zaterdag 27 december 2008

Dubbele zaken

De ontwikkelingen in Marokko zijn niet altijd even helder. Net als in Nederland. Hier heeft Wilders het dubbele paspoort op de agenda gezet vanwege de benoemingen van de staatssecretarissen Aboutaleb uit Marokko en Albayrak uit Turkije. Kort geleden heeft het PvdA-kader besloten om toch in te stemmen met een kabinetsplan om het dubbele paspoort op de helling te zetten. En nu is de Marokkaanse staatssecretaris voor buitenlandse zaken, Ahmed Lekhrif, ontslagen omdat Spanje zo vriendelijk is geweest om hem het Spaans staatsburgerschap te gunnen. Daar hebben mensen die zijn geboren in de Spaanse Sahara, zoals Ahmed Lekhrif, namelijk nog steeds recht op. Dat dubbele paspoort kán écht níet voor overheidsdienaren van de Sultan, zo blijkt nu uit deze Spaanse praktijktest.

Hoewel... Volgens Carlos Ruiz Miguel kan het dubbele paspoort moeilijk de werkelijke reden zijn geweest voor het ontslag omdat er ook andere Marokkaanse hoogwaardigheidsbekleders zijn met meerdere paspoorten. Hij vermoed dat het mensenrechtenrapport van Human Rights Watch een rol speelt. Daarin wordt de Sultan van Marokko te kijk gezet als leugenachtig. Ahmed had deze internationale blunder moeten voorkomen.

Het Spaanse gebaar is overigens opvallend omdat de Spaanse minister-president Zapatero kortgeleden een belangrijke overeenkomst heeft getekend met zijn Marokkaanse collega El Fassi. Daarbij heeft Zapatero heel toegeefelijke woorden gesproken over de Marokkaanse bezetting van de Westelijke Sahara, die veel verontwaardiging hebben opgewekt. Bij dezelfde gelegenheid bleek El Fassi onbuigzaam over zijn eis tot overgave van de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla.
Een reactie posten