zondag 30 augustus 2020

De wereldhandel in Marokkaanse drugs

Marokko is de grootste producent van hasj ter wereld. De grootste word je niet zomaar. Voor die prestatie is goede samenwerking nodig tussen overheid en bedrijfsleven. De productie is voornamelijk geconcentreerd in het noorden van het land waar ook veel Marokkanen in Nederland vandaan komen. Het gebied is, nog sterker dan de andere delen van Marokko, zwaar gemilitariseerd. Het gebied is, volgens Riffijnen, in feite bezet gebied sinds de nederlaag van de Riffijnse republiek tegen de Spaans-Franse koloniale legers. De bezetting werd nog erger na de Hirak protestbeweging die het Marokkaanse regime grote schrik heeft aangejaagd. De overheid is nu zeer uitdrukkelijk aanwezig in het productiegebied.  

De handel in Marokkaanse hasj is vrijwel overal illegaal, ook in Marokko zelf. De handel heeft daarom een zeer discreet, een geheim karakter. Het is een zaak voor ingewijden, voor familie. De handel in Marokkaanse hasj gaat vooral via internationale Marokkaanse netwerken in de diaspora. Daarbij is het handig om de moskee te gebruiken en het seculiere buitenlandse netwerk van de overheid. Marokko heeft zowel een ministerie voor Marokkanen in het buitenland als een ministerie van buitenlandse zaken. En het heeft een inlichtingendienst voor discrete, geheime zaken in het buitenland. 

In het door oorlog en geweld geteisterde Mali wordt ook handel gedreven in Marokkaanse hasj en dat werkt de oorlog en het geweld in de hand. Bij een onderzoek door een Panel van experts voor de Veiligheidsraad van de V.N. wordt geconstateerd: De meest regelmatige en stabiele stroom van verdovende middelen door Mali, blijft cannabishars, of hasj, uit Marokko, via Mauritanië en Mali door de Niger naar Libië. Er wordt ook melding gemaakt van hasjkonvooien die cocaïne meenemen waarbij de aanvoerroutes van beide verdovende middelen samenkomen in Mali en in dezelfde richting verder gaan. 

Het deskundigenpanel van de Veiligheidsraad vat samen: 

"De betrokkenheid van gewapende groepen bij de georganiseerde misdaad blijft voornamelijk evolueren rond het vervoeren van hasj, wat leidt tot dodelijke botsingen die mogelijk neerkomen op schendingen van het staakt-het-vuren en een bedreiging vormen voor de uitvoering van de overeenkomst, waarbij partijen zich ertoe verbinden gezamenlijk de georganiseerde misdaad te bestrijden. Om de destabiliserende drugsstromen een halt toe te roepen, moet de sanctielijst ook gericht zijn op leveranciers. Marokko reageert zeer goed op het panel in het algemeen, maar heeft noch het panel, noch de autoriteiten van Niger de beschikbare identificerende informatie verstrekt over personen en entiteiten die hasj leveren aan het criminele netwerk van Mohamed Ben Ahmed Mahri (MLi.007), ook bekend als Rouggy." 

Marokko praat dus wel heel beleefd en welwillend met de deskundigen van de V.N. maar verstrekt geen informatie. 

In Nederland gaat de handel in het belangrijke Marokkaanse exportproduct ook samen met geweld. Er speelt nu de rechtszaak tegen de organisatie van drugshandelaar Ridouan Taghi die lange tijd zat ondergedoken in de Golfstaat Dubai. In het onderzoek met codenaam 26marengo naar een heel grote wapenvoorraad en een lange reeks moorden waarbij getuigen, en een advocaat de dood vonden is het opvallend dat advocaten van Marokkaanse afkomst verdacht worden van het informeren van de criminele organisatie. Het gaat om Yassine Bouchikhi in Utrecht die in een persbericht de beschuldiging ontkent, en om Khalid Kasem. Volgens het Parool is Khalid Kasem advocaat geworden en op het rechte pad gebleven door zijn broer Ila ‘Mijn broer Ila was er altijd voor mij.’  De familie is belangrijk. Ila Kasem is eerder op dit blog genoemd.  Het is een invloedrijke heer met uitstekende contacten binnen de Marokkaanse overheid. 


vrijdag 8 mei 2020

Arnon Grunberg kut-Marokkaan

Arnon Grunberg heeft in een 4 mei lezing een opmerking gemaakt over Marokko. Hij schreef: "Voor mij was het van begin af aan duidelijk: als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij", en dat werd door de krant Trouw uitgelicht en boven het stuk gezet. Grunberg doelde op de haatcampagne die wordt gevoerd tegen de Islam en Marokko. De Joodse Grunberg is daar bang voor. "En het is ook logisch dat als er gesproken wordt over bepaalde bevolkingsgroepen op een manier die doet denken aan de meest duistere tijd uit de twintigste eeuw, als dat gewoon is geworden, er vroeg of laat op die manier ook weer over Joden gesproken kan worden."

In dezelfde krant heeft Sylvain Ephimenco een kolom. Ephimenco noemde de opmerking van Grunberg daarin  "een gevoelloze provocatie". Ephimenco heeft een Algerijnse achtergrond waardoor hij zich niet direct bedreigd zal voelen door anti-Marokkaans sentiment. Integendeel, want Algerijnen zijn zich in het algemeen goed bewust van de extreemrechtse sentimenten ten aanzien van immigranten maar ook van de Marokkaanse anti-Algerijnse sentimenten, en van de dreiging van het Islam fanatisme. Dat maakt zijn reactie belangrijk.

Grunberg schreef eerder in de Groene in een boekbespreking : "De vergelijkingen die wel eens zijn getrokken met betrekkelijk populaire hedendaagse theorieën over terrorisme, de islam en ‘de moslims’, die Europa zouden willen overnemen, zijn juist. De angst voor het jodendom en de jood uit de jaren twintig is ongeveer net zo rationeel als de angst voor de moslim en de islam van heden."

Grunberg heeft daarin ongelijk. De vergelijking is schadelijk. De angst voor moslim fanatici die met vrachtwagens inrijden op mensenmassa's of aanslagen plegen op synagoges is zeer rationeel. Die angst leeft bij moslims, christenen en Joden en bij de meeste overheden in Europa die extra kosten maken voor beveiliging. De angst is er zeker bij Algerijnen die een lange wrede oorlog tegen het islamterrorisme nog niet zo lang achter de rug hebben.
In het zuiden van Algerije wonen vluchtelingen uit West-Sahara en daar is men diep overtuigd van de Marokkaanse betrokkenheid bij de terreur in Algerije en Europa. Sahrawi wijzen er keer op keer op dat bij de meeste terreuraanslagen Marokkanen betrokken zijn. Voorts op het feit dat de organisatie van de terreur is verweven met de organisatie van de drugshandel waarin Marokko bepalend is als grooste hasj exporteur ter wereld. Zij wijzen op de territoriale uitbreidingdrift binnen de Marokkaanse politiek en het ontbreken van respect voor mensenrechten van de maffiose dictatuur. Voor een kritische bespreking van Marokko en Marokkanen kan je bij Sahrawi terecht. Zijn deze Sahrawi  daarom extreemrechtse trollen? Nee, de Sahrawi richten zich niet op het Marokkaanse volk maar op de Marokkaanse machthebbers. Zij leggen verband tussen doel en middellen, machtsuitbreiding en terreur, en zij spreken uit eigen bittere ervaring. Zij zijn uit hun land verjaagd door Marokko. De Marokkaanse luchtmacht bestookte de karavanen van vluchtelingen met napalm en fosforbommen. Genocide was het doel van Hassan II, de "koning" van Marokko.  Hun land is bezet en gekoloniseerd door Marokkanen.   Het is een feit dat Wilders dezelfde woorden gebruikt om de angst voor Marokkanen hier aan te wakkeren. En "Minder Marokkanen" is een hartekreet die de onderdrukte Sahrawi ondersteunen.

Volgens Wilders en andere extreemrechtsen zouden moslims, Marokkanen, Nederland willen bezetten en koloniseren. Het goedkope plagiaat van Wilders en co van de Sahrawi agitatie tegen de Marokkaanse dictatuur heeft succes. Waarschuwingen zoals die van Grunberg, zijn herkauwen van waarschuwingen uit de vorige eeuw, helpen daar niet tegen.  Grunberg helpt de Algerijnen niet tegen de Marokkaanse laster, hij helpt de Sahrawi niet en ook de Riffijnen niet, en bovenal de gevangengenomen en verbannen Marokkaanse journalisten en schrijvers niet.
Als Grunberg zich een Marokkaan noemt waarom dan niet meteen een kut-Marokkaan.

woensdag 1 april 2020

Corona Crisis


Illustratie: https://twitter.com/zedd68   Caricatures du Maroc blog

De wereld is in crisis door het Covid - 19 of Corona virus. Het virus verspreid zich in alle kringen. In Nederland en in Marokko. Er zijn berichten dat koning Mohamed VI is besmet. Als dat zo is zal de man de allerbeste verzorging ontvangen. Overigens is lalla Salma, zijn vrouw, nog steeds zoek.

De epidemie grijpt in politiestaat Marokko ondanks rigide maatregelen om zich heen en zal naar verwachting door de slechte gezondheidsvoorziening nogal wat slachtoffers eisen.
In West-Sahara zijn op moment van schrijven nog geen besmettingen ontdekt en ook in de vluchtelingenkampen is het virus nog niet opgedoken. De regering daar heeft in- en uitreizen geblokkeerd en is een bewustwordingscampagne gestart om de hygiëne aan te scherpen. De president van de Sahraanse republiek heeft laten weten zich grote zorgen te maken over het lot van de Sahranen die in Marokkaanse gevangenissen vastzitten. Ook Marokkanen en Riffijnen zijn erg bezorgd over de vele gevangenen in het land.
Ondertussen heeft de EU 450 miljoen euro aan Marokko beloofd vanwege de Corona crisis. De USA heeft het land 6.6 miljoen mad toegezegd voor de bestrijding van de ziekte. De koning heeft een fonds opgericht waaruit de kosten van de corona crisis moeten worden bestreden. Hopelijk worden de gelden goed besteed.  De gezondheidssector in Marokko kan wel een investering gebruiken, er zijn veel klachten.
Het geld dat de EU eerder aan Marokko heeft besteed had beter besteed kunnen worden, aldus de Europese Rekenkamer.

Ondertussen heeft de EU een besluit genomen over de manier waarop de Marokkaanse wetgeving en de Europese zich tot elkaar moeten gaan verhouden wat betreft de handel in grondstoffen uit West-Sahara. De handelsovereenkomst was in de soep gelopen door een uitspraak van het Europees Hof die bepaalde dat West-Sahara geen deel is van het Marokkaans rijk.  Men heeft besloten dat overeenkomstig artikel 81 van de Associatieovereenkomst een Associatiecomité zal worden opgericht dat verantwoordelijk wordt voor het beheer van de overeenkomst. Het Associatiecomité moet met name besluiten over de voordelen voor de betrokken bevolking en de exploitatie van natuurlijke rijkdommen in West-Sahara. QUE?

Het probleem is dat het Europees Hof heeft bevestigd dat de grondstoffen het eigendom zijn van de oorspronkelijke bevolking en dus niet zomaar door binnenvallende rovers kunne worden verpatst aan de meestbiedende, zonder toestemming van en winstdeling met de oorspronkelijke bevolking. Die wordt vertegenwoordigd door het Front Polisario aka de Sahraanse republiek. Het is kennelijk de bedoeling dat het Associatiecomité, dat zal bestaan uit Europeanen en Marokkanen, moet gaan bevestigen dat "de betrokken bevolking" tevreden is met de Europees-Marokkaanse handel in de  grondstoffen van West-Sahara. Dat het Polisario hiermee akkoord gaat is uitgesloten. Dat het EU hof van Justitie deze constructie goedkeurt is onwaarschijnlijk omdat .. de vertegenwoordiging van de 'betrokken bevolking" aka het Polisario wordt buitengesloten.

Een ander probleem is de Marokkaanse uitbreiding van zijn zeegrenzen. Die grenzen gaan nog voorbij de kusten van West-Sahara en maken inbreuk op de Spaanse zeegrenzen. Het is de Marokkaanse bedoeling kennelijk om het met Spanje op een akkoordje te gooien en zo het West-Saharaans zeegebied onderling te verdelen.


donderdag 31 oktober 2019

MINURSO mandaat verlengd

Het mandaat van de MINURSO is verlengd met een jaar. Dat wil zeggen dat er weer een jaar lang uitstel komt van het referendum over de toekomst van West-Sahara. De MINURSO is alleen in naam een VN-missie voor het organiseren van een referendum. In werkelijkheid is het alleen een missie om het staakt-het-vuren in stand te houden. Het Front Polisario is zeer ontevreden over de verlenging en heeft een verklaring uitgebracht waarin wordt aangekondigd dat zij geen andere mogelijkheid zien dan het heroverwegen van de betrokkenheid bij het proces. Dat klinkt diplomatiek en voorzichtig maar er wordt bij gezegd dat het staakt-het-vuren in gevaar komt.

Marokko voelt zich sterk en gesterkt door de steun van Frankrijk en van de kabinetten Rutte. De Nederlandse steun aan de Marokkaanse bezetting is onmiskenbaar en stelselmatig. De cijfers over de invoer van geplunderde grondstoffen, in de vorm van vis, groente of strooizout, worden verdoezeld. Door Nederland worden wapens geleverd en militaire trainingen verzorgd. Nederland en Marokko waren samen voorzitter van het Global Counterterrorism Forum (GCTF). De Marokkaanse terreur in West-Sahara was daarin uiteraard onbespreekbaar. Aan de andere kant doet Nederland niets voor de Sahrawi vluchtelingen. Er is zelfs geen schijn van stille diplomatie in die richting.

In Nederland komt West-Sahara ook zelden ter sprake. Als de Douane een lading visolie of tomaten uit het bezette gebied tegenkomt wordt de oorsprong "Marokko" als vanzelf aangenomen. Als er wat van wordt gezegd klinkt meteen het versleten excuus "opdracht van de EU". Kritische journalistiek is er niet wat West-Sahara betreft. Er is wel een krachtige Marokkaanse propaganda machine die figuren als Najib Amhali, Ali B. en David Beckham voor zijn karretje kan spannen... ( UPDATE David Beckham blijkt niet naar de Groene mars viering te gaan. Het is een mislukt Marokkaans propaganda-trucje. Zie ook Afrika Contact. )

Ondertussen komt de oorlog dichterbij. Als het zover komt zal Nederland daarin onder leiding van Rutte ongetwijfeld de kant van de Marokkaanse dictatuur kiezen. In navolging van Frankrijk en de wapenindustrie. Het Nederlandse publiek zal zonder kritische journalistiek meesukkelen. Men kan ook niet anders, - al was het maar bij gebrek aan voorstellingsvermogen.

De oorlog komt dichterbij omdat de koning niet eeuwig de bevrijde gebieden zal willen tolereren. Marokko is een kapot land waarin de machthebbers graag afleiding zoeken met een externe vijand. Bovendien wordt de Marokkaanse, op Afrika gerichte, economische politiek getart door de steeds lastiger blokkades van de enige doorgang naar Afrika, die bij Guergarat of Karkarat


 Foto: ECsaharaui

donderdag 19 september 2019

Er is een advocaat vermoord.

Op woensdag na Prinsjesdag is een advocaat vermoord in Buitenveldert. Het slachtoffer is Derk Wiersum die de kroongetuige Nabil B. verdedigde. Deze Nabil is van Marokkaanse afkomst en was samen met de eveneens van Marokkaanse afkomst zijnde Ridouan Taghi en Saïd Razzouki betrokken bij een onderneming voor de illegale handel in drugs. Hij is de kroongetuige in het zogenoemde Marengo-proces dat het Openbaar Ministerie voert tegen de organisatie. Nabil had zijn medewerking aan het kroongetuigeprogramma op 11 september opgezegd.

De moord heeft grote invloed op de politiek en de rechtspraak en de media staan er vol mee. Dat kan een onbedoeld effect zijn geweest maar het kan ook het motief zijn geweest van de moord en het moment waarop die is gepleegd: politieke ophef, publieke angst en justitiële ontwrichting.
De dader is nog voortvluchtig. Er wordt gezocht naar een jongeman.


De moord waarbij een hoofd werd neergelegd voor een shishalounge in Amsterdam en die is gepleegd begin maart 2016, kort voor het onverwachte bezoek van koning Mohamed VI, is nog niet opgelost.


dinsdag 8 januari 2019

Geachte mevrouw Schaake,Geachte mevrouw Schaake,

Volgens de gewoonlijk uitstekend geïnformeerde website van de Western Sahara Resource Watch is er sprake van grove misleiding en leugenachtigheid rond het associatieverdrag van de EU met Marokko. Het doel van de leugens is om een schijn van wettige correctheid in een  handelsverdrag met Marokko te bouwen waarmee tijd wordt gerekt waardoor de natuurlijke rijkdommen van West-Sahara nog wat langer kunnen worden geroofd. U heeft de verantwoordelijkheid gekregen voor een rapport van uw voorganger mevrouw Lalonde dat daartoe is opgesteld. Mevrouw Lalonde is afgetreden nadat zij daardoor ernstig gecompromitteerd is geraakt.
Mag ik u vragen wat u met dat rapport gaat doen?

Voor de duidelijkheid. Het gaat in dit geval om de natuurlijke rijkdommen van  West-Sahara, (o.a. vis fosfaat, zand, zout) die worden geëxploiteerd zonder toestemming van de oorspronkelijke bevolking, waarvan een groot deel is verjaagd door het Marokkaanse leger en sindsdien in vluchtelingenkampen woont.
Het bestelen van vluchtelingen vind ik een buitengewoon laffe daad.
Ik wacht op uw antwoord.

Hoogachtend,
 van Kaas

Update 16 januari 2016 10.15: Marietje geeft antwoord  op de vele vragen die ze heeft gekregen op haar blog

donderdag 12 april 2018

Zware verliezen


In de vluchtelingenkampen van de Saharawi's in het zuiden van Algerije wordt getreurd. De staatsbegrafenis van Achmed Boukhari, de gerespecteerde onderhandelaar bij de Verenigde Naties, bracht duizenden op de been.
 Enkele dagen later kwam het vreselijke bericht dat een vliegtuig met honderden inzittenden op weg naar Tindouf is neergestort bij Algiers. Onder de 257 slachtoffers bevonden zich 30 Saharawi's die voor medische verzorging op reis waren. Ook twee medewerkers van het RASD ministerie van Buitenlandse zaken zouden bij de slachtoffers zijn.

In de Marokkaanse pers wordt er ook over bericht maar zonder het maken van onderscheid tussen leden van de politieke-militaire organisatie Polisario en leden van het Saharawi volk. Marokko heeft onlangs het Polisario bedreigd met oorlog. Deze ernstige dreigementen vanuit de Marokkaanse politiek kunnen moeilijk worden gecombineerd met medeleven met de slachtoffers, waaronder Saharawi kinderen, en de berichtgeving is daarom wat minder tactvol, wat dan weer wrevel opwekt in Algerije.

In Spanje verschijnen de onvermijdelijke verdenkingen van opzet die door de Marokkaanse oorlogstaal voor de hand liggen.   Het is dus in een zenuwachtige atmosfeer dat de regio moet afwachten tot het onderzoek naar de oorzaak van de ramp wordt afgerond en de conclusies worden vrijgegeven.