zondag 29 juni 2008

Borgerhout solidair met Westelijke Sahara

Borgerhout is één van de negen districten van de stad Antwerpen. Het telt 42 000 inwoners waarvan naar schatting 1/3 van Marokkaanse origine. Over de wijk zijn wel eens klachten. In 2002 kwam de wijk in het nieuws vanwege de moord op een Marokkaanse jongen, waarna rellen uitbraken. De leider van de Arabisch Europese Liga (AEL), Dyab Abou Jahjah werd vanwege betrokkenheid daarbij vervolgd en veroordeeld wat tot veel verschillende discussies leidde.

In Antwerpen kiezen de bewoners gelijktijdig een gemeenteraad voor de stad en een districtsraad voor de wijk. In de districtsraad van Borgerhout zit nu ene Johan Bellens als lid van de fractie Vlaams Belang-VLOTT. (VLOTT is een liberale partij, die geen lid is van de Liberale Internationale.) Johan Bellens heeft een opvallende motie ingediend die is aanvaard met 19 stemmen voor en 3 onthoudingen van CD&V/NV-A. Dit blog kreeg deze mail van hem onder ogen:

Het betreft een motie tot het jaarlijks ophangen van de vlag van de Westelijke Sahara (bezet door Marokko) aan het districtshuis op 27 februari. Ik had deze motie ingediend naar aanleiding van het ophangen van de Tibetaanse vlag op 10 maart jl. in solidariteit met het Tibetaanse volk. Ik vind namelijk dat het district niet het juiste niveau is om aan internationale politiek te doen, maar als je dat dan toch doet, mag je geen twee maten en twee gewichten hanteren. Voor de Tibetanen wel en voor andere onderdrukte volken niet. De onderdrukking van de Sawhari krijgt bovendien veel te weinig aandacht en het ophangen van hun vlag zou een mooi teken van solidariteit zijn.

De districtsraad vatte aan met 15 min vertraging omwille van onenigheid binnen de fracties van de meerderheid over deze motie. Ook bij de stemming bleek deze oneningheid. Schepen Fatima Bali (Groen!) sprak zich vurig uit voor de motie en fractievoorzitter Lauwers (fractie Groen / SPa / Spirit) zei dat de fractie na deze interventie dan maar 'ja'-stemde. Binnen de fractie CD&V/NVa was er tijdens de stemming onenigheid tussen beide partijen, zij onthielden zich uiteindelijk.

Met vriendelijke groet,
Johan Bellens

Vanaf volgend jaar hangt de vlag van de Arabische Democratische Republiek Sahara dus elke 27e februari te wapperen aan het districtshuis van Borgerhout.

Een reactie posten