zaterdag 27 februari 2010

Saharaanse vlag in Den HaagBij de Haagse Stadspartij is op 27 februari de vlag uitgehangen ter gelegenheid van de verjaardag van het uitroepen van de onafhankelijke Democratische Arabische Saharaanse Republiek op 27 februari 1976. Deze republiek is helaas voor het grootste deel door Marokko bezet en voorstanders van onafhankelijkheid worden hard onderdrukt. Een groot deel van de bevolking is gevlucht voor het Marokkaanse leger. Ongeveer 150.000 Saharaanse vluchtelingen hebben een schuilplaats gezocht in de Algerijnse woestijn waar zij nu al meer dan dertig jaar moeten zien te overleven met voedselhulp van de internationale gemeenschap.
Met het uithangen van de Saharaanse vlag wordt om aandacht gevraagd voor het lot van deze vergeten groep vluchtelingen en wil de Stadspartij solidariteit betonen met het streven naar zelfbeschikking van het Saharaanse volk. Den Haag is een internationale stad van recht en vrede en dat houdt meer in dan het aantrekken van organisaties die werkgelegenheid bieden.

Er is in Nederland opvallend weinig aandacht voor deze schrijnende kwestie, en zeker in vergelijking met andere zaken die Marokko betreffen. Geen enkel andere politieke partij spreekt zich over de Marokkaanse bezetting uit. Toch is dit is een zaak waarover de Marokkaanse en Nederlandse regeringen het fundamenteel met elkaar oneens zijn. Nederland erkent de Marokkaanse annexatie van de Westelijke Sahara niet terwijl Marokko het beschouwd als een integraal deel van het eigen Koninkrijk. Deze tegenstelling komt in Nederland niet aan bod omdat aan andere onderwerpen rond het thema Marokko de voorkeur wordt gegeven. En binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland is het onderwerp taboe. De verzwegen tegenstelling bemoeilijkt het wederzijds begrip. Ook daarom is het aankaarten en bespreekbaar maken van het probleem van de Saharaanse vluchtelingen nodig.

Zie ook: de Haagse Stadspartij

donderdag 25 februari 2010

Juristen tegen de Marokkaanse bezetting

Het juridisch advies aan de Europese Commissie waarin de aanbeveling wordt gedaan om de visserijovereenkomst met Marokko aan te passen of op te zeggen wordt zoveel mogelijk genegeerd. Maar niet door iedereen. De Zweedse Minister van Landbouw, Mr. Eskil Erlandsson wil dat de Europese Commissie duidelijkheid verschaft over het voordeel dat de Saharanen hebben bij de visserijovereenkomst tussen de EU en Marokko. Als de commissie niet kan aantonen dat de overeenkomst in overeenstemming is met de wensen en belangen van de Saharanen dan zal minister Erlandsson de zaak persoonlijk aanhangig maken bij de Commissie.
In het advies wordt aangegeven dat een visserijovereenkomst waarbij de Saharaanse belangen niet meetellen de uitgangspunten van het internationaal recht schendt. Dat is in navolging van het standpunt van Hans Corell, een voormalig medewerker van de Verenigde Naties.

De "European Association of Lawyers for Democracy and Human Rights" heeft een brief geschreven aan de voorzitter van de EU, de Spaanse regering, en de Europese Raad en Commissie. Dit naar aanleiding van de verklaring die de Europese Raad heeft uitgegeven over het achtste overleg van de EU-Marokko Associatie Raad van 7 December 2009. In de brief wordt aangedrongen op een ander beleid ten aanzien van Marokko zodat de indruk wordt weggenomen dat de EU de Marokkaanse bezetting van de Westelijke Sahara steunt.

woensdag 24 februari 2010

een duurzaam rotte vis luchtje

De visserijovereenkomst tussen de Europese Unie en Marokko is illegaal verklaard door het Olof Palme instituut.

Vanwege de overeenkomst zijn 140 vergunningen beschikbaar waarvan de meeste vergunningen naar Spaanse schepen gaan. Nederland heeft recht op twee vergunningen.
Volgens Marokko zijn hun vergunningen ook geldig om te vissen in de rijke wateren van de Westelijke Sahara, en Marokko ontvangt daardoor geld waar Marokko geen recht op heeft. De vergunningen leveren Marokko ieder jaar meer dan 3 miljoen euro aan extra inkomen op. Daar bovenop geeft de EU jaarlijks 14 miljoen euro voor de ontwikkeling en uitvoering van een duurzaam Marokkaans visserijbeleid.
Hoe duurzaam kan een visserijbeleid zijn in een bezet gebied waar de mensenrechten structureel worden geschonden?

Toch pleit Spanje voor de integratie van zee-en milieubeleid bij het EU debat over de hervorming van de visserij morgen, 25 februari, terwijl het Spaanse congres de illegale overeenkomst met Marokko gisteren niet heeft willen afkeuren.

dinsdag 23 februari 2010

illegale vis

De Europese Unie betaald meer dan €40 miljoen op jaarbasis om Europese reders te laten vissen voor de kust van Marokko. Zo is dat afgesproken in de EU-Marokko Visserij overeenkomst. Die visserijovereenkomst zegt niets over het gebied waar het geldig is. En dat is listig want volgens Marokko hoort de Westelijke Sahara bij Marokko maar geen enkel Europees land erkent de Marokkaanse bezetting van de Westelijke Sahara. Toch vissen Europese schepen veel en graag op de rijke visgronden voor de West-Saharaanse kust. Is die Europese visserij illegaal? Dat is de vraag. Volgens het internationaal recht is het wel mogelijk om er te vissen op voorwaarde dat de rechtmatige eigenaren van de visgronden delen in de opbrengst. Maar dat is niet het geval; het zijn alleen de Marokkaanse bezetters die profiteren van de Europese visvangst.

Op 2 februari 2010 werd de jaarlijkse bijeenkomst ter bespreking van de Visserij overeenkomst gehouden in Rabat in het zonnige Marokko. Bij die bespreking kwam deze problematiek rond de Marokkaanse bezetting van de Westelijke Sahara niet ter tafel. Toch zijn er belangrijke ontwikkelingen die besproken moeten worden.

De juridische dienst van het Europees Parlement heeft namelijk een advies geschreven over de problematiek rond de Saharaanse vis. En in dat advies wordt de rechtmatigheid van de visserijovereenkomst in twijfel getrokken zolang het West-Saharaanse volk geen voordeel heeft van de overeenkomst. Het advies is om de visserijovereenkomst tussen Europa en Marokko op te schorten of meteen aan te passen om te voorkomen dat schepen onder een Europese vlag illegaal de West-Saharaanse wateren bevissen.

Het advies van de juridische dienst is opgesteld op verzoek van het Europees Parlement naar aanleiding van het uitroepen door de West-Saharaanse regering van een Exclusieve Economische Zone van 200 zeemijlen om het bezit van de natuurlijke rijkdommen te beschermen. Het gaat daarbij niet alleen om vis maar ook om olie.
Vandaag 23 februari staat bij de Visserij Commissie van het Europees Parlement deze zaak op de agenda tussen 10.00 en 12.30 uur.

De laatste ontwikkelingen zullen zeker gevolgd kunnen worden via www.fishelsewhere.eu

woensdag 17 februari 2010

Scoops in Noord en Zuid

Op 13 januari is rustigjes aangekondigd dat Aminatou Haidar nog weer eens een prijs gaat ontvangen, een Spaanse ditmaal, het is om precies te zijn de Jovellanos ‘Verzets en vrijheid prijs’ van de Regering van het Vorstendom Asturië en de regering van de Balearen. De plechtige ceremonie zal plaatsvinden op 5 april op het mooie eiland Majorca. De prijs bedraagt 40.000 euro.

Op 25 februari zal bij de Linköpings universitet in Zweden Dana Cordell een proefschrift verdedigen met de titel "The Story of Phosphorus: Sustainability implications of global phosphorus scarcity for food security". Uit deze studie blijkt dat een duurzame strategie ten aanzien van het Saharaanse goud nog veel belangrijker is dan iedereen al dacht.

zaterdag 13 februari 2010

De afgelopen week

Minister van der Laan is terug uit Marokko en hij is ontevreden met de manier waarop Marokko niet meewerkt aan de uitzetting van ongewenste Marokkanen: "Sommige onderwerpen moeten wel heel vaak besproken worden. Hier willen we echt vooruitgang zien. Dat kan allemaal wel sneller. We kunnen niet oneindig blijven praten. Zo ingewikkeld is dit niet". PvdA-minister van der Laan heeft verder gesproken over het geld-verkeer met Marokko, de beruchte Arabische namenlijst, godsdienstvrijheid en vrouwenrechten. Wat dat laatste betreft moet Nederland een mensenrechtenverdrag met Marokko sluiten, volgens Ikram Chiddi van de MVVN.

Van der Laan vertelde desgevraagd dat in Nederland het Arabisch voor Marokkanen op school is afgeschaft en dat het beslist niet terug komt. Verder wil de Marokkaanse minister voor Marokkanen in het buitenland, Ameur, over een half jaar Nederland bezoeken maar als er tegen die tijd niets is gebeurd is hij niet welkom.

Een Marokkaans aanbod om in Nederland te komen helpen met het regeren van Marokkaanse onderdanen heeft van der Laan afgewezen. Er was ook deze week een incident met hysterische Marokkanen in een ziekenhuis. Bij een vorig incident bleek een dader minderbegaafd volgens zijn zus: "Hij heeft een wajong uitkering en zijn IQ is maar 60."

Op Radio 5 was er een vraaggesprek met Herman Obdeijn door Nuweira Youskine en Hassnae Bouazza over de Westelijke Sahara. Dit was de aankondiging: "Historicus en Marokko-deskundige Herman Obdeijn zet uiteen waar de pijnpunten rond de Westelijke Sahara liggen en wat mogelijke oplossingen zijn."
Obdeijn bleek het eens te zijn met de opvatting van de mislukte VN-onderhandelaar Peter van Walsum dat in het geval van de Westelijke Sahara het internationaal recht gemakshalve moet wijken voor het recht van de sterkste. Uit zijn verhaal bleek dat Obdeijn, net als de Marokkaanse regering, Algerije beschouwd als tegenstander van Marokko in de Westelijke Sahara. Obdeijn blijkt daarmee een deskundige Marokko-naprater.

Verder hebben HRW en ACHR zorgen over de rechten van Belliraj.
Bij Souss online staat een stuk over Chakib Khayari. En het Nederlands Dagblad bericht over het oppakken van een groep Christenen in Marokko.

zaterdag 6 februari 2010

Benefiet voor Boujemaa


Op zaterdag 13 februari organiseren de “vrienden van Boujemaa uit Nederland” (Imeddukar n Boujemaa zi Hollanda) een benefiet concert ter ondersteuning van Boujemaa. Verschillende Nederlandse en Belgische artiesten zullen tijdens deze avond optreden. Wij hopen dat u aanwezig zult zijn om zo uw steun aan Boujemaa te laten zien.

van: Boujemaa.com