dinsdag 26 oktober 2010

Saharaanse kampen belegerd, dode en gewonden
Meer dan tienduizend Saharaanse demonstranten zijn op 9 oktober in een massale exodus de stad uitgetrokken in het door Marokko bezette deel van hun land in een protest tegen de Marokaaanse bezetting, achterstelling, armoede en schendingen van hun mensenrechten. Buiten de steden Boujdour, Smara en de hoofdstad El Ayun zijn grote tentenkampen opgezet. Marokkaanse bezettingstroepen houden de kampen omsingeld in een poging om de bevoorrading van de kampen te verhinderen. De mensen die kamperen in het woestijngebied hebben behoefte aan water, voedsel en medicijnen.

Marokkaanse troepen die het Gdeim Izik protestkamp omsingeld houden hebben een jongen van 14 doodgeschoten en 5 anderen verwond.

De Saharaanse jongen zat met de anderen in een auto om voorraden naar familie te brengen toen zij met een machinegeweer werden beschoten door het Marokkaanse leger. Zijn broer en 4 anderen zijn gewond geraakt. Spaanse journalisten die het verhaal willen onderzoeken mogen van Marokko het land niet in. De Saharaanse president heeft een periode van rouw afgekondigd.

Het Front Polisario waarschuwt voor een humanitaire ramp en de onvoorspelbare gevolgen van deze zich ontwikkelende crisis. De vertegenwoordiger van het front in Spanje heeft verklaard dat het inzetten van helicopters, de grote troepenverplaatsingen en de inzet van machinegeweren tegen onschuldige burgers schendingen zijn van het bestand.

vrijdag 15 oktober 2010

Saharaanse burgers in beweging
* Foto's: Poemario Sahara Libre en APSO / Saharaanse mensenrechten activisten

Verschillende Saharaanse burgers zijn gewond geraakt na gewelddadig optreden van de Marokkaanse bezettingsmacht na een massale uittocht van Saharaanse inwoners van de stad Boujdour. TientallenHonderden mensen hebben een demonstratie gehouden buiten de stad om te protesteren tegen de bezettingpolitiek in hun land die het Saharaanse volk verarmt en marginaliseert terwijl de Marokkaanse kolonisten profiteren van positieve discriminatie en de natuurlijke rijkdommen van het land. De bezetter trad op met grof geweld en tientallen zijn gewond geraakt.

Ook in de steden El Ayun en Smara zijn betogingen buiten de stad gehouden tegen de discriminerende politiek tegen het Saharaanse volk en ook daartegen is gewelddadig opgetreden.

Zie ook de Western Sahara Resource Watch

---

donderdag 7 oktober 2010

Zweedse steun voor Saharaanse politieke gevangenen

Brahim Dahane

Ali Salem Tamek
Niet alle verjaardagen zijn een feestje waard. Deze vrijdag is de eerste verjaardag van de opsluiting van Brahim Dahane die door de Zweedse overheid is onderscheiden met de Per Anger-prijs 2009. Hij werd samen met zeven andere Sahrawi-mensenrechtenactivisten gevangen genomen door de Marokkaanse autoriteiten. Vijf zijn vrijgelaten, maar Brahim Dahane, Ali Salem Tamek en Hammadi Naciria worden nog steeds vastgehouden. Nu is er een jaar later eindelijk een datum voor het proces vastgesteld. Het zal waarschijnlijk plaatsvinden in Casablanca op 15 oktober 2010.

De Westelijke Sahara is de laatste kolonie van Afrika, en is voor een groot deel bezet door Marokko vanaf midden jaren 70 van de vorige eeuw. Al 35 jaar protesteren de Saharanen tegen de bezetting. De VN heeft verklaard dat het Saharaanse volk het recht op zelfbeschikking heeft, en die uitspraak is strafbaar in Marokko. De zeven activisten die vorig jaar zijn opgepakt worden beschuldigd van het schaden van de Marokkaanse nationale veiligheid tijdens een bezoek aan de Saharaanse vluchtelingenkampen in de regio Tindouf in Algerije.

Brahim Dahane, Ali Salem Tamek, en Hammadi Naciria zijn al eerder gevangen gezet vanwege hun inzet voor de Saharaanse recht op zelfbeschikking. In de gevangenis zijn de gedetineerden in hongerstaking gegaan om aandacht te vestigen op hun situatie, een daarvan duurde 41 dagen. De hongerstaking kwam tot een einde na een dialoog met de Marokkaanse autoriteiten over de afwikkeling van de situatie.

Mensenrechtenactivisten hebben recht op veiligheid en bescherming. Marokko heeft het internationaal Verdrag inzake burger- en politieke rechten ondertekend en moet iedereen het recht gunnen om op te komen voor deze rechten, zonder angst voor represailles. De Europese Unie heeft ook een verantwoordelijkheid. De EU-richtlijnen inzake de bescherming van verdedigers van de mensenrechten geven aan dat mensenrechtenactivisten belangrijk zijn bij de bescherming van de mensenrechten en dat de EU actief moet bijdragen aan hun veiligheid. Zweedse parlementariers zullen nauwlettend de zaak volgen tegen Brahim Dahane, Ali Salem Tamek en Hammadi Naciria en hun vrienden. Het is belangrijk dat internationale waarnemers het proces bijwonen.


Dit is een Nederlandse bewerking van een verklaring die onder andere is getekend door leden van de Liberale Partij, Centrum partij en Socialistische partij van Zweden. Het origineel is dit artikel bij de ASVDH.