dinsdag 7 april 2009

Een uniek debat in Amsterdam

De Westelijke Sahara en het recht op zelfbeschikking, een uniek debat

Amsterdam, 6 april 2009 - De voormalig vice-voorzitter van de VN Vredesmissie voor de Westelijke Sahara, Frank Ruddy, beschrijft de kwestie van de Westelijke Sahara als "Marokko's schaamteloze landroof die elke zeggenschap van de Saharawi's over hun eigen toekomst aan hen heeft ontnomen". De Marokkaanse overheid stelt zich echter op het standpunt dat de Westelijke Sahara onderdeel uitmaakt van het Marokkaanse grondgebied. Deze tegenstelling is karakteristiek voor de kloof tussen het internationaal recht en de huidige situatie in de Westelijke Sahara. Het is deze kloof die aan de basis ligt van het debat over de Westelijke Sahara van 20 april aanstaande, georganiseerd door de volkenrechtskring op de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam.

Achtergrond
In 1975 heeft het Internationaal Gerechtshof, op verzoek van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een advies uitgebracht over de status van de Westelijke Sahara. Hierin stelde het Hof dat de feiten "geen bewijs leverden voor een band van territoriale soevereiniteit tussen de Westelijke Sahara en het Koninkrijk Marokko". In het advies sprak het Hof tevens zijn goedkeuring uit over een resolutie van de Verenigde Naties die zag op de dekolonisatie van de Westelijke Sahara en het recht op zelfbeschikking middels vrije en onafhankelijke uiting van de wil van de bevolking in de Westelijke Sahara. Marokko is de Westelijke Sahara onmiddellijk na de uitspraak van het Hof binnengevallen. Nu, 34 jaar na dato, duurt de bezetting nog steeds voort.

Het debat van 20 april 2009
In het debat zullen de panelleden allereerst afzonderlijk ingaan op hun visie aangaande de kwestie van de Westelijke Sahara. Daarna gaan ze met elkaar in debat over de huidige situatie in het gebied en een mogelijke oplossing voor de kwestie. Tot slot zal er aan het einde van het debat gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

De panelleden in het debat
Prof. Christine Chinkin is een autoriteit in het internationaal recht. Zij is professor Internationaal Recht aan de gerenommeerde London School of Economics and Political Science (LSE). Zij heeft deze leerstoel overgenomen van Rosalyn Higgins, thans president van het Internationaal Gerechtshof. Daarnaast bekleedt prof. Chinkin diverse nevenfuncties in een aantal internationale organisaties. Zij heeft een ongeëvenaarde staat van dienst als het gaat om vrouwenrechten in de internationale rechtsorde. Prof. Chinkin doceert onder andere het vak International Dispute Resolution aan LSE.

Prof. Abdelhamid El Ouali is professor in de Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Casablanca. In zijn boek, Saharan Conflict: Towards Territorial Autonomy as a Right to Democratic Self-Determination, onderschrijft hij de stelling van Marokko dat de Westelijke Sahara deel uitmaakt van het Koninkrijk Marokko. Het feit dat een vertegenwoordiger van het Marokkaanse standpunt zal deelnemen aan het debat, maakt het tot een unieke gebeurtenis.

Drs. Pedro Pinto Leite is Secretaris-Generaal van het International Platform of Jurists for East Timor (IPJET). Hij is een internationaal expert op het terrein van zelfbeschikkingsrecht en het is mede dankzij de inzet van IPJET dat Oost-Timor thans een onafhankelijke staat is. Tegenwoordig houdt de heer Pinto Leite in het kader van zijn werkzaamheden voor IPJET, zich voornamelijk bezig met de Westelijke Sahara. Ook was hij, samen met Karin Arts, redacteur van een boek over de Westelijke Sahara, getiteld International Law and the Question of Western Sahara.

Het debat zal worden geleid door dr. Catherine Brölmann, universitair hoofddocent Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam en research fellow bij de Amsterdam Center for International Law. Zij is ook onderzoeker bij de Ius Commune Onderzoekschool. Daarnaast is Dr. Brölmann universiteitscoördinator van de onderzoeksmaster International Rule of Law.

Tijdstip en plaats debat
Datum: maandag 20 april 2009
Aanvangstijd: 19.00 uur
Locatie: Rechtenfaculteit Universiteit van Amsterdam, Oudemanhuispoort
Zaal: D109

Nadere informatie
Voor meer informatie of vragen over dit debat, kunt u contact opnemen met:
Volkenrechtskring, Amsterdam Student Association of International Law
Oudemanhuispoort 4-6
1012 CN Amsterdam
Telefoon: 020 525 2059


Relevante literatuur over de Westelijke Sahara: