dinsdag 23 februari 2010

illegale vis

De Europese Unie betaald meer dan €40 miljoen op jaarbasis om Europese reders te laten vissen voor de kust van Marokko. Zo is dat afgesproken in de EU-Marokko Visserij overeenkomst. Die visserijovereenkomst zegt niets over het gebied waar het geldig is. En dat is listig want volgens Marokko hoort de Westelijke Sahara bij Marokko maar geen enkel Europees land erkent de Marokkaanse bezetting van de Westelijke Sahara. Toch vissen Europese schepen veel en graag op de rijke visgronden voor de West-Saharaanse kust. Is die Europese visserij illegaal? Dat is de vraag. Volgens het internationaal recht is het wel mogelijk om er te vissen op voorwaarde dat de rechtmatige eigenaren van de visgronden delen in de opbrengst. Maar dat is niet het geval; het zijn alleen de Marokkaanse bezetters die profiteren van de Europese visvangst.

Op 2 februari 2010 werd de jaarlijkse bijeenkomst ter bespreking van de Visserij overeenkomst gehouden in Rabat in het zonnige Marokko. Bij die bespreking kwam deze problematiek rond de Marokkaanse bezetting van de Westelijke Sahara niet ter tafel. Toch zijn er belangrijke ontwikkelingen die besproken moeten worden.

De juridische dienst van het Europees Parlement heeft namelijk een advies geschreven over de problematiek rond de Saharaanse vis. En in dat advies wordt de rechtmatigheid van de visserijovereenkomst in twijfel getrokken zolang het West-Saharaanse volk geen voordeel heeft van de overeenkomst. Het advies is om de visserijovereenkomst tussen Europa en Marokko op te schorten of meteen aan te passen om te voorkomen dat schepen onder een Europese vlag illegaal de West-Saharaanse wateren bevissen.

Het advies van de juridische dienst is opgesteld op verzoek van het Europees Parlement naar aanleiding van het uitroepen door de West-Saharaanse regering van een Exclusieve Economische Zone van 200 zeemijlen om het bezit van de natuurlijke rijkdommen te beschermen. Het gaat daarbij niet alleen om vis maar ook om olie.
Vandaag 23 februari staat bij de Visserij Commissie van het Europees Parlement deze zaak op de agenda tussen 10.00 en 12.30 uur.

De laatste ontwikkelingen zullen zeker gevolgd kunnen worden via www.fishelsewhere.eu
Een reactie posten