maandag 9 juni 2008

de handelsmissie is terug

De handelsmissie van de staatssecretarissen Heemskerk (economische zaken) en Aboutaleb (sociale zaken) is terug uit Marokko en zoals gebruikelijk wordt het een succesvolle onderneming genoemd. Berichten zijn te vinden in de Volkskrant (een sfeerverslag van Yvonne Doorduyn en een zurig verhaal over een Rembrandt-expositie van Sjoerd Venema) en Metro (zakelijk nieuws van Jannie Schipper) en Trouw (zakelijk nieuws van Karen Zandbergen). Trouw had in de bijlage een uitgebreider verhaal over Aboutaleb maar die staat niet online.
Er is bij dit alles geen melding van de bezetting van de Westelijke Sahara en de gevolgen daarvan. Door de Volkskrant is wel melding gemaakt van de rellen in Sidi Ifni.

De resultaten van de missie zijn onder andere:
* een intentieverklaring voor een Investerings- en beschermingsovereenkomst die voor het eind van het jaar door een Marokkaanse minister in Nederland zal worden getekend.
* een werkgroep die zal worden opgericht voor een publiek-privaat partnerschap.
* Er zijn twee joint ventures gesloten en de bedrijven krijgen daarbij ondersteuning van Nederland van maximaal 750.000 euro.
Een reactie posten