woensdag 28 januari 2009

Naam?

De regering van het Koninkrijk Marokko (eigelijk een sultanaat) heeft omtrent naamgeving van haar onderdanen nieuwe en strengere regels uitgevaardigd aldus dagblad Trouw. Vooral Berberse namen worden aangepakt omdat de Berbers zich nooit veel hebben aangetrokken van de Ware Islam volgens een ander artikel in Trouw. Volgens de Elsevier is PvdA-Kamerlid Samira Bouchibti nu 'echt heel boos' en collega Dijsselbloem stelt vragen. Volgens de Wereldomroep zal de PvdA samen met het CDA de Kamer tot actie aanzetten.


--------------
Aanvulling 29-1-09: Meer aandacht in opnieuw Trouw waarin Tofik Dibi aan het woord komt; en het Binnenlands Bestuur; en de Dag heeft het commentaar van het Haarlemse PvdA-raadslid Moussa Aynan.
Aanvulling 30-1-09: De redactie van de Couturekrant heeft een verklaring: Het is ons juist bekend dat deze Berbers traditioneel een hele vrije wijze hebben om hun kinderen op te voeden. Zo zouden zij ze nooit rechtstreeks verbieden maar via verhalen zelf laten ontdekken wat wel of niet goed is. Mogelijk leidt dit tot grote contrasten met de Marokkaanse zienswijze?
En de Telegravin schrijft: Tot slot een tip voor de Marokkanen: ga aanstaande zaterdag schoenen gooien op de Dam. Toon lef, laat zien dat je Nederlander bent en lever één paspoort in. Erken je identiteit.
Moussa Aynan komt ook in het Parool aan het woord: Zelfs in het VN-handvest, dat Marokko heeft ondertekend, staat dat je als ouder zelf de naam moet mogen kiezen.
31-1-09 Nog een aanvulling van het Eindhovens dagblad waarin wordt gezegd: "De nieuwe namenlijst is weer een aanval, een provocatie."

Aanvulling 6 februari: Ook in België zijn de namen nu een probleem volgens het blad De Standaard.
Tegen de stroom in brengt het Allochtonenweblog een verklaring van Abdou Menebhi die zegt dat er niets aan de hand is omdat er helemaal geen geldige namenlijst bestaat en dat zijn organisatie ENCEMO alle getroffenenen desgewenst zal bijstaan.
Aanvulling 7 februari: Burgemeester Aboutaleb mengt zich ook in de discussie en het Algemeen Dagblad citeert hem zo: ,,Het gaat enkel om de juiste spelling. Ten onrechte is het beeld ontstaan dat dit een limitatieve lijst is. Mensen kunnen zelf beslissen hoe ze hun kind noemen. Het is jammer dat onze ambtenaren verkeerde voorlichting geven,'' zei Aboutaleb.

Aanvulling 16 februari: En dan schrijft ook Mohammed Benzakour een artikel in de NRC, hij meent onder andere dat "Polisario-activisten" bijeenkomsten rond het thema hebben georganiseerd.
Aanvulling 19 februari: Elsevier meldt dat het Het Laatste Nieuws schrijft dat de gemeente Antwerpen de Marokkaanse namenlijst voortaan niet meer aan haar burgers voorlegt. Mensen met een Marokkaans paspoort zullen worden doorverwezen naar het Marokkaans consulaat.

-------------


In dit verband is het nuttig om te weten dat de naam van het Koninkrijk Marokko in het Arabisch een uitgebreidere betekenis heeft dan in Europese talen. Met het Arabische: المغرب‎ "al-Maġrib" wil men de plaats aanduiden waar de zon ondergaat oftewel het Westen. Het is het Westen binnen het Islamitische Rijk. Staatshoofd Mohammed VI is in het Arabisch dus heerser over het Westelijk deel van het Islamitisch Rijk, en daaruit is zijn fanatieke vasthouden aan de Westelijke Sahara te verklaren, maar dan vooral in het Arabisch. En hij heeft inderdaad veel steun van de Arabische Liga. In andere talen ligt het wat moeilijker, daar is de man slechts "koning" van een staat tussen andere staten in Noord-Afrika. Een lastige en aggressieve staat die zijn grenzen niet kent.

dinsdag 27 januari 2009

Een stevige blow

Haschisch is een belangrijk Marokkaans exportproduct voor de Nederlandse markt. Het is echter illegaal. Het beleid ten opzichte van het genotsmiddel is in Nederland veranderd en ook in Marokko dat de cannabis productie zelfs voor 2008 wilde uitbannen. De handel veroorzaakt in Marokko veel corruptie, in de politiek en zelfs bij de rechterlijke macht.
Volgens Mohamed Rabbae, lid van de commissie-Van Traa, was Hassan II een van de grootste drugshandelaren ter wereld.

Maar sinds enige tijd doet de Marokkaanse regering het anders en heeft volgens eigen zeggen vorig jaar 2,736 hectare cannabis vernietigd. En onlangs is in Nador een grote slag geslagen. Nu is zelfs de Marokkaanse inspecteur-generaal van de marine, admiraal Mohamed Berrada opgepakt.


Maar er is ook een alternatief beleid mogelijk, volgens de European Coalition for Just and Effective Drug Policies (ENCOD), een initiatief voor de legalisatie van cannabis in Marokko.

zaterdag 24 januari 2009

Studenten tegen Fugro

Tijdens een demonstratieve bijeenkomst van Saharaanse studenten op de universiteit van Agadir, Marokko, blijkt dat het werk van Fugro binnen de West-Saharaanse wateren, is opgemerkt en op bezwaren stuit.

maandag 19 januari 2009

Belegen nieuws

Het Petrusblog wijst op een verse stapel geheime VN documenten bij de klokkenluiderssite Wikileaks. Men heeft ontdekt dat met een eenvoudige kunstgreep "strikt vertrouwelijke" rapporten in het pdf-formaat kunnen worden veranderd in openbare documenten. Er zitten opvallend veel documenten tussen over corruptiezaken die zich afspelen in Kosovo. Maar er zijn ook rapporten over de missies in Kongo, Afghanistan, Italië, het hoofdkwartier in de USA en warempel ook bij de MINURSO, de missie in de Westelijke Sahara. Dat zijn twee documenten, de ene is uit 2004 en de andere uit 2005. Het is dus al oud en wat muf nieuws.

Dagblad Trouw is al een poosje bezig met een serie artikelen over het probleem van de dubbele paspoorten. Daarin gaat het vooral om de combinatie Nederlands-Marokkaans.


Triana is een nieuw televisieprogramma. Donderdag 8 januari werd een onderzoekje uitgezonden over Marokkaanse redacteuren in de Nederlandse media. (Het onderwerp komt in het tweede kwartier van de uitzending aan de beurt.) Wat blijkt, het is geen verrassing, de redacteuren van Marokkaanse afkomst worden meestal opgezadeld met het verslaan van zaken die met Marokko van doen hebben.

Dat verklaart veel over het nieuws dat we in Nederland over Marokko krijgen en vooral over het nieuws dat we hier niet krijgen. Als er een onderwerpje is waarin een woord als Polisario voorkomt dan zal dat meteen worden doorgeschoven naar de Marokkaan op de redactie. Die zit dan met een probleempje. Want hij of zij is vanwege de eigen afkomst partij in het conflict tussen Marokko en het Saharaans bevrijdingsfront. De redacteur die een neutraal bericht brengt kan van Marokkaanse zijde een gebrek aan vaderlandsliefde worden verweten terwijl van Nederlandse zijde het verwijt van extreem-linkse moslim-opruiïng mogelijk blijft. (Polarisatie? Jakkes!) Begrijpelijke voorzichtigheid leidt zo tot de slechte verslaggeving over de Westelijke Sahara in Nederland.
Een diepgravende reportage over het belangrijkste probleem van Marokko hoeven we dus niet te verwachten zolang dit Nederlandse afschuifmechanisme niet onklaar is geraakt. Het is een uitstekende zaak dat dit probleem is gesignaleerd door redacteur Salaheddine.

En dan was er het gas. Minister van der Hoeven heeft een bezoek gebracht aan Algerije om te praten over gasleveranties per schip. Die moeten over twee jaar aankomen op de nieuwe, speciaal aangelegde haven op de Maasvlakte. Binnenkort komt haar Algerijnse collega op tegenbezoek. We moeten maar afwachten wat dat kan betekenen voor de Nederlandse houding tegenover de Westelijke Sahara.

vrijdag 16 januari 2009

Marokko sluit ambassade in Venezuela

Volgens berichten bij Middle East Online, El Universal en de International Herald Tribune sluit Marokko zijn ambassade in Venezuela en het wordt nog eens bevestigd door het Marokkaans persburo. De reden is eenvoudig: Venezuela heeft de betrekkingen met de Saharanen aangehaald en er zijn ambassadeurs uitgewisseld. Er is al sinds lange tijd een Saharaanse ambassade in Venezuela. Marokko is bang dat zijn ambassadeur tijdens de diplomatieke coctailparties samen met een Saharaanse collega toastjes moet uitwisselen.
Maar volgens Carlos Ruiz Miguel moeten we toch iets verder kijken. Hij vermoed dat de ambassadeur is teruggetrokken als vergelding voor het uitwijzen van de Israëlische ambassadeur door Venezuela. Het is geen vreemde gedachte. Marokko en Israël zijn inderdaad dikke vrinden. Zo heeft Israël geholpen bij het bouwen van de muur door de Sahara.

Waarschijnlijk is nu ook de markt voor Fugro kleiner geworden. Volgens de NRC vandaag is het wereldwijd operende bedrijf bij monde van heer Van Riel niet van plan zich terug te trekken uit het omstreden gebied. Daarmee kiest Fugro partij en dat is niet bevordelijk voor mogelijke opdrachten uit Venezuela.

woensdag 14 januari 2009

Fugro vist in troebel water


Fugro N.V. is een Nederlands bedrijf dat naar olie zoekt. Het heeft overal dochterondernemingen. In Noorwegen heeft het bedrijf een dochter met de naam Fugro-Geoteam en de baas daarvan is heer Jonkman, die tevens ook financieel directeur is van Fugro NV in Nederland. In 2004 heeft Jonkman deftig verklaart dat zijn bedrijf zich maatschappelijk verantwoord wil opstellen en dat Fugro daarom de plannen om in de bezette Westelijke Sahara naar olie te zoeken zou stopzetten. Nu blijkt dat Fugro toch stiekum een contractje heeft afgesloten met de Marokkaanse bezetter. Hoewel... stiekum? Ze hebben het allergrootste onderzoekschip ernaar toe gestuurd, de Geo Caribbean. Dat loopt dus snel in de gaten en nu zijn er een hoop mensen teleurgesteld.

* De Western Sahara Resource Watch heeft op 12 januari een open brief gestuurd met het verzoek om het schip terug te trekken.
* Op verzoeken om informatie van Norwatch over het gewijzigde standpunt reageert het bedrijf niet.
* Ook de Nederlandse Stichting Zelfbeschikking West-Sahara heeft een persverklaring uitgebracht waarin zij stellen dat het bedrijf geen antwoord geeft op hun vragen.
* De grootste Noorse vakvereniging voor de olieindustrie, met leden bij Fugro, heeft de operatie veroordeeld.
* De Deense Faroer Minister van Buitenlandse Zaken verklaarde dinsdagavond tegenover een Faroer dagblad dat zij de zaak in onderzoek zal nemen. Fugro heeft een Deens schip gecharterd voor de bevoorrading.
* En zojuist komt persburo Reuters met breaking news: Polisario warns Fugro on W. Sahara oil exploration.

donderdag 8 januari 2009

De nieuwe bemiddelaar heet Ross

Christopher Ross is de naam van de Amerikaanse opvolger van Peter van Walsum als speciale gezant van de secretaris-generaal van de VN die als taak heeft de vredesonderhandelingen tussen Marokko en de R.A.S.D. te leiden.
Die naam was al maanden bekend maar de officiële aankondiging heeft wat op zich laten wachten, waarschijnlijk vanwege Marokkaans verzet. De Saharanen zijn er intussen blij mee. De Marokkaanse reactie is wat lauw.

dinsdag 6 januari 2009

Aboutaleb's belang

Rotterdam heeft sinds gisteren Achmed Aboutaleb als burgemeester. Opnieuw is daarmee de kwestie van de Marokkaanse nationaliteit ter sprake gekomen hoewel velen deze discussie het liefst vermijden. Bij het schetsen van de problemen die kunnen voortvloeien uit de verplichtingen ten aanzien van de bijna onuitwisbare Marokkaanse nationaliteit wordt soms de kwestie West Sahara genoemd. Ronald Reuderink schrijft:
Stel de Verenigde Naties besluit dat het nu wel lang genoeg heeft geduurd met de Marokkaanse bezetting van de Westelijke Sahara en dat Marokko wordt veroordeeld en dat er harde sancties worden opgelegd. De Nederlandse regering besluit deze sancties volledig te ondersteunen. Dan is het mogelijk dat een minister of staatssecretaris die ook een Marokkaanse nationaliteit heeft in Marokko kan worden opgepakt wegens landsverraad. Mogelijk kan hij of zij zelfs veel andere landen niet bezoeken omdat mogelijk die landen vinden dat ze in moeten gaan op het verzoek van Marokko om deze staatsburger met de Marokkaanse nationaliteit uit te leveren omdat die landen landsverraad wel als een strafbaar feit erkennen. (..)
Gezien bovenstaande is het mogelijk dat de Nederlandse regering zich gedwongen voelt om de sancties van de V.N. niet over te nemen omdat het de belangen van één minister (of staatssecretaris) ernstig schaadt. Hij of zij zou niet eens meer op familiebezoek kunnen gaan en we moeten toch rekening met elkaar houden. Dan zou het belangenconflict van één minister of staatssecretaris de vrijheid van handelen van de regering kunnen beperken.
De vragen die worden opgeroepen zijn terecht. Maar het zijn ook vragen waarbij het belang van de Saharaanse vluchtelingen niet centraal staat.

Platform Nederland-Marokko is lid kwijt

Het gemeentebestuur van Veenendaal heeft de samenwerking met het platform Nederland-Marokko stopgezet bij gebrek aan resultaat. Men wilde graag intensieve contacten met Marokko maar zover is het niet gekomen. Andere gemeenten in het Platform Nederland Marokko zijn Rotterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Den Haag , Dordrecht, Gouda, Meppel, Naarden, Utrecht, Zaltbommel en Zeist.

zaterdag 3 januari 2009

Marokkaans hof steunt terrorisme in buitenland
Eén van de oprichters van de Algerijnse terreurgroep GIA, Abdelhak Layada, heeft volgens het Algerijnse El Khabar tegen de Marokkaanse krant Al-Massa verklaard dat hij in 1993 een bezoek heeft gebracht aan wijlen Koning Hassan II van Marokko en dat hij is ontvangen als "nationale emir van de GIA". Hij wil over het gesprek van een kwartier alleen zeggen dat hij onder druk werd gezet inzake de Westelijke Sahara.

Er is meer informatie over te vinden in het Spaans.

Update 6-1-09: Het bericht bij El Khabar is niet meer bereikbaar. In het engels-talige deel van de site staat nu: "Minister of Foreign Affairs, Mourad Medelci, has rejected opening a new political escalation dispute front with Rabat, while saying that “statements of Moroccan officials, recently on Algeria, have driven the situation up to an exceeded level, on which I prefer to make no comment.”
Update: 14 januari: Het bericht bij El Khabar is wel (weer) bereikbaar.

De jaarwisseling

Het Van Kaas blog heeft de jaarwisseling doorstaan. U ook de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Het jaar 2008 is afgesloten met weinig nieuws in de Nederlandse media over Marokko en vrijwel geen nieuws over de Westelijke Sahara.
Er was feestelijk nieuws over een benefiet avond voor het Marokkofonds. Het AD had het bericht dat het Nederlands kaasproject in Marokko stil ligt. Het Nieuwsblad vermoed dat zes Joden zijn ontsnapt aan het moordcommando van Belliraj. Het Niernieuws rapporteert dat in Marokko wordt gepleit voor een vergoedingensysteem voor een aantal chronische aandoeningen. En verder was het allemaal voetbal wat de klok sloeg.
Het nieuwe jaar begon niet goed met een berichtje bij de Wereldomroep over een dodelijk slachtoffer van de Marokkaanse politie tijdens een bestorming door illegale immigranten van de Spaanse enclave Melilla. En Nu.nl weet te melden dat "heel Europa" straks de installatie van Aboutaleb als burgemeester van Rotterdam zal volgen.