vrijdag 30 mei 2008

nederlands/marokkaanse verslaggeving

In het keurige dagblad Trouw stond afgelopen week een paginagroot verhaal van de journaliste Julie van Traa over de problemen bij de naamgeving van kinderen in Marokko. Niet alle namen worden toegestaan door de Marokkaanse overheid. De kwestie speelt al een hele tijd en het was verder een saai verhaal. Mevrouw Julie van Traa is overigens een Marokko-deskundige die zo deskundig is dat zij vanwege haar expertise de uitnodiging kreeg van het nederlands ministerie van buitenlandse zaken om een lezing te houden over "Marokko tussen traditie en moderniteit" in de sociëteit Pulchri op het Haagsche Lange Voorhout.
Onder het motto DAM naar Buiten probeert men populair te doen op de directie Noord-Afrika en Midden-Oosten (DAM) van het ministerie BZ. Men wil de burger "de gelegenheid bieden mee te denken en mee te spreken over kansen en problemen in een regio, die vrijwel dagelijks voorpagina nieuws is". Wel, daar zijn we dus snel klaar mee: de Westelijke Sahara is vrijwel nooit voorpagina nieuws, en het ministerie heeft er ogenschijnlijk geen belangstelling voor.

Op dit moment zijn er gebeurtenissen in Marrakech die wel belangstelling verdienen. Saharaanse studenten aan de universiteit in deze Marokkaanse stad demonstreren voor hun land en worden daarbij gesteund door Marokkanen van de Annahj Addimocrati, een kleine linkse partij. Beiden worden met grof geweld in elkaar geslagen. De ontwikkelingen worden gevolgd op de website Saharawi-Students.org. Helaas niet in Trouw of andere nederlandse dagbladen.

De nederlandse overheid mengt zich in de verslaggeving over Noord-Afrika én er is vrijwel geen nederlandse berichtgeving over de Westelijke Sahara. De marokkaanse journalistiek wordt door de marokkaanse overheid gestuurd en aandacht voor de Westelijke Sahara is daarbij zo ongeveer taboe. Nederland en Marokko hebben toch veel met elkaar gemeen!
Een reactie posten