woensdag 10 maart 2010

Maxime en de Marokkanen

De top-ontmoeting in Cordoba tussen de EU ministers van Buitenlandse Zaken onderling en Marokko is voorbij. Het werd voorafgegaan door een Europees-Marokkaanse dialoog voor het lokaal bestuur. Het was de eerste Arabisch-Europese topontmoeting. Onze demissionaire Minister Verhagen vloog er twitterend naartoe en snel weer verder zonder veel te zeggen over de Europees-Marokkaanse verhouding. Over de mensenrechten hebben we onze Maxime niet gehoord hoewel Amnesty International wel per brief (pdf) heeft opgeroepen om het onderwerp te bespreken.

Maxime ondernam wel actie toen onder andere via televisie bekend werd dat er Nederlandse Christenen door Marokko worden uitgewezen. De Marokkaanse ambassadeur is ontboden. Er zijn ook kamervragen over gesteld.

De Christelijk-Islamitische verhoudingen zijn deze dagen meer in het nieuws. Zo is er in Ierland een complot ontdekt om een Zweedse cartoonist te vermoorden. Daar zouden Marokkanen bij betrokken zijn, hoewel andere bronnen het over Algerijnen hebben.

Nog een andere zaak is die van de Marokkaanse heer Chakroun die in 1970 in Nederland kwam wonen en in 1972 met een Marokkaanse vrouw trouwde. Omdat hij sinds 2005 een werkloosheidsuitkering heeft is zijn inkomen volgens de Nederlandse overheid te laag om zijn vrouw hier te onderhouden en daarom krijgt zij geen toestemming naar Nederland te komen. Die beslissing is aangevochten bij het Europees Hof en de minister van Buitenlandse Zaken is in het ongelijk gesteld.
Een reactie posten