dinsdag 30 maart 2010

nieuwsoverzichtWat er in Marokko aan de hand is wordt amper verteld in de Nederlandse media. Reizigers vertellen over stakingen en demonstraties.
Bovenstaande foto is gemaakt bij een protestactie in de Riffijnse stad el Hoceima door de lokale afdeling van de Association Nationale des Diplomes Chomeurs au Maroc oftewel de georganiseerde intellectuele werklozen van Marokko. Die actie staat niet op zichzelf. In de Hoceima regio is met name bij de Ait Waryagher-stam veel onvrede met name over de nasleep van de aardbeving van 2004 en de manier hoe de centrale overheid hiermee omging.

Hier is slechts belangstelling voor de uitzetting van Christenen die in Marokko een weeshuis hadden opgezet. Minister Verhagen heeft hierover de Tweede Kamer een brief geschreven. Vrienden zijn een kaartenactie richting koning Mohammed begonnen. Nederlandse Euro parlementariërs hebben een brief geschreven aan de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken.

De Belgische pers volgt de zaak Belliraj in verbijstering. Belliraj is als "super"-terrorist en collega van Bin Laden in Marokko veroordeeld tot levenslang onder andere voor moorden in België, op grond van Marokkaans bewijs en zonder Belgische dossiers. Leden van de Marokkaanse oppositie zijn samen met Belliraj achter de tralies verdwenen wegens samenzwering tegen Koning Mohammed. Het hoger beroep is nu begonnen en Belliraj en de verdachte politici zijn in hongerstaking gegaan. Zij hebben hun advocaten ontslagen.


De toestand in de bezette gebieden is onverminderd ernstig. Zeven Saharanen die op bezoek zijn geweest in de vluchtelingenkampen in Algerije zijn vanwege dat bezoek opgepakt en beschuldigd van hoogverraad en moeten zich verantwoorden voor een militair tribunaal. De beschuldiging is zeer willekeurig want dergelijke reizen zijn al eerder door Saharanen gemaakt zonder gevolgen en onlangs zijn er Saharanen teruggekeerd van eenzelfde bezoek en die zijn geen haar gekrenkt. De gevangenen zijn in hongerstaking gegaan. Een solidariteits-manifestatie is door de Marokkaanse politie gewelddadig uit elkaar geslagen.
Het is hoog tijd voor een actie voor toezicht op mensenrechten in Westelijke Sahara!

dinsdag 16 maart 2010

De politieproblematiek

‘Ze zijn lui’, ‘ze discrimineren’, ‘ze schrijven alleen maar boetes’. Genoeg vooroordelen bestaan er over de politie. Sommige zijn misschien waar, maar andere? Wil jij wel eens weten hoe het écht zit? Check dan deze site en ontdek dat het politiewerk méér is. Lees de stories van Marokkaanse politieagenten, geef je mening in de poll en laat Sal je meenemen naar het politiewerk op straat...
Aldus een reclame-mededeling van de politie zelf.

Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) heeft een rapport "gelekt" waarin zeer tendentieus wordt gesproken over het Marokkanenprobleem. Er wordt gestoeit met cijfers over verdachten met een Marokkaanse achtergrond.
En alsof dat niet genoeg is wordt nu een web-campagne direct op Marokkanen gericht met de boodschap dat iemand die Marokkaan is dus een "politie-probleem" heeft. Deze niet alleen idiote maar vooral criminaliserende bejegening is voor een groot deel het werk van het CDA. Vandaag werd door het CDA kamerlid Çörüz vragen gesteld aan CDA minister Hirsch Ballin over het tendentieuze en criminaliserende politierapport. Ook SP en Groen Links en Verdonk en PVV bemoeiden zich ermee. Het gesprekje ging vooral om geld dat ter beschikking van de politie moet worden gesteld om het Marokkanenprobleem op te lossen.

Wie denkt dat men bij de politie een hekel heeft aan het Noord-Afrikaanse land vergist zich. De politietop heeft de laatste jaren veel snoepreisjes gemaakt en die gingen vaak naar ... Marokko.
Daar hebben onze integere en hardwerkende politieambtenaren kennelijk niet geleerd wie er nu werkelijk mogen spreken over een Marokkanenprobleem: de vluchtelingen die nu al jaren in de Algerijnse woestijn wachten tot de internationale gemeenschap Marokko tot de orde roept.

Het CDA is de laatste jaren vooral bekend geworden door de criminalisering van de cannabis-gebruiker. Samen met de Christen Unie wordt door deze partij stapsgewijs een zero-tolerance beleid ten aanzien van het gebruik en handel in hasj ingevoerd. Dat wil zeggen dat degenen die zich met gebruik en handel bezig houden steeds verder de criminaliteit in gedrongen worden. Dat raakt zeker ook delen van de Marokkaanse gemeenschap want er komt veel hasj uit het Rif gebergte waar het wordt verbouwd onder protectie van de hoogste kringen in Marokko. De handel in het spul corrumpeert de Riffijnse samenleving. Die problematiek is aangekaart door Chakib El-Khayari die de corruptie effectief wil bestrijden, onder andere door een liberalisering van het gebruik en de handel in cannabis-producten. Die mensenrechtenactivist is daarom voor jaren opgesloten in een Marokkaanse kerker. Het CDA noch andere kamerleden maken zich er druk om. En de politie? Die maken in Marokko snoepreisjes.

zaterdag 13 maart 2010

Problematiek


De overheidsuitgave Binnenlands Bestuur komt met een artikel van Sjors van Beek onder de kop: "Politie: steeds meer bendevorming criminele Marokkaanse jongeren". Het gaat over een rapport van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) waarin de conclusie wordt getrokken dat "Marokkaanse criminele jongeren" zich in toenemende mate organiseren in bendes die regionaal en internationaal opereren.
Het Binnenlands Bestuur-blad heeft als tegenwicht ook een waarschuwend stukje van Erik van Zwam onder de kop "Marokkaanse business" waarin wordt aangegeven dat Geert Wilders en zijn PVV handig inspelen op de cijfers door de angst uit te vergroten voor de Marokkaanse probleemjongeren. Maar dat is dan ook de enige politieke duiding.
Geen woord natuurlijk over Chakib El Khayari, de Riffijnse mensenrechtenactivist die in de gevangenis zit omdat hij een gevaar begon te worden voor de winstgevende en zeer corrumperende handel in hasj tussen Marokko en Europa.

woensdag 10 maart 2010

Maxime en de Marokkanen

De top-ontmoeting in Cordoba tussen de EU ministers van Buitenlandse Zaken onderling en Marokko is voorbij. Het werd voorafgegaan door een Europees-Marokkaanse dialoog voor het lokaal bestuur. Het was de eerste Arabisch-Europese topontmoeting. Onze demissionaire Minister Verhagen vloog er twitterend naartoe en snel weer verder zonder veel te zeggen over de Europees-Marokkaanse verhouding. Over de mensenrechten hebben we onze Maxime niet gehoord hoewel Amnesty International wel per brief (pdf) heeft opgeroepen om het onderwerp te bespreken.

Maxime ondernam wel actie toen onder andere via televisie bekend werd dat er Nederlandse Christenen door Marokko worden uitgewezen. De Marokkaanse ambassadeur is ontboden. Er zijn ook kamervragen over gesteld.

De Christelijk-Islamitische verhoudingen zijn deze dagen meer in het nieuws. Zo is er in Ierland een complot ontdekt om een Zweedse cartoonist te vermoorden. Daar zouden Marokkanen bij betrokken zijn, hoewel andere bronnen het over Algerijnen hebben.

Nog een andere zaak is die van de Marokkaanse heer Chakroun die in 1970 in Nederland kwam wonen en in 1972 met een Marokkaanse vrouw trouwde. Omdat hij sinds 2005 een werkloosheidsuitkering heeft is zijn inkomen volgens de Nederlandse overheid te laag om zijn vrouw hier te onderhouden en daarom krijgt zij geen toestemming naar Nederland te komen. Die beslissing is aangevochten bij het Europees Hof en de minister van Buitenlandse Zaken is in het ongelijk gesteld.