dinsdag 18 januari 2011

Oorlogsmassage

De media zijn een middel waarmee de geesten rijp worden gemaakt voor oorlog en andere grootschalige misdaad. In Nederland is men van oudsher bedreven in de duivelse kunst van het opwekken van geestdrift voor militaire machinerieën. Treurig voorbeeld is de strijdcultuur waarmee Atjeh te lijf is gegaan. Bali. De leugenachtigheid van de Politionele Acties. En het verraad rond het goud van de Papoea's. Nu zit Nederland nog in Afghanistan, maar men wil naar Noord-Afrika.

Maxime Verhagen heeft als minister van Buitenlandse Zaken een Actieprogramma Nederland Marokko getekend waarin o.a. het volgende staat:
Bij het intensiveren van militaire samenwerking kan gedacht worden aan terrorismebestrijding, alsmede opleiding en training. In het kader van opleiding en training bestaat aan NL zijde behoefte aan oefenterreinen in Marokko, met name voor helikopters, mede in het kader van de voorbereiding van Nederlandse troepen op de inzet bij vredesoperaties.

Maxime Verhagen heeft dus een plannetje met Marokko en het Nederlandse leger.
Wat zien we nu verschijnen op een blog van De Ondernemer? Een gedachtespinseltje dat Maxime kan helpen zich uit het Afghaanse wespennest te redden, rechtstreeks verbonden met het nieuwe Noord-Afrika-plan:

Richt een kamp in in de woestijn van Marokko en haal de rekruten daar naar toe. Creëer dan een veilige setting a la de politieschool in Lochem. Huur de plaatselijke bevolking in voor de catering en om voor Afghaan te spelen en dergelijke. De voordelen zijn evident, beveiliging is niet of nauwelijks nodig, als je perse wilt dat de rekruten wennen aan laag overvliegende straaljagers dan kun je de Marokkaanse luchtmacht inhuren. De kosten zijn een fractie van wat de beoogde missie zou kosten en het geld dat je investeert komt ten goede aan een land en een regio waar wij via eigen inwoners mee verbonden zijn.

Vakantiebestemming

Kort gezegd met een opleidingsmissie in Marokko voldoen we aan alle, al of niet uitgesproken of afgedwongen internationale verplichtingen. En als het allemaal achter de rug is dan hebben we er een avontuurlijke vakantiebestemming bij; luxe kamperen in een Taliban opleidingskamp.

Leuk plan toch van die Peter Breuning?