maandag 16 juni 2008

Wind, olie en zonne energie

Energie is handel en ook het Handels- en Investerings Centrum Marokko (HIC) heeft een oogje op de energievoorziening in Noord Afrika. Maar er is concurrentie zo blijkt nu de Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) al met het Marokkaanse bedrijf THEOLIA een samenwerkingsovereenkomst voor een windpark heeft gesloten voor een 300 MW windcentrale in het Marokkaanse Tarfaya. Gewoon een goede ontwikkeling? Wel als het om een interne Marokkaanse zaak gaat. Maar niet als die molens komen te staan in de illegaal bezette Westelijke Sahara.

Op het Nederlandse Energieportal staat deze Marokkaanse propaganda:
Marokko heeft vanwege haar lange kustlijn en een gemiddelde windkracht van 7 tot 8 per seconde de ideale omstandigheden om alternatieve energie d.m.v. windmolens op te wekken. Marokko is vanwege deze kustlijn het 3e land ter wereld op het gebied van constant aanhoudende windkracht.
Die kustlijn is voor de helft van West Sahara - en dat is een bezet gebied waarvan de bezetting niet door Nederland wordt erkend. Het is tekenend dat deze Marokkaanse propaganda toch zomaar op nederlandse sites, die waarschijnlijk worden gesponsord door de overheid, mogelijk is.

In het nederlandse parlement is begin dit jaar een motie aangenomen [.pdf] van Boris van der Ham (D66) en Wijnand Duyvendak (Groen Links) over het opwekken en transporteren van elektriciteit die moet worden opgewekt uit zonne-energie die door honderden spiegels in een cirkel de hitte concentreren op één punt waardoor een stoomturbine wordt aangedreven. Het is een futuristisch en wellicht haalbaar plan maar men vergeet de politieke werkelijkheid van Noord-Afrika waar de bezetting van de Westelijke Sahara alle samenwerking blokkeert. Op het linkse Sargasso-blog waarover deze zaak een discussie is te vinden blijkt geen enkel besef van deze realiteit.

Ook de Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation (TREC) heeft last van onbegrip voor de politieke situatie. Dit is een initiatief van de Club van Rome dat schone stroom wil opwekken in de woestijn om naar Europa te brengen. Een beetje een kinderlijk plan omdat men er van uit gaat dat de schone energie ook a-politieke energie is. Maar dat is het niet.

Zeer politieke energie zit natuurlijk in de Saharaanse olie. De Saharaanse republiek verstrekt reeds licenties voor als men onafhankelijk is geworden. Onlangs werd bekend dat men kan beleggen in SADR olie via Tower Resources.
Aan de andere kant heeft Marokko onlangs een overeenkomst gesloten met (alweer) Abu Dhabi voor het bouwen van een olieraffinaderij in Jorf Lasfar onder Casablanca waar ook al een kolencentrale wordt uitgebreid.
Een reactie posten