donderdag 25 februari 2010

Juristen tegen de Marokkaanse bezetting

Het juridisch advies aan de Europese Commissie waarin de aanbeveling wordt gedaan om de visserijovereenkomst met Marokko aan te passen of op te zeggen wordt zoveel mogelijk genegeerd. Maar niet door iedereen. De Zweedse Minister van Landbouw, Mr. Eskil Erlandsson wil dat de Europese Commissie duidelijkheid verschaft over het voordeel dat de Saharanen hebben bij de visserijovereenkomst tussen de EU en Marokko. Als de commissie niet kan aantonen dat de overeenkomst in overeenstemming is met de wensen en belangen van de Saharanen dan zal minister Erlandsson de zaak persoonlijk aanhangig maken bij de Commissie.
In het advies wordt aangegeven dat een visserijovereenkomst waarbij de Saharaanse belangen niet meetellen de uitgangspunten van het internationaal recht schendt. Dat is in navolging van het standpunt van Hans Corell, een voormalig medewerker van de Verenigde Naties.

De "European Association of Lawyers for Democracy and Human Rights" heeft een brief geschreven aan de voorzitter van de EU, de Spaanse regering, en de Europese Raad en Commissie. Dit naar aanleiding van de verklaring die de Europese Raad heeft uitgegeven over het achtste overleg van de EU-Marokko Associatie Raad van 7 December 2009. In de brief wordt aangedrongen op een ander beleid ten aanzien van Marokko zodat de indruk wordt weggenomen dat de EU de Marokkaanse bezetting van de Westelijke Sahara steunt.
Een reactie posten