiem"

Update: onderstaand verhaal klopt niet meer want de kaart naast het verhaal is weggehaald op het Allochtonenweblog.
________

Op het Allochtonenweblog staat een verklaring onder de titel "Verbondenheid met Marokko is evident en legitiem" naast een kaart waarop Marokko en de Westelijke Sahara staan afgebeeld als één gebied. Het is een rare verklaring. Want natuurlijk is de verbondenheid van de Westelijke Sahara met Marokko helemaal niet evident en zeker niet legitiem; de zaak staat niet voor niets op de agenda bij de Veiligheidsraad.

Natuurlijk wil de Marokkaanse propaganda ons dat laten vergeten. De Marokkaanse houding is dat de annexatie volstrekt "normaal" en "gewoon" en zelfs "legaal" is. En daarin zit een paradox. Als men er voortdurend op blijft hameren dat iets "normaal" en "gewoon" is dan bewijst men juist het tegendeel door zelf die nadruk te leggen. Die moeilijkheid lost men op door de annexatie te verzwijgen en er zoveel mogelijk omheen te kletsen. Dat lukt in Nederland heel goed. Nederland zit vol koloniale schijnheiligheid.

Bovendien heeft de Marokkaanse regering hier veel loyale medewerkers. Die worden aangestuurd door de minister van emigranten, Mohammed Ameur. Zoals Nadia Bouras en Abdou Menebhi bijvoorbeeld die onlangs nog bij Eenvandaag het Nederlandse publiek mochten wijsmaken dat er geen politieke gevangenen zijn in Marokko. Deze Nederlandse Marokkanen spreken nooit over de onaangename kwestie van de Westelijke Sahara. Dat is niet omdat zij zich schamen voor het Marokkaans kolonialisme maar vanwege politieke loyaliteit. Zij zijn loyaal aan de Marokkaanse Sultan en zijn dus voorstanders van de annexatie.

Die rare verklaring op het Allochtonen-weblog heeft Nadia Bouras en Abdou Menebhi als eerste ondertekenaars. Dus er staat niks in over de Westelijke Sahara, en de Marokkaanse schending van de internationale rechtorde. Het staat wel vol met nietszeggend geklets over "gemeenschappelijke belangen tussen volkeren en burgers". Het zijn even hoogdravende als verhullende woorden waarmee niets wordt gezegd over de Saharanen die door Marokko zijn verjaagd. Of over het mishandelen van Saharanen in het bezette gebied.

Andere Nederlandse Marokkanen zijn ook bang om zich aan de kwestie West-Sahara te branden.
Hassan Bahara
spreekt zich bijvoorbeeld wel goed en duidelijk uit tegen de rare verklaring maar ook hij noemt de Westelijke Sahara niet. Het kan een literaire truc zijn, Hassan Bahara is tenslotte een romanschrijver.

Maar er zijn ook politici die de rare verklaring hebben ondertekend. Waaronder de Groen Links kaderleden Tofik Dibi en Mohamed Ben Maimoun. Zij hebben zich akkoord verklaard met een verklaring waarin de misdadige en illegale annexatie door het Marokko van Hassan II actief wordt verzwegen.
Terwijl zij werken voor een Nederlandse politieke partij die zich heeft uitgesproken tegen de illegale Marokkaanse bezetting en het roven van de Saharaanse grondstoffen, verspreiden zij zelf het Marokkaans taboe op het spreken over deze kwestie. Dat is niet links en niet legitiem, dat is verachtelijk.

Deze week

Dit is een week vol activiteiten. Vandaag is er een openbare discussie over "media en multiculturele diversiteit" in Rotterdam. De Marokkaanse minister van Buitenlandse zaken wordt verwacht voor een masterclass "verzwijgen". De dag staat onder leiding van Steven Adolf, NRC correspondent en ook meesterzwijger. De annexatie van de Westelijke Sahara zal dus niet er ter sprake komen. Want daar zwijgt men over. Er staan wel allerlei rel-onderwerpen op de agenda zoals de Deense cartoons en de Fitna-film van Wilders.

Veel leuker en interessanter is de presentatie deze week door de Stichting Anoual van de tweede editie van het Amazigh festival in het Westland met een interessant programma vol cabaret, muziek en politieke discussie. Van 13 t/m 15 november bent u welkom in het Westland!

En per 15 november wordt in Rabat officieel door Radio Nederland Wereldomroep een dagelijks Arabisch-talig programma gelanceerd. Het programma heet Huna Amsterdam; dat betekent Hier Amsterdam
Aanvulling: Bij NRC en de Volkskrant en de Wereldomroep zelf staan verslagen van de Nederlands-Marokkaanse discussie overde verhouding tussen Nederland en Marokko.

zondag 9 november 2008

Saharaanse vrouw verdwenenDe 18 jaar oude Saharaanse Enguia Elhawassi is verdwenen in de stad El Aaiun in het door Marokko bezette deel van de Westelijke Sahara.

Mevrouw Enguia Elhawassi is al eerder het slachtoffer geworden van de Marokkaanse bezettingstroepen. In de afgelopen drie jaar is ze zes maal opgepakt na deelname aan demonstraties voor de onafhankelijkheid.

Volgens de Saharaanse schrijversunie UPES is de vrouw waarschijnlijk naar een plaats buiten El Aaiun gebracht waar zij mishandelt zal worden voordat ze ergens gedumpt wordt.

zaterdag 8 november 2008

Nieuwe ambassadeur in Rabat


Onze nieuwe ambassadeur in Rabat is meneer Adrianus Henricus Franciscus Van Aggelen. Hij is kortgeleden ontvangen en goedbevonden door Sultan Mohamed VI, zo meldt Le Matin. De ambassadeur is ook al gesignaleerd in Oujda.
Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken heeft alvast van regeringswege het Gemeenschappelijk Actie Programma Nederland-Marokko aangekondigd.

Dit weekend

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 november 2008 organiseert de ‘Werkgroep 1958/59’ een tweedaagse conferentie ter herdenking van 50 jaar Riffijnse opstand. Ik ben er laat mee maar het is te volgen via Amazigh.TV
De Wereldomroep heeft een interessant achtergrondverhaal.

Na dit interessante weekend kunt u proberen centen te verdienen.
De Kamer van Koophandel Rotterdam en HIC-Marokko organiseren de informatiebijeenkomst “Uw eigen bedrijf in Marokko” op maandag 10 november 2008 van 17.00 – 20.00 uur op de locatie: Kamer van Koophandel Rotterdam.
Deelname is gratis, mits u zich vooraf aanmeldt. U kunt zich aanmelden via de website van IntEnt.
Aanvulling 10-11-08: Dagblad Trouw heeft deze maandag een artikel over de voorlichtingsdag.

donderdag 6 november 2008

Marokkaans mediabeleidDe Saharaanse journalist en schrijver Mustapha AbdDaiem is op dinsdag 4 november tot 3 jaar gevangenisstraf en 5.000 Marokkaanse dirham boete veroordeeld vanwege zijn politieke overtuiging door de koloniale Marokkaanse rechtbank in de zuid-Marokkaanse stad Gulemim.

De heer Mustapha AbdDaiem is een actief mensenrechten activist en lid van de UPES (Saharaanse journalisten en schrijvers Unie) die zich bezighoudt met het onthullen en aanklagen van Marokkaanse schendingen van de mensenrechten van het Saharaanse volk die plaatsvinden in de bezette gebieden van de Westelijke Sahara, in het zuiden van Marokko en op Marokkaanse universiteiten.

Hij was afgelopen maandag 27 oktober ontvoerd in de stad Assa nadat hij duidelijk steun had betoond aan Saharaanse demonstranten die het slachtoffer waren geworden van Marokkaans politie geweld.

De Saharaanse journalist stak bij aankomst op de Marokkaanse rechtbank zijn handen omhoog om een overwinningsteken te maken en zong slogans voor de onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara.

Hij verklaarde publiekelijk dat de Marokkaanse politie al zijn verklaringen tijdens het verhoor heeft vervalst, en vroeg de Marokkaanse rechter de valse informatie van de criminele politie niet in zijn overwegingen te betrekken.

De Marokkaanse rechter wenste echter geen kennis te nemen van de verklaring van het slachtoffer en veroordeelde hem snel tot drie jaar gevangenisstraf. De advocaten van de Saharaanse journalist reageerden verrast en verklaarden dat de uitspraak niet voldoet aan de meest fundamentele voorwaarden voor eerlijke uitspraak.

Opgemerkt moet worden dat de zuster van de Saharaanse journalist op dezelfde dag is gearresteerd als haar broer werd vastgezet, in Dakhla een stad in de bezette Westelijke Sahara, zo'n 1400 km zuidelijker.

De Saharaanse journalisten en schrijvers Unie (UPES) veroordeeld deze nieuwe schending van de meest fundamentele rechten van het Saharaanse volk, en roept alle internationale mensenrechten organisaties en vakbonden op om de Saharaanse journalist te steunen in zijn benarde situatie.

De UPES informeert alle betrokkenen dat zij binnenkort zullen starten met een internationale campagne voor de steun aan de Saharaanse journalist AbdDaiem en voor zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating. Alle vrienden van het recht wordt gevraagd deze actie te ondersteunen.

donderdag 30 oktober 2008

een media coup

Het televisieprogramma 2vandaag meldde op 22 oktober dat de Tweede Kamer deze donderdag een spoeddebat zou houden over de marokkaanse spionage in Nederland. Het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN) meldde dinsdag dat er imams naar Marokko waren gegaan. Dat was een probleem. De media hapten meteen en buitelden weer over elkaar heen in verontwaardiging.
In Trouw schreef de midden oosten expert Eildert Mulder een artikel dat de Marokkaanse overheid met genoegen zal hebben gelezen. Hij pleitte voor begrip voor de Marokkaanse spionage in de poldermoskee. En hij stelt zelfs dat het mooi zou wezen als de Marokkaanse overheid hier een vreedzame Islam zou prediken. En in het dagblad Trouw deed de directeur van het Nederlands instituut in Marokko, Paolo de Mas, er nog een schepje bovenop. Een fraaie media-coup. Wat eerst een schandelijke spionagezaak was is veranderd in begripvolle samenwerking. Maar zoveel begrip als die Eildert Mulder heeft voor Marokkaanse spionnen, zo weinig begrip heeft hij voor de Saharaanse slachtoffers van zijn Marokkaanse vrienden. Want hij verzwijgt de Saharaanse kwestie.
Aanvulling: op vrijdag komt dan het bericht dat Nederland is ontsnapt aan een terreuraanslag dank zij het spionagewerk van Abdelkader Belliraj.
Een toevallige reeks van berichten, of sturing van de media?

dinsdag 28 oktober 2008

Help Yassine!


In Marokko heeft een leerling ANDERHALF JAAR gevangenisstraf gekregen omdat hij voor de klas de fout maakte van de heilige drie-éénheid "het Vaderland, God, en FC Barcelona" te maken. Dat is majesteitsschennis, en dat is staatsgevaarlijk en dus strafbaar. De jongen heet Yassine Belassal. Hij zit opgesloten in een cel met vijftig anderen. Er is een website gemaakt waarop steun kan worden uitgesproken voor zijn onmiddellijke vrijlating. Klikt u even op HELPYASSINE.COM ?

Aanvulling: Nieuwslog heeft aanvullende achtergrondinformatie en volgens middle-east-online heeft de vader van Yassine de Koning gevraagd om in te grijpen. Woensdag wordt de zaak behandeld.
Update: Yassine is voorwaardelijk vrijgelaten tot zijn zaak voorkomt. Steun blijft nodig.

zaterdag 25 oktober 2008

Van Walsum nog een keer

Terwijl Marokko en zijn nazaten al jarenlang het nieuws in Nederland domineren is er nooit veel belangstelling geweest voor professor van Walsum die als speciaal afgezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties de vredesonderhandelingen tussen Marokko en de Saharaanse Republiek vorm moest geven. Hij deed dat ook niet best. Misschien kwam dat omdat hij geen feedback kreeg uit Nederland of van de Nederlandse vredesbeweging, wie weet. Misschien kwam het wel omdat hij teveel "feedback" kreeg van de Marokkanen. Kan ook. Maar inmiddels is hij vertrokken en er is al een opvolger in zicht: Meneer Ross. Hij is een amerikaan en dat is een opluchting voor de Saharanen die niet zitten te wachten op de volgende derde-wereld-diplomaat. Die beschouwen ze als een te gemakkelijke prooi voor Marokkaanse omkopers. De Marokkanen zijn nog niet zo heel blij met de nieuwe onderhandelaar volgens een rechtenprofessor van de Mohammed V Universiteit, de heer Taj Eddine El Houssaini. Volgens Magrebia.com zegt de professor dat Marokko nog wat bedenkingen heeft tegen Ross. "Marokko wil de onderhandelingen niet helemaal overnieuw beginnen omdat ze denken dat zij voordeel hebben behaald in de onderhandelingen met name inzake de eis dat onafhankelijkheid als onrealistisch moet worden beschouwd." Als dat zo is dan is dat is de verdienste van onze landgenoot.
Er zijn er ook die vermoeden dat we sowieso moeten wachten op de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen voordat er een benoeming komt. Het duurt dus weer langer.
Ondertussen wordt in de vluchtelingenkampen de tijd goed besteed want volgens
Radio Netherlands
is de scholing van de jeugd in de kampen van uitstekende kwaliteit.

donderdag 23 oktober 2008

Barcelona?

In Marrakech heeft een scholier anderhalf jaar gevangenisstraf gekregen omdat hij op het schoolbord zijn eigen heilige drie-éénheid had geschreven: Allah, Het Vaderland, Barca (= FC Barcelona) Dit nu is niet alleen fout, want de heilige drie-éénheid moet zijn: Allah, Het Vaderland, De Koning, maar ook een strafbaar gebrek aan respect voor de Koning. Of beter gezegd de Sultan want Koningen zijn christelijk en Marokko is Islamitisch.

In Nederland wordt het nieuws beheerst door "de marokkaanse jeugd". Niet de hele Marokkaanse jeugd natuurlijk want er zitten ook goede tussen. De marokkaanse jeugd geeft overlast. Hoewel het waar is dat niet alle marokkaanse jongeren overlast geven, en dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. En omdat heel vaak wordt herhaald dat er veel overlast is van voornamelijk Marokkaanse jeugd, wat benoemd moet worden, moet er ook vaak herhaald worden dat er ook veel Marokkaanse jongeren het goed doen. De per woord betaalde nederlandse journalistiek heeft geen moeite om dergelijke nuances aan te brengen.

Wat doet de Marokkaanse jeugd die overlast geeft en die het bederft voor al die anderen die het wel goed doen? Dat is onduidelijk want strafbaar zijn ze niet want dan waren ze al opgepakt. Ze geven "overlast" en zijn "bedreigend" en dat ligt aan de opvoeding, zo concluderen deskundigen. "Ze kennen hun grenzen niet." Nederlandse politici duikelen over elkaar heen met voorstellen voor heropvoeding van Marokkaanse ouders en hun kroost. Hoeveel schijnheiliger kan dit nog worden? Dezelfde politici, waaronder Aboutaleb, weigeren om Marokko aan te spreken op de illegale annexatie van de Westelijke Sahara, het mishandelen en verjagen van de bevolking, en het roven van de grondstoffen. De nederlandse media zijn medeplichtig aan het verdoezelen van deze feiten. De voortdurende stroom van berichten over de kwestie West Sahara wordt consequent genegeerd.

Is de ruimte die de media geven aan de marokkaanse-jeugd-problematiek wellicht een excuus om belangrijker zaken in het duister te laten? "Marokko is al zoveel in het nieuws."
Gisteren bracht het televisieprogramma Tweevandaag informatie over de Marokkaanse spionagezaak in een bijdrage van Sander 't Sas. We zagen Nadia Bouras, een geslaagde nederlandstalige jonge vrouw die het tegendeel is van een probleemjongere en die zitting heeft in de Marokkaanse Raad voor de Migratie. Samen met de oudere heer Menehbi, een voormalig lid van de KMAN (komitee marokkaanse arbeiders nederland), zit zij in die Hoge Raad. Menehbi mocht het nederlandse publiek wijsmaken dat er geen politieke gevangenen zijn in Marokko. Maar die zijn er helaas wel. In de uitzending werd hij niet tegensproken.
Een slechte beurt van Sander 't Sas.

De Volkskrant heeft de afgelopen tijd veel woorden aan de spionage affaire besteed. Greta Riemersma denkt dat de spion een lobbyist is, en in haar stukje wordt de Saharaanse kwestie niet genoemd. De verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg schreven samen een overzichtsartikel over Marokkaanse spionage waarin ze de kwestie West Sahara verzwijgen. Ook in andere stukjes verzwijgen zij de kwestie West Sahara. En Fouad el Haji zwijgt in de krant over de Westelijke Sahara. Slechte beurten van de Volkskrant? Niet bij de Marokkanen.

maandag 20 oktober 2008

De erfenis van Franco

Franco is dood, het is al tientallen jaren bekend maar nog steeds zijn de gevolgen niet verwerkt. De erfenis die Franco heeft nagelaten in Afrika was de Spaanse Sahara. Die werd overgedragen aan zijn collega terreur-staatsman Hassan II van Marokko. De oorlog van Hassan II tegen de Saharanen was niet veel anders dan die van Franco. Inmiddels is Hassan II ook dood. Ook de gevolgen daarvan zijn nog niet helemaal verwerkt.

Nu werkt in Spanje een openbaar aanklager en die heet Garzón. Hij is populair in Spanje maar ook ver daarbuiten omdat hij ook misdadige machthebbers uit Argentinië en Chili heeft laten vervolgen, zoals de massamoordenaar Pinochet. Hij heeft bovendien een onderzoek ingesteld naar de mogelijke poging tot genocide van het Marokkaanse regime tegen de Saharanen.
Vorige week werd bekend dat Garzón in Spanje vervolging wil instellen tegen misdaden van de Falange, de partij van Franco. Het is de bedoeling dat er duidelijkheid komt over het lot van de vermisten van de burgeroorlog want dat is voor de nabestaanden van groot belang. Ook het graf van de gefusilleerde dichter Federico García Lorca zal worden betrokken in het onderzoek. Dit gaat kortom heel diep en zal de Spaanse sentimenten doen opvlammen in alle streken van het land.
Alle streken?

In de tijd van Franco was de Westelijke Sahara ook Spaans maar daarover rept men niet.
Er is wel een ander Afrikaans aspect aan de Franco dictatuur dat verwerking nodig heeft. Het Reformatorisch Dagblad brengt het nieuws over een Marokkaans onderzoeksinstituut dat erop wijst dat Franco steun kreeg van het koloniale leger, en daarin zaten Noord Afrikanen. In Marokko wordt nu ook om een onderzoek gevraagd naar het lot van Marokkanen die in Spanje tijdens de Burgeroorlog vermist zijn geraakt.
¡Garzón krijgt het druk!

donderdag 9 oktober 2008

Kwaliteitsinformatie

Het NRC Handelsblad dat zichzelf roemt als kwaliteitsblad voor de elite maakt zo af en toe zijn standpunten op subtiele wijze kenbaar zoals je van intellectuelen kan verwachten. In een achtergrondartikel over de schrijver J.G.M. Le Clézio prijst men zijn boek "Gens des nuages" aan als een
"met prachtige foto's geïllustreerd boek, waarin Le Clézio verslag doet van een reis door de Zuid-Marokkaanse woestijn – een `retour aux origines', ditmaal in de voetsporen van de voorouders van zijn vrouw, Jemia, die werd geboren in de vallei van de Saguia el Hamra, in het uiterste zuiden van Marokko."
Dat "uiterste zuiden van Marokko" is dus bezet gebied waarvan het eigendom wordt betwist. Het weglaten van die informatie is natuurlijk in het voordeel van de bezetter.
Al eerder, in 2003, bracht NRC een recensie met dezelfde pointe van de roman Révolutions van dezelfde schrijver.
"Pas wanneer hij een Algerijnse vrouw ontmoet met een even ondoorzichtig origine, heeft hij enigszins het idee deel te nemen aan het hier en nu, pas dan heeft hij de illusie even echt te bestaan. `Elle est de nulle part, comme lui', schrijft Le Clézio: ook zij komt eigenlijk nergens vandaan."
Het is onsympathiek intellectueel gedraai: iedereen die zich een beetje informeert wéét waar mevrouw Le Clézio vandaan komt.

20-10-08 Een aanvulling is nodig want op 9 october werd kort na de publicatie van bovenstaande bekend, dat de schrijver de Nobelprijs voor de literatuur heeft gekregen. De NRC had kennelijk al een idee wie die prijs zou gaan krijgen en de nederlandse kwaliteitskrant heeft er uiteraard nog vele kolommen volgeschreven over Le Clézio waarbij vele landen en volkeren worden genoemd bij pogingen het kosmopolitische karakter van de romancier te illustreren. De woorden "West Sahara" zie ik er niet tussen staan. Volk noch land vind men kennelijk het noemen waard ondanks meneers mevrouw. Dat is een misser, maar niet alleen van de NRC, maar zo'n beetje van alle recensenten.
Het altijd lezenswaardige Western Sahara Info weet te melden dat het boek "Gens des nuages" door het echtpaar samen is geschreven, het gaat over een reis door de Sahara.

zaterdag 27 september 2008

Marokkaanse inmenging

Er is rumoer over geheim en illegaal werk van de Marokkaanse ambassade dat aan het licht gekomen is door de affaire rond de politieagent in Rotterdam. Er zijn kamervragen gesteld. Marokko ontkent de spionageactiviteiten. Maar volgens de minister heeft de AIVD al in 2002 Marokkaanse spionage activiteiten opgemerkt.

Tsja. Hoe geloofwaardig is de minister? Zou de binnenlandse veiligheidsdienst echt niet eerder dan het jaar 2002 Marokkaanse spionage in de gaten hebben gekregen? Het is onwaarschijnlijk. De contacten tussen Nederland en Marokko zijn al ongeveer 400 jaar oud en zijn vanaf het begin gekenmerkt door onderling wantrouwen vanwege kaperij, wapenhandel, ontvoering en afpersing. Maar zo ver hoeven we niet terug te kijken om wantrouwen in de Marokkaanse diplomatie te vinden. In het rapport van de commissie van Traa wordt al uitgebreid stilgestaan bij de Marokkaanse inmenging:
In alle landen met Marokkaanse gastarbeiders is door de overheid een beheersstructuur opgezet die bestaat uit ambassades, consulaten, filialen van Marokkaanse banken, moskeebesturen; zelfs onderwijzers die overkwamen in het kader van het verzorgen van "onderwijs in eigen taal en cultuur"

De activiteiten van de Marokkaanse diplomatie betreffen dus niet alleen spionage; het stiekeme vergaren van geheime informatie. Het gaat om het bewaken van de politieke lijn van het Marokkaanse bewind door middel van voorlichting, desinformatie, intimidatie, corruptie en desnoods geweld. De Marokkanen zijn bekwaam in het opvoeren van schijnvertoningen, en het is daarom dat weinigen beseffen dat het land in feite nog in een oorlogstoestand verkeert. Er is al lange tijd een wapenstilstand, maar dat is heel wat anders dan vrede en de activiteiten van de Marokkaanse veiligheidsdiensten werken daarom ook nog op volle kracht waarbij met name de Saharaanse tegenstander en hun linkse vrienden in de gaten worden gehouden. Daarvoor bestaat van oudsher begrip bij vooral extreemrechts in Europa en van die zijde wil men dat best gedogen. Van Wilders zal men hierover dan ook weinig of niets horen.

Ravage Digitaal schrijft over het Marokkaans lobby en inlichtingen werk dat desgewenst het NOS journaal in Marokkaanse richting kan bijbuigen. En er worden al lange tijd kinderen in Nederland uitgenodigd voor snoepreisjes door Sultan Mohammed VI. Belgische kinderen worden zelfs naar de bezette Sahara gehaald voor propagandadoeleinden.

Er is Marokkaanse inmenging in Nederland en net zo zeer in andere landen. In Frankrijk schrijft Bakchich over een geval waarbij Marokkaanse diplomaten zich opdringen aan Franse afgevaardigden en senatoren, met name van de UMP.
Dat in België sprake is van onfrisse diplomatie der Marokkanen is geen wonder want daar zetelt het hoofdkwartier van de Marokkaanse inlichtingendienst voor Europa.

De angst voor de terreur van moslim extremisten biedt de Marokkaanse diplomatie grote kansen want Europeanen staan in de rij met verzoeken om informatie-uitwisseling, samenwerking in NATO verband en voor het leveren van wapens.

In Zweden is echter in 1996 de voorzitter van de Amicales tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het bespioneren van Marokkanen en Zweden. Hij gebruikte de diplomatieke post van de ambassade en werkte voor de DGED, Direction Générale des Etudes et de la Documentation, de militaire geheime dienst.

De Marokkaanse inmenging in Europa is grootschalig van opzet waarin veel is geïnvesteerd, onder andere om de belangen in de fosfaat en uraniummijnen van de Westelijke Sahara veilig te stellen.

Het is te vrezen dat de kwestie West Sahara van Nederlandse zijde wordt gebruikt als wisselgeld in ruil tegen medewerking op het gebied van terreurbestrijding.

dinsdag 16 september 2008

Prijzen


De Saharaanse vrijheidstrijd is in Nederland ten onrechte weinig bekend. Maar de vrijheidstrijd wordt in het buitenland veelvuldig geprezen. Terwijl de militaire tak van het Front Polisario, hoewel soms tandenknarsend, zich in hun gebied tot nu toe heel netjes aan de wapenstilstand houdt is het Saharaanse burgerverzet in het bezette gebied volhardend, demonstratief en geweldloos. Een belangrijke rol in dat verzet wordt gespeeld door de vrouwen.
Onlangs was mevrouw Elghalia Jimi in Nederland. Vorig jaar was de studente Rabab Amidane hier. Ook Aminatou Haidar heeft eerder Nederland bezocht. Zij kreeg niet de aandacht die zij verdiende. Aan haar is de Zilveren Roos toegekend en ook de Juan Maria Bandres mensenrechtenwerk-prijs, en zij heeft een nominatie voor de Sakharov prijs gekregen en het ereburgerschap van Napels en nu heeft ze de Robert F. Kennedy mensenrechtenprijs gewonnen.
Zie ook: ASVDH en OneHumpOrTwo.

Verder heeft Suzanne Scholte de Seoul Vredesprijs ontvangen vanwege haar werk ten bate van Noord Koreaanse en Saharaanse vluchtelingen bij het Amerikaanse Defense Forum dat tijdens de jaren van Ronald Reagan is opgericht.

Een Marokkaans geheim agent

Het televisieprogramma NOVA had maandag een reportage over een agent van Marokkaanse afkomst bij het politiekorps Rotterdam-Rijnmond die is ontslagen wegens spionage voor de geheime dienst van Marokko. Dag heeft foto's van de stiekemerd. De Socialistische Partij gaat vragen stellen. Anderen zullen niet achterblijven. Meer nieuws bij Google.
Dit doet een beetje denken aan de medewerker van Marokkaanse afkomst die bij de AIVD werkte.

Update: De Volkskrant heeft een achtergrond verhaal. "Het is een patroon, zegt het Rotterdamse PvdA-raadslid Fouad el Haji. Marokkaanse Nederlanders die belangrijke functies bekleden, worden aangesproken door de geheime dienst."
Er zijn inmiddels ook vragen gesteld door Leefbaar Rotterdam.
Volgens de Wereldomroep zijn na een klacht van Buitenlandse Zaken twee Marokkaanse diplomaten teruggeroepen vanwege deze zaak. Dinsdag aanstaande komt over de zaak een debat in de Tweede Kamer.

zondag 14 september 2008

de staat van de monarchie

Marokko wordt een koninkrijk genoemd en een monarchie maar het is van oudsher een sultanaat. De Sultan noemt zich ook een Koning en dat klinkt meteen een stuk vertrouwder. Mohammed de Zesde beschouwt zich ook als de geestelijk leider van zijn volk vanwege zijn vermeende afstamming van de Profeet Mohammed en dat is alweer een stuk exotischer. Buitengewoon extraordinair is het gedrag van ene Hassan Al Ya’koubi, (ook geschreven als Yacoubi) die is getrouwd met prinses Lalla Aicha, de zus van Hassan II en tante van koning-sultan Mohammed VI. Op 9 september vroeg een politieagent hem om zijn papieren na een verkeersovertreding, waarop hij de agent overhoop schoot.

Update: In de Volkskrant brengt Greta Riemersma het bericht nu ook.

donderdag 11 september 2008

Blogger Erraji

Het nieuws over de opgepakte Marokkaanse blogger Erraji dringt door. Hassnae Bouazza grijpt er in Vrij Nederland nog net naast. Jannie had een primeur en nu staat het op Nu.nl en bij de Wereldomroep en bij Amazigh.tv. En bij Marokko.nl en het Allochtonenweblog en er zullen er nog vele volgen.
Aanvulling: zie ook DigiActive voor axi-tips!
Update: Erraji is voorwaardelijk vrijgelaten.
Update 19-09-08: Zijn straf is ingetrokken. Heel goed.

woensdag 10 september 2008

Marokko napraten

Dagblad Trouw informeert haar lezers over de trip van Condoleeza Rice door Noord Afrika. Ze gebruiken daarvoor een bericht van Novum/AP . Hetzelfde bericht staat ook bij het Maghreb Magazine. Het is jammer dat men dat bericht kritiekloos overneemt want over het probleem West Sahara wordt de visie van de Marokkaanse minister zonder tegenspraak of nuance nagepraat waardoor een éénzijdige boodschap wordt overgebracht. Het gaat om deze zin:
Een complicerende factor is de door Algerije gesteunde onafhankelijkheidsbeweging Polisario, die een referendum over het recht op zelfbeschikking van de bevolking van de West-Sahara eist.

Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Het probleem West Sahara is géén probleem tussen Marokko en Algerije maar wél een probleem tussen Marokko en de Saharanen. Op het diplomatieke toneel worden de Saharaanse belangen vertegenwoordigd door Algerije maar dat komt omdat de Saharaanse regering daar in ballingschap verkeert. Algerije heeft het probleem met Rice besproken omdat Rice niet direct met de Saharanen spreekt.
Het Polisario is geen "complicerende factor" maar de enige partij die er voor Marokko toe doet. Als het Polisario een akkoord heeft met Marokko zal Algerije zich niet meer met de kwestie bemoeien. Net als de VN.
Bovendien is het probleem niet dat het Polisario "een referendum eist" want een referendum is nu juist een mogelijkheid die een oplossing kan bieden en waar de MINURSO nu al jaren voor in stand wordt gehouden. En juist voor het bezoek van Rice weet de Marokkaanse veiligheidsdienst een aanslag van Al-Kaida op de Minurso te voorkomen. Opvallende timing.

Aanvulling: ik heb geen andere bronnen voor dit bericht van Adnkronos kunnen vinden maar het schijnt in de Arabisch-talige pers wel een item te zijn geweest.

Blogger opgepakt, vervanging van Walsum

Western Sahara Info brengt het nieuws van Sahara Occidental dat Van Walsum volgens El País wordt vervangen door de Amerikaan meneer Ross.
Aanvulling: De Solidariteitsgroep Westelijke Sahara geeft interessante achtergrond informatie.

Ondertussen hebben de Marokkaanse autoriteiten weer een webgebruiker opgepakt. Zijn naam is Mohamed Erraji. Hij heeft een goed stuk geschreven origineel in het Arabisch dat nu ook is vertaald in het Engels en het Frans. Er is een site opgericht: HELP ERRAJI.

vrijdag 5 september 2008

Van Baalen en de Liberale Internationalen

Uit een zéér vertrouwelijke en buitengewoon sympatieke bron heeft deze blog een document van Gunnar Nordmark bekomen dat vastgeniet zat aan het rapport over de parlementaire factfinding mission van de Liberale Internationale in de Westelijke Sahara in 2006. Die missie stond onder leiding van Hans Van Baalen, Nederlands parlementslid en leider van de LI-afdeling Nederland. De missie is uitgelopen op een presentatie van een rapport in het Marokkaanse Marrakech tijdens een congres van de Liberale Internationale waar Hans van Baalen zijn pro-Marokkaanse standpunt niet onder stoelen of banken stak met een onderbouwing die verdacht veel lijkt op de redenatie van Van Walsum.

Maar ook Gunnar Nordmark maakte deel uit van de missie en blijkens dit document heeft hij andere conclusies getrokken dan van Baalen. Gunnar blijft uitgaan van de internationale rechtsorde en toont zich bezorgd over de Marokkaanse schendingen van mensenrechten.

Klik voor een vergroting

De Nederlanders van Baalen en van Walsum willen toegeven aan de Marokkaanse agressie door het Marokkaans autonomie-voorstel te steunen, zogenaamd om het lijden van de Saharanen te verlichten. Maar Nordmark constateert droogjes dat er geen aanleiding is te denken dat de Marokkaanse terreur minder zal worden als West Sahara een Marokkaans-autonome provincie wordt. Dit is een breed gedragen opvatting in Scandinavië volgens doorgaans uitstekend ingelichte kringen. Het is opvallend en verontrustend dat men in de Liberale Internationale het Scandinavisch standpunt heeft kunnen verdoezelen. Of is het juist andersom, en wordt door het Nederlandse pro-Marokko gemodder het internationaal-liberale gedachtegoed verdoezeld? Want de Liberale Internationale en zijn leider Hans van Baalen staan in Nederland niet bepaald in het centrum van de belangstelling.

woensdag 3 september 2008

De kranten vandaag

In het Parool staat een aanbevelenswaardig vraaggesprek van Nadine van Loon met Hassan Rachidi, de veroordeelde directeur van Al Jazeera Marokko.
In het dagblad Trouw staat een verhaal over het belang van fosfaat in de wereld. De Westelijke Sahara is rijk aan fosfaat en die wordt gestolen door Marokko. Maar dat staat er jammer genoeg niet bij in dagblad Trouw.
Kwaliteitskrant NRC Handelsblad heeft een berichtje overgenomen van "het Algerijns persbureau APS" over het vertrek van topdiplomaat van W. De kwaliteitskrant is een beetje in de war want het bericht komt van het Saharaans persburo.

dinsdag 2 september 2008

Fregatten voor Marokko

Wendela de Vries van Stopwapenhandel.org schrijft:

"Voordat de drie SIGMA-fregatten aan Marokko mogen worden geleverd moet een wapenexportvergunning worden afgegeven door het ministerie van Economische Zaken.
Daartoe wordt de order getoetst aan criteria die zijn vastgelegd in de EU Gedragscode Wapenexport. Op dit moment is de exportvergunning voor zover bekend nog niet afgegeven, maar duidelijk is dat de financiële garantiestelling door de Nederlandse staat wijst op een positief oordeel over de order. Toch botst de verkoop van wapens aan Marokko op verschillende punten met die Europese gedragscode. Het meest duidelijk is de order in strijd met criterium 8 van de EU Gedragscode Wapenexport:
"Compatibiliteit van de wapenuitvoer met de technische en economische capaciteit van het ontvangende land, rekening houdend met de wenselijkheid dat de staten aan hun legitieme behoeften inzake veiligheid en defensie voldoen met zo gering mogelijke aanwending van menselijk en economisch potentieel voor bewapening."
De militaire uitgaven van Marokko bedragen 4,5% van het BNP en 13-14% van het nationale Budget. Daarbij zijn nog niet inbegrepen de drie eerder genoemde grote wapenaankopen, die Marokko de komende jaren minstens $ 4,2 miljard gaan kosten (€ 2,8 miljard). Ter vergelijking: aan ontwikkelingshulp ontving Marokko in 2006 $ 1,046 miljard."

Lees haar hele Factsheet Fregatten voor Marokko dat als .pdf bestand beschikbaar is.

vrijdag 29 augustus 2008

Saharaans bezoek aan Nederland


De Saharaanse mensenrechten activist en ex-gevangene, mevrouw Elghalia Jimi, heeft een bezoek gebracht aan Nederland waar zij leden van de Nederlandse afdeling van Amnesty International en de Nederlandse overheid heeft ontmoet, volgens een bekendmaking van de Saharaanse Vereniging van de slachtoffers van flagrante schendingen van de mensenrechten door de Marokkaanse staat (ASVDH).

Ms Djimi, die Vice President van de ASVDH is, heeft volgens dezelfde bron eerder in Amsterdam gesproken met de Nederlandse jurist Wout Albers, lid van de afdeling van Amnesty International belast met Noord-Afrika en gespecialiseerd in de internationale betrekkingen.

De situatie van de mensenrechten in de Westelijke Sahara is doorgesproken en in het bijzonder de geschiedenis van deze schendingen, de toestand waarin de gevangenen verkeren, en de druk waaronder de Saharaanse activisten voor de mensenrechten moeten werken. Zij betreurde het feit dat de Marokkaanse staat de Sahrawi mensenrechten commissies en verenigingen niet erkend.

Verder heeft de Saharaanse activiste op het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een ontmoeting gehad met de heer Francois Naeff en mevrouw Marjolijn Luchtmeijer, de verantwoordelijken op de afdeling Noord-Afrika en Midden Oosten.

Deze vergadering was toegespitst op de situatie van de mensenrechten en de sociaal-economische en politieke omstandigheden in de laatste kolonie in Afrika.

(Dit is een vertaalde bewerking van het Engels origineel bij UPES.)