zondag 29 juni 2008

Borgerhout solidair met Westelijke Sahara

Borgerhout is één van de negen districten van de stad Antwerpen. Het telt 42 000 inwoners waarvan naar schatting 1/3 van Marokkaanse origine. Over de wijk zijn wel eens klachten. In 2002 kwam de wijk in het nieuws vanwege de moord op een Marokkaanse jongen, waarna rellen uitbraken. De leider van de Arabisch Europese Liga (AEL), Dyab Abou Jahjah werd vanwege betrokkenheid daarbij vervolgd en veroordeeld wat tot veel verschillende discussies leidde.

In Antwerpen kiezen de bewoners gelijktijdig een gemeenteraad voor de stad en een districtsraad voor de wijk. In de districtsraad van Borgerhout zit nu ene Johan Bellens als lid van de fractie Vlaams Belang-VLOTT. (VLOTT is een liberale partij, die geen lid is van de Liberale Internationale.) Johan Bellens heeft een opvallende motie ingediend die is aanvaard met 19 stemmen voor en 3 onthoudingen van CD&V/NV-A. Dit blog kreeg deze mail van hem onder ogen:

Het betreft een motie tot het jaarlijks ophangen van de vlag van de Westelijke Sahara (bezet door Marokko) aan het districtshuis op 27 februari. Ik had deze motie ingediend naar aanleiding van het ophangen van de Tibetaanse vlag op 10 maart jl. in solidariteit met het Tibetaanse volk. Ik vind namelijk dat het district niet het juiste niveau is om aan internationale politiek te doen, maar als je dat dan toch doet, mag je geen twee maten en twee gewichten hanteren. Voor de Tibetanen wel en voor andere onderdrukte volken niet. De onderdrukking van de Sawhari krijgt bovendien veel te weinig aandacht en het ophangen van hun vlag zou een mooi teken van solidariteit zijn.

De districtsraad vatte aan met 15 min vertraging omwille van onenigheid binnen de fracties van de meerderheid over deze motie. Ook bij de stemming bleek deze oneningheid. Schepen Fatima Bali (Groen!) sprak zich vurig uit voor de motie en fractievoorzitter Lauwers (fractie Groen / SPa / Spirit) zei dat de fractie na deze interventie dan maar 'ja'-stemde. Binnen de fractie CD&V/NVa was er tijdens de stemming onenigheid tussen beide partijen, zij onthielden zich uiteindelijk.

Met vriendelijke groet,
Johan Bellens

Vanaf volgend jaar hangt de vlag van de Arabische Democratische Republiek Sahara dus elke 27e februari te wapperen aan het districtshuis van Borgerhout.

dinsdag 24 juni 2008

Amazigh activisten in Den Haag

Op zaterdag 28 juni 2008 wordt in Den Haag een openbaar debat gehouden met drie belangrijke Amazigh activisten:
Het debat begint om 19.00 uur en zal gaan over vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten in Marokko.

zondag 22 juni 2008

Persvrijheid Marokko

Hoe staat het met de persvrijheid in Marokko? Een tussenstand van bijeengesprokkeld nieuws.

  • Reporters without borders bericht dat de persvrijheid van alle kanten onder vuur ligt en dat de belofte om de perswet te verbeteren niet is nagekomen.
  • Soussonline meldt een verbod op de publicatie van nieuwe getuigenissen over staatsterreur. Het bericht is gebaseerd op een bericht van Reporters sans frontieres en betreft het dagblad Al Jarida Al Oula dat hiermee zelf in het nieuws kwam omdat het van de Marokkaanse rechter niet langer verklaringen mag publiceren die zijn gegeven voor de inmiddels opgeheven Verzoeningscommissie die was opgezet door Koning Mohammed VI.
    Het ging om verklaringen van een voormalige raadsman van Hassan II, Abdelhadi Boutaleb, en de pro-Marokkaanse Saharaan Khelli Henna Ould Errachid, die voorzitter is gemaakt van de koninklijke commissie voor de toekomst van het fosfaat-rijke en bezette gebied. De voor de Marokkanen werkende Errachid heeft achter gesloten deuren verklaard dat er inderdaad oorlogsmisdaden zijn gepleegd tegen Saharanen. Dat is interessant voor de Spaanse onderzoeksrechter Garzon. Opvallend is overigens dat Souss de Saharaanse kant van de zaak niet noemt.
  • De burochef van de televisiezender Al Jazeera in Marokko kreeg het aan de stok met de autoriteiten vanwege berichtgeving over de rellen in Sidi Ifni.
  • Er is ook een doorbraak te melden: het tijdschrift TelQuel heeft een bijzondere reportage over de Saharaanse vluchtelingenkampen bij Tindouf. Het redactioneel commentaar is inmiddels vertaald in het Engels. Een uitgebreidere franse online versie staat hier en daarbij is bovendien commentaar mogelijk.

donderdag 19 juni 2008

Sidi Mohamed Daddach neergeslagen


Sidi Mohamed Daddach, winnaar van de RAFTO prijs, is op dinsdag 17 juni met stenen bekogeld en bewusteloos geslagen door een Marokkaanse knokploeg. De Noorse Birgitta Ersland was getuige.

De ex-politieke gevangene Sidi Mohamed Daddach werd mishandeld toen hij de activist Brahim Sabbar wilde bezoeken die net was vrijgekomen na het uitzitten van twee jaar gevangenisstraf.

Brahim Sabbar was eerder die dag uit de gevangenis vrijgelaten en verbleef nu bij vrienden in El Aaiun. Ongeveer 15 mannen omsingelden het huis toen Daddach arriveerde. Ze werden als agenten herkend doordat één van hen zijn embleem droeg. Ze riepen Daddach vernederende en beledigende opmerkingen toe, en wilden hem fouilleren. Daddach probeerde een confrontatie te ontwijken en liep de andere kant op maar hij werd tegengehouden en agenten begonnen hem met stenen te bekogelen. Eén steen raakte hem in zijn nek, en terwijl hij vooroverboog werd hij neergeslagen en op de grond geduwd. Na een paar klappen op het hoofd verloor hij het bewustzijn.

De gebeurtenissen werden waargenomen door de 19 jarige Birgitta Ersland, die met een Noorse delegatie in El Aaiun op bezoek was. Volgens Birgitte gaat het nu beter met Daddach, maar hij heeft mogelijk een hersenschudding door de herhaaldelijke slagen op zijn hoofd. Hij heeft ook ernstige gehoorproblemen.

Sidi Mohamed Daddach is geboren in 1957 en gevangen genomen op februari 1976 en in 1979 overgebracht naar de gevangenis Kenitra. Een Marokkaanse militaire rechtbank veroordeelde hem ter dood op 7 april 1980. Op 8 maart 1994 werd de straf straf omgezet in levenslange gevangenisstraf.
Tijdens zijn gevangenschap heeft hij allerlei vormen van marteling en mishandeling meegemaakt. Hij is diverse keren in hongerstaking gegaan.
Na zijn vrijlating in november 2001 ontving hij in 2002 de Rafto-prijs voor de mensenrechten. De Marokkaanse autoriteiten weigerden hem aanvankelijk een paspoort maar uiteindelijk kon hij in Noorwegen de prijs in ontvangst te nemen. Hij werd ook herenigd met zijn moeder die leefde in de vluchtelingenkampen en die hij niet had gezien sinds 1975.

Zie ook:
Petitie voor de vrijlating van Mohammed Daddach
Wikipedia
Steungroep Westelijke Sahara
Poemario Sahara (Spaans-talig)
The Norwegian Support Committee for Western Sahara
Statement by CODESA

maandag 16 juni 2008

Wind, olie en zonne energie

Energie is handel en ook het Handels- en Investerings Centrum Marokko (HIC) heeft een oogje op de energievoorziening in Noord Afrika. Maar er is concurrentie zo blijkt nu de Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) al met het Marokkaanse bedrijf THEOLIA een samenwerkingsovereenkomst voor een windpark heeft gesloten voor een 300 MW windcentrale in het Marokkaanse Tarfaya. Gewoon een goede ontwikkeling? Wel als het om een interne Marokkaanse zaak gaat. Maar niet als die molens komen te staan in de illegaal bezette Westelijke Sahara.

Op het Nederlandse Energieportal staat deze Marokkaanse propaganda:
Marokko heeft vanwege haar lange kustlijn en een gemiddelde windkracht van 7 tot 8 per seconde de ideale omstandigheden om alternatieve energie d.m.v. windmolens op te wekken. Marokko is vanwege deze kustlijn het 3e land ter wereld op het gebied van constant aanhoudende windkracht.
Die kustlijn is voor de helft van West Sahara - en dat is een bezet gebied waarvan de bezetting niet door Nederland wordt erkend. Het is tekenend dat deze Marokkaanse propaganda toch zomaar op nederlandse sites, die waarschijnlijk worden gesponsord door de overheid, mogelijk is.

In het nederlandse parlement is begin dit jaar een motie aangenomen [.pdf] van Boris van der Ham (D66) en Wijnand Duyvendak (Groen Links) over het opwekken en transporteren van elektriciteit die moet worden opgewekt uit zonne-energie die door honderden spiegels in een cirkel de hitte concentreren op één punt waardoor een stoomturbine wordt aangedreven. Het is een futuristisch en wellicht haalbaar plan maar men vergeet de politieke werkelijkheid van Noord-Afrika waar de bezetting van de Westelijke Sahara alle samenwerking blokkeert. Op het linkse Sargasso-blog waarover deze zaak een discussie is te vinden blijkt geen enkel besef van deze realiteit.

Ook de Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation (TREC) heeft last van onbegrip voor de politieke situatie. Dit is een initiatief van de Club van Rome dat schone stroom wil opwekken in de woestijn om naar Europa te brengen. Een beetje een kinderlijk plan omdat men er van uit gaat dat de schone energie ook a-politieke energie is. Maar dat is het niet.

Zeer politieke energie zit natuurlijk in de Saharaanse olie. De Saharaanse republiek verstrekt reeds licenties voor als men onafhankelijk is geworden. Onlangs werd bekend dat men kan beleggen in SADR olie via Tower Resources.
Aan de andere kant heeft Marokko onlangs een overeenkomst gesloten met (alweer) Abu Dhabi voor het bouwen van een olieraffinaderij in Jorf Lasfar onder Casablanca waar ook al een kolencentrale wordt uitgebreid.

zondag 15 juni 2008

Marokkaanse gevangenis op Youtube

Het ochtendblad De Telegraaf heeft een bericht over de toestand in de gevangenissen van Marokko naar aanleiding van een filmpje op Youtube.
"Het filmje dat als een soort aanklacht tegen deze mensonterende situatie op de videosite geplaatst is, is inmiddels al bijna tienduizend maal bekeken."
Het merendeel van de reacties die op de site van de Telegraaf zijn gegeven vormen een soort van emulatie van het uitjoelen in een voetbalstadion. Het is een massa anonieme berichtjes zonder diepgang of zelfs begrip voor het oorspronkelijk bericht; als een Pavlov-reactie op het woord "Marokko".
In Marokko is de regering niet blij met Youtube. Vooral vanwege de video verslaggeving van de Saharaanse intifada.
---
Aanvulling: Ook de site nieuws.marokko.nl heeft het bericht overgenomen, en de commentaren zijn er iets anders.

maandag 9 juni 2008

de handelsmissie is terug

De handelsmissie van de staatssecretarissen Heemskerk (economische zaken) en Aboutaleb (sociale zaken) is terug uit Marokko en zoals gebruikelijk wordt het een succesvolle onderneming genoemd. Berichten zijn te vinden in de Volkskrant (een sfeerverslag van Yvonne Doorduyn en een zurig verhaal over een Rembrandt-expositie van Sjoerd Venema) en Metro (zakelijk nieuws van Jannie Schipper) en Trouw (zakelijk nieuws van Karen Zandbergen). Trouw had in de bijlage een uitgebreider verhaal over Aboutaleb maar die staat niet online.
Er is bij dit alles geen melding van de bezetting van de Westelijke Sahara en de gevolgen daarvan. Door de Volkskrant is wel melding gemaakt van de rellen in Sidi Ifni.

De resultaten van de missie zijn onder andere:
* een intentieverklaring voor een Investerings- en beschermingsovereenkomst die voor het eind van het jaar door een Marokkaanse minister in Nederland zal worden getekend.
* een werkgroep die zal worden opgericht voor een publiek-privaat partnerschap.
* Er zijn twee joint ventures gesloten en de bedrijven krijgen daarbij ondersteuning van Nederland van maximaal 750.000 euro.

dinsdag 3 juni 2008

Active Endeavour

In Trouw is weer nieuws over Marokko te vinden: Marokko heeft zich aangesloten bij de NATO operatie genaamd Active Endeavour waar ook Nederland aan meedoet, net als veel andere landen zoals België en Noorwegen, Roemenië en Rusland. Het is een marine-operatie in de Middellandse Zee die is opgezet na de aanslagen van 9/11 met als doel om Europa te beschermen tegen terroristische aanvallen vanuit de Islamitische wereld. De inzet van de oorlogsschepen is bedoeld om terroristen te bestrijden maar in de praktijk heeft men, voor zover bekend, vooral drenkelingen uit zee gevist en illegalen gearresteerd.
Op 16 maart 2004 was al aangekondigd dat ook landen buiten de Nato zouden worden verzocht om mee te doen, zoals voormalige Oostbloklanden en ook de landen die meedoen aan de zogenaamde Mediterrane Dialoog: Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Mauritanië, Marokko en Tunesië. Maar dat staat niet in de Trouw.
------
Aanvulling 6 juni 2008: Volgens persburo Reuters heeft Marokko onlangs in de USA een grote wapenorder geplaatst, van 24 F-16 gevechtsvliegtuigen ter waarde van honderden miljoenen dollars. Ook De Gelderlander brengt dat bericht.

maandag 2 juni 2008

Meer Marokkaans/Nederlandse journalistiek

In het immer keurige dagblad Trouw hebben we 30 mei onder de kop "Handelsmissie / Marokkaanse markt lonkt" kunnen lezen dat een nederlandse handelsmissie is vertrokken naar het koninkrijk Marokko. Het is geschreven door Karen Zandbergen. De missie staat onder leiding van staatssecretarissen van Heemskerk (economische zaken) en Aboutaleb. Deze is uitgeleend door Sociale Zaken vanwege zijn afkomst en kontakten. Aboutaleb heeft een hoge onderscheiding van de Marokkaanse koning ontvangen. Wij mogen konkluderen dat hij dan ook wel een koninklijk goedgekeurde opvatting over de Westelijke Sahara zal hebben.
De Volkskrant had een dag later een bericht over Marokko onder de guitige kop "Mannen met baarden bij de seksuoloog" geschreven door de Volkskrant correspondente Greta Riemersma.
Verder is er een "Energie missie Marokko" van 1 t/m 6 juni 2008 die is georganiseert door het Handels- en Investerings Centrum (HIC) Marokko in opdracht van de EVD, maar die staat niet in de krant.

In de keurige Trouw en in de olijke Volkskrant nog steeds geen woord over de mishandelingen van Saharaanse studenten door de Marokkaanse politie. En toch is er helaas slecht nieuws te melden.


Dit bericht de Solidariteitsgroep Westelijke Sahara: Sahrawi student Elwali Alkadimi werd na een studentenbetoging door de Marokkaanse politie van de vierde verdieping gegooid. Zijn situatie is ernstig maar hij is niet meer in levensgevaar. Het Zweeds en het Noors steuncomité zijn een actie gestart om geld in te zamelen voor Elwali. Tot dusver is er 2000 € ingezameld, wat nog steeds te weinig is om Elwali voldoende te laten revalideren zodat hij – hopelijk – terug op eigen benen kan staan. Als u ook geld wil storten wijst de Solidariteitsgroep Westelijke Sahara u de weg.