zaterdag 29 november 2008

Marokkaans hof op bezoek

Hare koninklijke hoogheid prinses Lalla Meryem van Marokko bezocht zaterdagmiddag de El Kabir moskee in Amsterdam. Morgen, 30 november, gaat ze naar de Ahoy in Rotterdam om de manifestatie 'Maroc Plus' feestelijk te openen. Correctie: In 2005 is ze hier ook al geweest. Gisteren was zij op bezoek bij de Koningin in Den Haag.

Prinses Meryem is de zus van sultan Mohammed VI en de oudste dochter van Hassan de Tweede.
Na het bezoek in het Haagsche Bosch heeft zij namens Mohammed VI een diner aangeboden waaraan hotemetoten aanzaten als minister Piet Hein Donner, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans, de eerste ondervoorziter van de 2e Kamer Ten Hoopen, de eerste ondervoorzitter van de 1e Kamer Heleen Dupuis, en vele anderen waaronder ook het hoofd van de Marokkaanse diplomatieke dienst in Nederland, Khadija Hassan Al-Lawati, en rechters van het International Court of Justice.
Wat zou er op het menu hebben gestaan? In ieder geval geen kameel á la Tindouf.

donderdag 27 november 2008

Verhagen spreekt duidelijke taal

Volgens het Saharaans Persburo SPS heeft onze minister van Buitenlandse Zaken zijn steun uitgesproken voor de pogingen van de UN om het recht op zelfbeschikking van de Saharanen uit te voeren.


"Nederland steunt de secretaris generaal van de UN in zijn streven om een politieke oplossing te bereiken die voorziet in zelfbeschikking voor de Westelijke Sahara" verklaarde Verhagen tijdens een gezamelijke persconferentie in Algiers met de Algerijnse minister van buitenlandse zaken Mr. Mourad Medelci.

Hij voegde eraan toe dat "een duurzame oplossing van het conflict niet alleen goed is voor de Westelijke Sahara en Marokko maar ook de deuren zal openen voor samenwerking in de Maghreb regio".

Volgens minister Verhagen heeft hij in Rabat hetzelfde gezegd. Volgens het Marokkaans persburo MAP echter niet.

dinsdag 25 november 2008

De Marokkaans - Belgische tango

In de Belgische krant de Morgen konden we lezen dat eind juli een brief is geschreven door de Belgische chef van de Staatsveiligheid aan de baas van de Direction Générale des Etudes et de la Documentation (DGED), een offensieve Marokkaanse geheime dienst die opereert buiten de grenzen van Marokko. De Belg vroeg om drie agenten van de DGED onmiddellijk terug te roepen die werken onder de cover van diplomaat bij de ambassade van Marokko in Brussel. Zij zouden de Belgen hebben tegengewerkt. "Ze gedragen zich niet volgens de geplogenheden en dit op een manier die niet aanvaardbaar is voor de veiligheid van ons land", zo was de klacht. Maar de Marokkaanse spionnen weigeren te vertrekken. In Nederland hoefde een ontmaskerde spion toch ook niet te vertrekken?

En nu is er opeens de Jihad-terreurdreiging tegen België met als reden solidariteit met de Afghaanse broeders in de vorm van een professioneel gemaakte dvd met afzender Aljazeera.

De samenwerking van de Belgen, en Nederlanders, met Marokko op het gebied van inlichtingen en veiligheid is intensief en wordt gevoed door de "Jihad" in de lage landen. De laatste tijd was het rustig op dat gebied. Onmiddellijk laait in België de discussie op of België zijn troepen moet terugtrekken uit Afghanistan. Maar het is nog maar de vraag of dit werkelijk om Afganistan draait. Waarom juist nu dit dreigement? Je zou bijna gaan denken dat de heren van de DGED zich wat in de steek gelaten voelen en op deze wijze om aandacht, en respect zeuren. Gaan de Belgen nu bij de Marokkaanse collega's vragen of zij met inlichtingen kunnen helpen bij deze zaak?

De Belgische pers doet dat in ieder geval wel. De man die het woord krijgt en het vuurtje opstookt is op dit moment Claude Moniquet. Tevens bekend als directeur van een inlichtingenbureautje dat werkt onder de hallucinante naam van "European Strategic Intelligence and Security Center". Dit bureautje staat bij Saharanen bekend als onderaannemer van de Marokkaanse propaganda die de Saharaanse vrijheidsstrijd tegen de Marokkanen probeert te koppelen aan terreurdreiging tegen het Westen.

Update: De terreur-dvd is nu ook bezorgd bij het Nederlandse televisieprogramma Netwerk dat er vanavond natuurlijk aandacht aan zal besteden.
Update 27-11-08 : Er zijn in België huiszoekingen gedaan en arrestaties verricht in verband met de zaak Belliraj. Er zou geen verband zijn met de terreur-dvd.

maandag 24 november 2008

Minister Verhagen in Marokko

Minister Verhagen brengt een bezoek in Marokko en er is veel aandacht voor. De NOS meldt dat Marokko de "integratie niet wil belemmeren". Echt niet. De NRC brengt het nieuws dat Nederlanders van Marokkaanse afkomst hun kinderen geen naam van de Marokkaanse namenlijst meer hoeven te geven en dat het systeem van geldverkeer voor migranten volledig wordt geliberaliseerd. Verder is er erkenning voor het feit dat Nederland en Marokko het oneens zijn over de kwestie van het dubbele paspoort. Volgens Telegraaf wil men samenwerken op vele terreinen, zoals economie, handel, sociale zaken, defensie en onderwijs. De Telegraaf schrijft ook dat is afgesproken dat Marokko illegalen zonder papieren zal terugnemen.
Grote successen dus voor de Nederlandse diplomatie. Maar toch vooral voor de Marokkaanse die de inhoud heeft weten te bepalen en wederom succesvol de illegale annexatie van de Westelijke Sahara van de agenda heeft gehouden. Of zou daar achter de schermen nog wel iets aan gebeuren? Misschien. De minister heeft in zijn gevolg zogenaamde young professionals. De Telegraaf citeert één van de jongeren : "Het credo van Brussel is dat samenwerking alleen kan door soevereiniteit af te staan”, zegt Baudet, die een proefschrift schrijft over nationale soevereiniteit." En dat raakt de kwestie in de roos. Thierry Baudet heeft een reisverslagje gemaakt.

(Dit is overigens niet de groep jonge professionals van Marokkaanse afkomst die een toekomstvisie voor Nederland willen ontwikkelen waarover de Volkskrant in maart schreef.)
De minister heeft een twitternieuws pagina waarmee hij zelf reisnieuws kan verspreiden.

zondag 23 november 2008

Waar men schiet op vreemde vogels

Lepelaars zijn vogels die reizen tussen de Waddenzee en de Mauretaanse wadden. De werkgroep Lepelaar heeft er een paar gevangen en uitgerust met spionage-apparatuur waarmee ze in de gaten worden gehouden. De lepelaar die Matthijs was gedoopt door Natuurmonumenten vliegt niet meer. Het signaal van de GPS-zender die hij had meegekregen komt al een hele poos van dezelfde plaats in de Westelijke Sahara. Andere vogels zijn later wel goed aangekomen in Mauretanië, zo bericht RTV-Noord. Er wordt gesuggereerd dat Matthijs zijn reis niet goed heeft ingedeeld en met te weinig reserves aan de oversteek van de Sahara is begonnen. Maar de vraag blijft of zijn electronische apparatuur een rol heeft gespeeld. Hij arriveerde als eerste van de gezenderde vogels in het gebied. In de Westelijke Sahara heerst een gewapende rust en als die wordt verstoord door een onbekend rondvliegend signaal kan men verwachten dat er een reactie volgt. Dat is eerder gebeurd.

donderdag 20 november 2008

InmengingDe beïnvloeding door Marokkaanse diensten van Nederlandse politici en de publieke opinie duurt voort. Zo wordt door de Encemo op 30 november een studiedag in Egmond aan Zee en op 1 december een debat in Felix Meritis georganiseerd. De Encemo is die club van Abdou Menebhi die op televisie mocht beweren dat er geen politieke gevangenen zijn in Marokko. Het onderwerp van het debat is de Marokkaanse politiek en men praat over álles maar niet over de Westelijke Sahara. Want er komen gasten uit Marokko. Hoge gasten van de Marokkaanse regering.

In andere landen zijn er ook wel eens irritaties over de kleffe Marokkaanse bemoeizucht. Zoals in Frankrijk.

En in België zit men opgescheept met Marokkaanse spionnen die desgevraagd niet willen ophoepelen, volgens de Morgen.

Maar dat is niet het enige nieuws uit het zuiden. Er zijn namelijk Belgen op bezoek geweest in de Westelijke Sahara. Leest hier het verslag van de Incidentrijke studiereis!
Aanvulling: Een verklarend achtergrondverhaal staat bij de SZS.

dinsdag 11 november 2008

"Verbondenheid met Marokko is evident en legitiem"

Update: onderstaand verhaal klopt niet meer want de kaart naast het verhaal is weggehaald op het Allochtonenweblog.
________

Op het Allochtonenweblog staat een verklaring onder de titel "Verbondenheid met Marokko is evident en legitiem" naast een kaart waarop Marokko en de Westelijke Sahara staan afgebeeld als één gebied. Het is een rare verklaring. Want natuurlijk is de verbondenheid van de Westelijke Sahara met Marokko helemaal niet evident en zeker niet legitiem; de zaak staat niet voor niets op de agenda bij de Veiligheidsraad.

Natuurlijk wil de Marokkaanse propaganda ons dat laten vergeten. De Marokkaanse houding is dat de annexatie volstrekt "normaal" en "gewoon" en zelfs "legaal" is. En daarin zit een paradox. Als men er voortdurend op blijft hameren dat iets "normaal" en "gewoon" is dan bewijst men juist het tegendeel door zelf die nadruk te leggen. Die moeilijkheid lost men op door de annexatie te verzwijgen en er zoveel mogelijk omheen te kletsen. Dat lukt in Nederland heel goed. Nederland zit vol koloniale schijnheiligheid.

Bovendien heeft de Marokkaanse regering hier veel loyale medewerkers. Die worden aangestuurd door de minister van emigranten, Mohammed Ameur. Zoals Nadia Bouras en Abdou Menebhi bijvoorbeeld die onlangs nog bij Eenvandaag het Nederlandse publiek mochten wijsmaken dat er geen politieke gevangenen zijn in Marokko. Deze Nederlandse Marokkanen spreken nooit over de onaangename kwestie van de Westelijke Sahara. Dat is niet omdat zij zich schamen voor het Marokkaans kolonialisme maar vanwege politieke loyaliteit. Zij zijn loyaal aan de Marokkaanse Sultan en zijn dus voorstanders van de annexatie.

Die rare verklaring op het Allochtonen-weblog heeft Nadia Bouras en Abdou Menebhi als eerste ondertekenaars. Dus er staat niks in over de Westelijke Sahara, en de Marokkaanse schending van de internationale rechtorde. Het staat wel vol met nietszeggend geklets over "gemeenschappelijke belangen tussen volkeren en burgers". Het zijn even hoogdravende als verhullende woorden waarmee niets wordt gezegd over de Saharanen die door Marokko zijn verjaagd. Of over het mishandelen van Saharanen in het bezette gebied.

Andere Nederlandse Marokkanen zijn ook bang om zich aan de kwestie West-Sahara te branden.
Hassan Bahara
spreekt zich bijvoorbeeld wel goed en duidelijk uit tegen de rare verklaring maar ook hij noemt de Westelijke Sahara niet. Het kan een literaire truc zijn, Hassan Bahara is tenslotte een romanschrijver.

Maar er zijn ook politici die de rare verklaring hebben ondertekend. Waaronder de Groen Links kaderleden Tofik Dibi en Mohamed Ben Maimoun. Zij hebben zich akkoord verklaard met een verklaring waarin de misdadige en illegale annexatie door het Marokko van Hassan II actief wordt verzwegen.
Terwijl zij werken voor een Nederlandse politieke partij die zich heeft uitgesproken tegen de illegale Marokkaanse bezetting en het roven van de Saharaanse grondstoffen, verspreiden zij zelf het Marokkaans taboe op het spreken over deze kwestie. Dat is niet links en niet legitiem, dat is verachtelijk.

Deze week

Dit is een week vol activiteiten. Vandaag is er een openbare discussie over "media en multiculturele diversiteit" in Rotterdam. De Marokkaanse minister van Buitenlandse zaken wordt verwacht voor een masterclass "verzwijgen". De dag staat onder leiding van Steven Adolf, NRC correspondent en ook meesterzwijger. De annexatie van de Westelijke Sahara zal dus niet er ter sprake komen. Want daar zwijgt men over. Er staan wel allerlei rel-onderwerpen op de agenda zoals de Deense cartoons en de Fitna-film van Wilders.

Veel leuker en interessanter is de presentatie deze week door de Stichting Anoual van de tweede editie van het Amazigh festival in het Westland met een interessant programma vol cabaret, muziek en politieke discussie. Van 13 t/m 15 november bent u welkom in het Westland!

En per 15 november wordt in Rabat officieel door Radio Nederland Wereldomroep een dagelijks Arabisch-talig programma gelanceerd. Het programma heet Huna Amsterdam; dat betekent Hier Amsterdam
Aanvulling: Bij NRC en de Volkskrant en de Wereldomroep zelf staan verslagen van de Nederlands-Marokkaanse discussie overde verhouding tussen Nederland en Marokko.

zondag 9 november 2008

Saharaanse vrouw verdwenenDe 18 jaar oude Saharaanse Enguia Elhawassi is verdwenen in de stad El Aaiun in het door Marokko bezette deel van de Westelijke Sahara.

Mevrouw Enguia Elhawassi is al eerder het slachtoffer geworden van de Marokkaanse bezettingstroepen. In de afgelopen drie jaar is ze zes maal opgepakt na deelname aan demonstraties voor de onafhankelijkheid.

Volgens de Saharaanse schrijversunie UPES is de vrouw waarschijnlijk naar een plaats buiten El Aaiun gebracht waar zij mishandelt zal worden voordat ze ergens gedumpt wordt.

zaterdag 8 november 2008

Nieuwe ambassadeur in Rabat


Onze nieuwe ambassadeur in Rabat is meneer Adrianus Henricus Franciscus Van Aggelen. Hij is kortgeleden ontvangen en goedbevonden door Sultan Mohamed VI, zo meldt Le Matin. De ambassadeur is ook al gesignaleerd in Oujda.
Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken heeft alvast van regeringswege het Gemeenschappelijk Actie Programma Nederland-Marokko aangekondigd.

Dit weekend

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 november 2008 organiseert de ‘Werkgroep 1958/59’ een tweedaagse conferentie ter herdenking van 50 jaar Riffijnse opstand. Ik ben er laat mee maar het is te volgen via Amazigh.TV
De Wereldomroep heeft een interessant achtergrondverhaal.

Na dit interessante weekend kunt u proberen centen te verdienen.
De Kamer van Koophandel Rotterdam en HIC-Marokko organiseren de informatiebijeenkomst “Uw eigen bedrijf in Marokko” op maandag 10 november 2008 van 17.00 – 20.00 uur op de locatie: Kamer van Koophandel Rotterdam.
Deelname is gratis, mits u zich vooraf aanmeldt. U kunt zich aanmelden via de website van IntEnt.
Aanvulling 10-11-08: Dagblad Trouw heeft deze maandag een artikel over de voorlichtingsdag.

donderdag 6 november 2008

Marokkaans mediabeleidDe Saharaanse journalist en schrijver Mustapha AbdDaiem is op dinsdag 4 november tot 3 jaar gevangenisstraf en 5.000 Marokkaanse dirham boete veroordeeld vanwege zijn politieke overtuiging door de koloniale Marokkaanse rechtbank in de zuid-Marokkaanse stad Gulemim.

De heer Mustapha AbdDaiem is een actief mensenrechten activist en lid van de UPES (Saharaanse journalisten en schrijvers Unie) die zich bezighoudt met het onthullen en aanklagen van Marokkaanse schendingen van de mensenrechten van het Saharaanse volk die plaatsvinden in de bezette gebieden van de Westelijke Sahara, in het zuiden van Marokko en op Marokkaanse universiteiten.

Hij was afgelopen maandag 27 oktober ontvoerd in de stad Assa nadat hij duidelijk steun had betoond aan Saharaanse demonstranten die het slachtoffer waren geworden van Marokkaans politie geweld.

De Saharaanse journalist stak bij aankomst op de Marokkaanse rechtbank zijn handen omhoog om een overwinningsteken te maken en zong slogans voor de onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara.

Hij verklaarde publiekelijk dat de Marokkaanse politie al zijn verklaringen tijdens het verhoor heeft vervalst, en vroeg de Marokkaanse rechter de valse informatie van de criminele politie niet in zijn overwegingen te betrekken.

De Marokkaanse rechter wenste echter geen kennis te nemen van de verklaring van het slachtoffer en veroordeelde hem snel tot drie jaar gevangenisstraf. De advocaten van de Saharaanse journalist reageerden verrast en verklaarden dat de uitspraak niet voldoet aan de meest fundamentele voorwaarden voor eerlijke uitspraak.

Opgemerkt moet worden dat de zuster van de Saharaanse journalist op dezelfde dag is gearresteerd als haar broer werd vastgezet, in Dakhla een stad in de bezette Westelijke Sahara, zo'n 1400 km zuidelijker.

De Saharaanse journalisten en schrijvers Unie (UPES) veroordeeld deze nieuwe schending van de meest fundamentele rechten van het Saharaanse volk, en roept alle internationale mensenrechten organisaties en vakbonden op om de Saharaanse journalist te steunen in zijn benarde situatie.

De UPES informeert alle betrokkenen dat zij binnenkort zullen starten met een internationale campagne voor de steun aan de Saharaanse journalist AbdDaiem en voor zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating. Alle vrienden van het recht wordt gevraagd deze actie te ondersteunen.