zondag 4 april 2010

Hans van Baalen prijst Marokko

De president van de Liberale Internationale (LI), de heer Hans van Baalen heeft een prachtig Marokkaans lintje. Hij is Grootofficier in de orde van Wissam Al Alaoui. Die onderscheiding heeft hij ontvangen voor bewezen diensten. Wat voor diensten? Dat mag duidelijk worden uit het volgende verhaal:

In 1996 werd het Congres van de Internationale Liberalen gehouden in Nederland, in de badplaats Noordwijk. Bij die gelegenheid werd steun uitgesproken voor het houden van een referendum over de toekomst van de Westelijke Sahara waarbij de bevolking de keuze krijgt: onafhankelijkheid of aansluiting bij Marokko. Dat was en is ook het standpunt van de Verenigde Naties. Steun voor het referendum werd door de Liberalen vervolgens uitgesproken in de opvolgende jaren 1999, 2000, 2002 en 2003. In 2005 zwijgen de liberalen en in 2006 wordt het congres van de Liberale Internationale in Marokko gehouden, waar twee "liberale" partijen lid blijken te zijn van de Liberale Internationale. Bij die gelegenheid verklaart Hans van Baalen namens de liberalen dat een referendum helemaal niet nuttig is en dat de voorkeur uitgaat naar het Marokkaanse voorstel om de Westelijke Sahara als autonoom gebied bij Marokko te voegen. Hij doet dat ter gelegenheid van de presentatie van het rapport van de "fact-finding mission" die onder zijn leiding een studie van de kwestie heeft gemaakt. Het Zweedse lid van de liberale "fact finding mission" trekt een tegenovergestelde conclusie als van Baalen en blijft voorstander van een referendum, maar daar zwijgt Hans over. Opmerkelijk is verder dat het rapport niet wordt gepubliceerd. Het Front Polisario, dat in goed vertrouwen alle medewerking aan van Baalen heeft gegeven bij zijn "fact-finding mission" ontvangt het rapport ook niet.

In februari 2008 werd bekend dat Nederland oorlogsschepen heeft verkocht aan Marokko. Datzelfde jaar krijgt Hans van Baalen zijn onderscheiding. De motieven van het Marokkaanse hof om Hans zijn prachtige lintje te bezorgen zijn natuurlijk onbekend maar we mogen er van uit gaan dat het te maken heeft met zijn lobbywerk om het standpunt van de Liberale Internationale te draaien. De aanschaf van de korvetten zou te maken kunnen hebben met de minder symbolische beloning voor de Nederlandse lobbyist.

Ook dit jaar bezocht Hans van Baalen Marokko. Hij verklaarde namens de Liberale Internationale dat Marokko een voorbeeld is voor de Arabische wereld. Hij pleitte nog wel voor de Christenen die Marokko uit zijn gezet. Maar verder is Marokko volgens van Baalen een voorbeeld van de ideale Arabisch-liberale samenleving. Volgens niet-Arabische deskundigen zit van Baalen echter weer eens fout.

Na zijn bezoek reisde van Baalen door naar Spanje waar hij met kritiek kwam op de Spaanse regering. Die zou samenwerken met dictators...
Een reactie posten