dinsdag 8 juli 2008

Reizen naar Marokko

Reizen tussen Nederland en Marokko gaat goed als je er veel geld voor over hebt. Anders lopen er wel eens dingen spaak.
Zo is de vliegverbinding tussen Nederland en Marokko van de Koninklijke Marokkaanse vliegmaatschappij niet optimaal en zijn er veel klachten over.
Marokkaanse verstekelingen op de boot naar Nederland hadden geen geluk, zij werden ontdekt en worden teruggestuurd.

En er is weer gedonder over de paspoorten. Marokkaanse paspoorthouders kunnen er nooit onderuit komen dat zij en hun nageslacht tot in de eeuwigheid onderdaan zijn en blijven van de Koning van Marokko. Nu heeft Hirsch Ballin de zaak weer ter sprake gebracht. Het Marokkaans Persburo MAP is ontsteld en bericht in het Engels dat
‘vanwege de eeuwigdurende trouw van alle Marokkanen aan zijn Koninklijke Hoogheid de Koning, Leider der Gelovigen, en vanwege de huidige wetgeving slechts in uitzonderlijke gevallen afstand kan worden gedaan van de Marokkaanse nationaliteit'.
De vertaling is van Elsevier.
Het Algemeen Dagblad vertaalde ook het volgende gedeelte:
De Marokkaanse regering stelt verder dat integratiebeleid niet slaagt door bevolkingsgroepen van Marokkaanse afkomst te dwingen tot ,,ontworteling en het doorsnijden van met name juridische en spirituele banden'' met Marokko.
Ook de Pers bericht er over. En ongetwijfeld zal er nog veel meer media aandacht voor de kwestie volgen.
Een reactie posten