donderdag 31 juli 2008

Reactie op de NRC

Geachte Redactie,

In het artikel van 30 juli 2008 onder de kop Polisario: alleen overleg zonder Nederlandse VN-gezant schrijft de NRC: "Polisario verwijt Van Walsum"  en dat wekt een wat vreemde indruk.  Die "Polisario" is namelijk het Frente Polisario, wat een Spaanstalige afkorting is voor Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro. (Het Volksfront voor de bevrijding van twee gebieden in de Westelijke Sahara die voor het grootste gedeelte zijn bezet door Marokko. De oorspronkelijke bevolking is gevlucht of zucht onder Marokkaanse, maar in de NRC vrijwel nooit genoemde, schendingen van hun mensenrechten.) Het gebruik van de naam Polisario als persoonsnaam is kenmerkend voor de Marokkaanse voorlichting over deze zeer onaangename kwestie. In het interview met de heer van Walsum in de NRC van 24 mei 2008 is dezelfde woordkeuze gebruikt. Het is mij niet duidelijk of dat te wijten is aan de NRC of aan de heer van Walsum. Wel is hierdoor de slordige vooringenomenheid aan Nederlandse zijde goed waarneembaar. 


Hoogachtend,


van Kaas

Een reactie posten