vrijdag 5 september 2008

Van Baalen en de Liberale Internationalen

Uit een zéér vertrouwelijke en buitengewoon sympatieke bron heeft deze blog een document van Gunnar Nordmark bekomen dat vastgeniet zat aan het rapport over de parlementaire factfinding mission van de Liberale Internationale in de Westelijke Sahara in 2006. Die missie stond onder leiding van Hans Van Baalen, Nederlands parlementslid en leider van de LI-afdeling Nederland. De missie is uitgelopen op een presentatie van een rapport in het Marokkaanse Marrakech tijdens een congres van de Liberale Internationale waar Hans van Baalen zijn pro-Marokkaanse standpunt niet onder stoelen of banken stak met een onderbouwing die verdacht veel lijkt op de redenatie van Van Walsum.

Maar ook Gunnar Nordmark maakte deel uit van de missie en blijkens dit document heeft hij andere conclusies getrokken dan van Baalen. Gunnar blijft uitgaan van de internationale rechtsorde en toont zich bezorgd over de Marokkaanse schendingen van mensenrechten.

Klik voor een vergroting

De Nederlanders van Baalen en van Walsum willen toegeven aan de Marokkaanse agressie door het Marokkaans autonomie-voorstel te steunen, zogenaamd om het lijden van de Saharanen te verlichten. Maar Nordmark constateert droogjes dat er geen aanleiding is te denken dat de Marokkaanse terreur minder zal worden als West Sahara een Marokkaans-autonome provincie wordt. Dit is een breed gedragen opvatting in Scandinavië volgens doorgaans uitstekend ingelichte kringen. Het is opvallend en verontrustend dat men in de Liberale Internationale het Scandinavisch standpunt heeft kunnen verdoezelen. Of is het juist andersom, en wordt door het Nederlandse pro-Marokko gemodder het internationaal-liberale gedachtegoed verdoezeld? Want de Liberale Internationale en zijn leider Hans van Baalen staan in Nederland niet bepaald in het centrum van de belangstelling.
Een reactie posten