zaterdag 13 februari 2010

De afgelopen week

Minister van der Laan is terug uit Marokko en hij is ontevreden met de manier waarop Marokko niet meewerkt aan de uitzetting van ongewenste Marokkanen: "Sommige onderwerpen moeten wel heel vaak besproken worden. Hier willen we echt vooruitgang zien. Dat kan allemaal wel sneller. We kunnen niet oneindig blijven praten. Zo ingewikkeld is dit niet". PvdA-minister van der Laan heeft verder gesproken over het geld-verkeer met Marokko, de beruchte Arabische namenlijst, godsdienstvrijheid en vrouwenrechten. Wat dat laatste betreft moet Nederland een mensenrechtenverdrag met Marokko sluiten, volgens Ikram Chiddi van de MVVN.

Van der Laan vertelde desgevraagd dat in Nederland het Arabisch voor Marokkanen op school is afgeschaft en dat het beslist niet terug komt. Verder wil de Marokkaanse minister voor Marokkanen in het buitenland, Ameur, over een half jaar Nederland bezoeken maar als er tegen die tijd niets is gebeurd is hij niet welkom.

Een Marokkaans aanbod om in Nederland te komen helpen met het regeren van Marokkaanse onderdanen heeft van der Laan afgewezen. Er was ook deze week een incident met hysterische Marokkanen in een ziekenhuis. Bij een vorig incident bleek een dader minderbegaafd volgens zijn zus: "Hij heeft een wajong uitkering en zijn IQ is maar 60."

Op Radio 5 was er een vraaggesprek met Herman Obdeijn door Nuweira Youskine en Hassnae Bouazza over de Westelijke Sahara. Dit was de aankondiging: "Historicus en Marokko-deskundige Herman Obdeijn zet uiteen waar de pijnpunten rond de Westelijke Sahara liggen en wat mogelijke oplossingen zijn."
Obdeijn bleek het eens te zijn met de opvatting van de mislukte VN-onderhandelaar Peter van Walsum dat in het geval van de Westelijke Sahara het internationaal recht gemakshalve moet wijken voor het recht van de sterkste. Uit zijn verhaal bleek dat Obdeijn, net als de Marokkaanse regering, Algerije beschouwd als tegenstander van Marokko in de Westelijke Sahara. Obdeijn blijkt daarmee een deskundige Marokko-naprater.

Verder hebben HRW en ACHR zorgen over de rechten van Belliraj.
Bij Souss online staat een stuk over Chakib Khayari. En het Nederlands Dagblad bericht over het oppakken van een groep Christenen in Marokko.
Een reactie posten