zondag 28 april 2013

Koud voor de tijd van het jaarDe Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft na de ontvangst van een rapport van de SG unaniem besloten om de missie voor het organiseren van het referendum in West-Sahara met een jaar te verlengen. De USA had zelf ook een rapport over West-Sahara opgesteld en wilde een mensenrechtencomponent aan het mandaat van de MINURSO toevoegen.  Maar dat was tegen het zere been van Marokko. De Marokkaans-Amerikaanse legeroefening African Lion werd op het allerlaatste moment afgezegd.  Fassi Fihri, de minister van buitenlandse zaken verklaarde dat het idee de stabiliteit in de regio bedreigd en vloog naar Rusland en China om steun te zoeken tegen het mensenrechtengevaar. Een Marokkaans salafist verketterde de USA. De neutraliteit van de missie werd in twijfel getrokken.  De Marokkaanse minister van binnenlandse zaken verklaarde dat er in het noorden van het land nog veel meer schendingen van mensenrechten voorkomen... Kortom: heel Marokko dreigde collectief gek en dwaas te worden.
Uiteindelijk is de missie door de Veiligheidsraad verlengd zonder mensenrechtencomponent. De koning is opgelucht.

Amnesty International spreekt van een gemiste kans. De solidariteitsbeweging is verontwaardigd. Een eerste verbitterde Saharawi reactie was dat het pacifisme nergens toe leidt.

Een ontploffing van een boiler in een vismeelfabriek in Laayoue, waarbij twee doden en negen gewonden vielen, deed denken aan een aanslag. Zoals in de dagen daarvoor  nerveuze associaties ontstonden van Marokkaanse betrokkenheid bij een brand in de Kennedy bibliotheek in Boston, wegens de Kennedy lobby voor de mensenrechten; of van een Saharaanse link met de ontploffing van een fosfaatverwerkende fabriek in Texas.

Het Polisario gaf echter koeltjes een tevreden verklaring uit over het verlengen van de vredesmissie. Het simpele feit dat de mensenrechtencomponent ter sprake is gebracht door de USA is volgens Polisario vertegenwoordiger Boukhari een hele vooruitgang. Het geduld van het Polisario is kennelijk nog steeds niet op. Marokko maakt nu zelf nog deel uit van de Veiligheidsraad. Volgend jaar zal het punt terugkomen op de agenda en dan is Marokko geen lid meer.

Maar in het bezette gebied zelf zijn de Saharawi's niet geduldig. Zij zijn de straat opgegaan en zwaaien openlijk met de Saharawi vlag. De Marokkaanse reactie is gewelddadig en vooral het geweld tegen vrouwen verhit de gemoederen. Er zijn veel beelden van de gebeurtenissen op Youtube verschenen, en dat is allemaal bewijsmateriaal van Marokkaanse schendingen van mensenrechten. Het monitoren van de mensenrechten wordt ook zonder de VN natuurlijk al gedaan, niet alleen door Saharawi zelf, ook door Marokkanen. En door Amerikanen en Europeanen.

En ondertussen wordt de politieke toestand in Marokko steeds lastiger.

Maar dat alles is in Nederland niet belangrijk genoeg om over te berichten.

Het PvdA-blog Joop heeft alleen een stukje gemaakt over de marathon in de Saharawi vluchtelingenkampen. Vreemde timing, Joop! Er werd al eerder over bericht door het Friesch Dagblad.

Het weekblad Vrij Nederland had vorige week de Marokkaanse politica mevrouw Elatik op de voorpagina. In het uitgebreide portret dat van haar wordt geschetst staat geen woord over haar politieke opvattingen over de toestand in Marokko en de bezetting van West-Sahara. Vrij Nederland vraagt Marokkaanse politici niet naar de opvattingen over West-Sahara zoals geen enkele Nederlandse vragensteller dat doet. De symbiose tussen het Marokkaanse en het Nederlandse koninkrijk maakt dat kennelijk onmogelijk.


zondag 14 april 2013

Marokkanen aller landen

Het Koninkrijk Marokko exporteert vele zaken zoals argan-olie, kif, tomaten, vis en zelfs de eigen onderdanen. De migranten uit Marokko brengen veel geld in het laatje en daarom wenst het Marokkaanse bestuur nauw betrokken te blijven bij de migranten gemeenschappen. De nauwe betrokkenheid is ook nodig om politieke sturing aan de migranten te geven zoals uit het dossier West-Sahara blijkt. Een bijkomend export product is de propaganda over de ligging van de Marokkaanse zuidgrens en die is niet alleen bedoeld voor migranten. Via toeristische informatie wordt de verkeerde indruk gewekt dat Marokko grenst aan Mauritanië en dat West-Sahara een integraal onderdeel is van het islamitische koninkrijk onder Mohamed VI.

Marokko is sinds 2012 lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Het is een heel opmerkelijke rol voor een VN-lid dat zelf, in strijd met de wens van de VN, nog steeds West-Sahara militair wil inlijven waardoor een vredesmissie nodig is die betaald moet worden door de rest van die VN. In de Veiligheidsraad vertegenwoordigd Marokko de belangen van de Golfstaten. Die zeer conservatieve islamitische landen betalen Marokko. Het zijn dezelfde landen die de oorlog tegen de Syrische president Assad uitbundig steunen.

Die strijd is voor een deel een vreemdelingenoorlog van jongens die onder andere afkomstig zijn uit de Marokkaanse immigranten gemeenschappen. Bekend is dat de Marokkaanse strijders komen uit Nederland (Delft, Rotterdam) en België (Brussel, Mechelen, Vilvoorde) en uit de Spaanse enclave Ceuta.

De Marokkaanse regering staat aan dezelfde kant als de jonge vrijwilligers uit Marokko en de Marokkaanse gemeenschappen in Europa die vechten en sneuvelen aan het front in Syrië. Marokko en Marokkanen steunen de strijd van Al Qaida tegen de Syrische regering. Zij zijn bezig met jihad, een ideologisch-religieuze oorlog, maar wie heeft de leiding? Wie is de leider der gelovigen?