dinsdag 17 november 2009

EU visserij

De Europese Unie koopt vislicenties van Marokko. De Westelijke Sahara grenst aan de Atlantische Oceaan en in de Saharaanse kustwateren zwemt veel vis. Marokko beweert dat de Westelijke Sahara bij het rechtmatig bezit van de Marokkaanse Koning hoort maar geen enkel land in de Europese Unie heeft dat erkend. Maar de EU laat de Europese vissers wel in Saharaanse wateren vissen. De visserijovereenkomst die de EU heeft gesloten met Marokko maakt geen onderscheid tussen Marokkaans en Saharaans viswater. Daar is tegen geprotesteerd en niet alle landen zijn akkoord gegaan, en zelfs Nederland heeft bezwaren gemaakt, maar tevergeefs. Nu moet de visserijovereenkomst worden vernieuwd. En weer moet worden geprotesteerd. Teken daarom de petitie! HIER alstublieft. En zegt het voort!

Een reportage van de sukkelige journalist Klootwijk over de sardinevangst in de Westelijke Sahara staat hier. Klootwijk noemt de Westelijke Sahara "het zuiden van Marokko".

Een Engelstalig overzicht van het visconflict staat bij ICE
Een reactie posten